Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu. Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetista (OMA).

Seuraava hakuaika syksyllä 2021 alkaviin tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin alkaa 1.5.2021 klo 8:00.

Koulutustarjonta

Alustava koulutustarjonta 1.5.2021 alkavassa haussa, muutokset mahdollisia haun alkuun saakka. Aloituspaikat julkaistaan Opintopolussa hakuajan alkuun mennessä.

Kulttuuri

Opetuskieli AMK-tutkintoon johtavat koulutukset YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset
Englanti ei tarjontaa ei tarjontaa

Suomi

 • Konservaattori (AMK), konservointi, päivätoteutus
 • Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, päivätoteutus
 • Medianomi (AMK), elokuva ja televisio, monimuotototeutus
 • Medianomi (AMK), elokuva ja televisio, päivätoteutus
 • Medianomi (AMK), esitys- ja teatteritekniikka, monimuotototeutus
 • Medianomi (AMK), esitys- ja teatteritekniikka, päivätoteutus
 • Muotoilija (AMK), muotoilu, päivätoteutus
 • Musiikkipedagogi (AMK), musiikki, päivätoteutus
 • Muusikko (AMK), musiikki, päivätoteutus
 • Vestonomi (AMK), vaatetusala, päivätoteutus
 • Muotoilija (ylempi AMK), muotoilu
 • Vestonomi (ylempi AMK), vaatetusala

Liiketalous

Opetuskieli AMK-tutkintoon johtavat koulutukset YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Englanti

 • Tradenomi (AMK), International Business and Logistics, päivätoteutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), Business Informatics

Suomi

 • Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Sosiaali- ja terveysala

Opetuskieli AMK-tutkintoon johtavat koulutukset YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Englanti

 • Sairaanhoitaja (AMK), Nursing, päivätoteutus
 • Sosionomi (AMK), Social Services, päivätoteutus

ei tarjontaa

Suomi

 • Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus
 • Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, monimuotototeutus
 • Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus
 • Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus
 • Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, päivätoteutus
 • Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus
 • Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus
 • Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus
 • Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus
 • Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus
 • Sosionomi (AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus
 • Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus
 • Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, monimuotototeutus
 • Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus
 • Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliinisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla, digitaalisten palvelujen asiantuntija
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliinisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla, palliatiivisen hoidon asiantuntija
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), terveyden edistäminen

Tekniikka

Opetuskieli AMK-tutkintoon johtavat koulutukset YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Englanti

 • Insinööri (AMK), Electronics, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), Information Technology, päivätoteutus
 • Insinööri (ylempi AMK), Business Informatics
 • Insinööri (ylempi AMK), Information Technology

Suomi

 • Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus
 • Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus
 • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus
 • Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus
 • Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus
 • Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI, monimuotototeutus
 • Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI, päivätoteutus
 • Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (ylempi AMK), rakennustekniikka
 • Insinööri (ylempi AMK), talotekniikka
 • Insinööri (ylempi AMK), älykäs teollisuus

Hakuohjeet

Seuraava hakuaika alkaa 1.5.2021 klo 8:00. Hakuohjeet julkaistaan hakuajan alkuun mennessä.