Perustiedot

Tutkintonimike
Musiikkipedagogi (AMK) / Muusikko (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 17.3.-31.3.2021
Aloituspaikat
80
Hinta
Maksuton

Musiikin ja musiikkipedagogiikan huippuosaajat kasvavat Metropoliassa

Metropolian musiikin koulutus tarjoaa musiikin ja musiikkipedagogiikan laaja-alaisinta koulututusta. Koulutus antaa mahdollisuudet monipuolisiin työtehtäviin esiintymisestä ja musiikin luomisesta opettamiseen sekä musiikkituotannon tehtäviin.

Monialaisessa korkeakoulussamme opiskelija saa taidot musiikkielämää uudistavaksi ammattilaiseksi sekä erinomaiset valmiudet tulevaisuuden työhön taidetoiminnassa tai kulttuuriyrittäjänä. Valmistuneet toimivat monialaisina muusikkoina tai musiikkipedagogeina, musiikin tekijöinä ja musiikkialan asiantuntijoina.

Koulutuksesta vastaa ammattitaitoinen ja kokenut opettajakunta, joka on ajassa kiinni ja vaikuttaa aktiivisesti musiikkimaailmassa. Sijaintimme pääkaupunkiseudulla tarjoaa Suomen parhaat musiikkimaailman verkostot ja monialaiset työllistymismahdollisuudet. 

Rytmimusiikin ja/tai klassisen musiikin ammattilaiseksi

Musiikin tutkinto-ohjelmasta voi valmistua musiikkipedagogi (AMK) ja muusikko (AMK) -tutkintoihin. Koulutukseen haetaan keväisin korkeakoulujen yhteishaussa. Hakija valitsee hakukohteensa tutkinnon, pääaineen ja oman pääinstrumenttinsa mukaan.

Musiikin koulutuksessa on neljä pääainetta: 

Soiton- ja laulunopetus (musiikkipedagogi AMK)

Soiton- ja laulunopettajat saavat monipuoliset musiikilliset valmiudet pääinstrumenttinsa taitajina. Opiskelija voi keskittyä opinnoissaan joko klassiseen tai rytmimusiikkiin. Koulutus antaa pätevyyden toimia musiikkipedagogin tehtävissä eri koulutustasoilla; instrumentin yksilö- ja ryhmäopetuksessa, yhtyeiden ohjaamisessa ja musiikin hahmotusaineiden opetuksessa.

Valmistuessaan opiskelija hallitsee monipuolisesti musiikillisia ja pedagogisia työtapoja ja on pedagogisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Koulutukseen valitaan sekä klassisen että rytmimusiikin opiskelijoita.

Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö (musiikkipedagogi AMK)

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääaineesta valmistuneilla on monipuoliset valmiudet ja pätevyys kaikkien ikäryhmien musiikin alkuopetukseen sekä taiteen soveltavaan käyttöön erilaisissa yhteyksissä. Opiskelija hallitsee erilaisia musiikkikasvatuksen työtapoja; taideintegraatiota, luovaa ilmaisua, improvisointia ja säveltämistä ja saa taitoja toimia moniammatillisessa vuorovaikutuksessa myös perinteisen musiikin opetuskentän ulkopuolella. Koulutukseen valitaan sekä klassisen että rytmimusiikin opiskelijoita.

Musiikkipedagogiopinnot tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden

Musiikin esittäminen (muusikko AMK)

Esittämisen pääaineesta valmistuu instrumentalisteja ja laulajia, jotka toimivat esiintyvinä taiteilijoina rytmimusiikin orkesteri-, yhtye- ja studiomuusikon tehtävissä. Esittäjät verkostoituvat opintojensa aikana muiden opiskelijoiden, muusikoiden ja musiikintekijöiden kanssa vahvasti. Esittäjät työskentelevät opinnoissaan useissa yhtyeissä eri musiikkityylien ja -aikakausien parissa.

Esittäjät saavat runsaasti ohjausta instrumenttitaitojen ja ilmaisun kehittämisessä niin pääinstrumentin opintojaksoilla kuin myös täydentävinä opintoina. Pääinstrumentin taidot kehittyvät yksilöopetuksessa sekä instrumentti- ja teemakohtaisesti järjestettävillä klinikoilla ja mestarikursseilla, joita pitävät säännöllisesti maamme huippumuusikot. Koulutukseen valitaan rytmimusiikin opiskelijoita.

Musiikin tekeminen ja tuottaminen (muusikko AMK)

Musiikintekijät ja -tuottajat hallitsevat säveltämisen, sovittamisen, laulunkirjoituksen sekä musiikkiteknologian ja voivat toimia esim. musiikki- ja multimedia-alan sisällöntuottajina, äänisuunnittelijoina tai musiikkituotantojen suunnittelijoina ja toteuttajina.

Opintojen aikana opitaan monipuolisesti säveltämistä, sanoittamista, co-writingia, sovittamista, musiikin tuottamista sekä taitoja toteuttaa musiikkia niin perinteisin instrumentein kuin tietokoneellakin. Huipputasoiset studio- ja tuotantoympäristöt ja laitteistot ovat käytössä äänittäessä ja miksatessa musiikkia.

Pääaineen opintoja opiskellaan kiinteässä ryhmässä, joka mahdollistaa syvän ja monipuolisen oppimisen. Yksilöohjauksessa opiskellaan useampaa instrumenttia ja osallistuminen yhtyeopintoihin on mahdollista. Suuri osa opinnoista toteutuu erilaisissa työelämälähtöisissä projekteissa. Koulutukseen valitaan rytmimusiikin opiskelijoita.

Millaista opiskelu on käytännössä?

Musiikin koulutus toteutetaan pääosin päiväsaikaan Helsingissä Arabiankadun toimipisteessä, sekä vuoden 2020 ajan osoitteissa Kaupintie 3 ja Helsinginkatu 3. Kaikki Metropolian musiikin koulutuksen toiminnot muuttavat Arabian kampukselle uudisrakennus Soivaan sen valmistuttua arviolta vuoden 2021 alussa.

Opiskelu toteutuu vaihtelevasti yhdessä oman vuosikurssin, oman pääaineen ja muiden musiikin sekä Metropolian muiden tutkintojen opiskelijoiden kanssa. Opinto-oppaasta löydät tarkemmat tiedot opintojen rakenteesta ja kurssitarjonnasta.

Aikaisemmista tutkinnoista tai työelämästä hankittua osaamista voidaan tietyin perustein hyväksilukea osaksi tutkintoa, mikä voi nopeuttaa valmistumista. Aikaisempaa osaamista omaaville ei tarjota erillistä opintopolkua, vaan kaikki opiskelevat samassa päätoimisen päiväopiskelun ryhmissä. Jokaiselle uudelle opiskelijalle luodaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma opintojen alussa.

Kansainvälisyys musiikin koulutuksessa

Metropolian musiikin koulutus kannustaa kansainvälisten kokemusten hankkimiseen jo opiskeluaikana. Mahdollisuuksia kansainvälistymiseen tarjotaan opiskelijavaihdon ja työharjoittelun kautta sekä Suomessa tapahtuvissa kansainvälisissä projekteissa. Musiikin tutkinto-ohjelmassa käy vuosittain useita kansainvälisiä muusikkoja ja musiikkipedagogeja opettajavaihdossa. Myös opiskelijavaihtoon tulee ulkomaisia opiskelijoita. 
Joitain opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös englanniksi.

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia
Musiikin tekeminen ja tuottaminen -pääainetta opiskeleva Anna kertoo opinnoistaan Metropoliassa.
Varhaisiän musiikkikasvatus -pääaineesta musiikkipedagogiksi valmistunut Heidi kertoo videolla työstään.
Metropolian oopperaproduktio Kung Karls Jakt 2019
Metropolian musiikin tutkinto-ohjelman suursatsaus keväällä 2019 oli Fredrik Paciuksen Kung Karls jakt -ooppera. Ville Sandqvistin ohjaamassa ja Sasha Mäkilän johtamassa esityksessä lauloi solisteina mittava joukko Metropolian opiskelijoita ja alumneja. Esityksen kuoro-osuuksista vastasi Helsingin Filharmoninen kuoro. Metropolian orkesterisoitinten opiskelijat muodostivat yhdessä Helsinki Metropolitan Orchestran kanssa produktion oopperaorkesterin.

Videon ensimmäisessä osassa nähdään joukkokohtaus: baritoni Samuli Takkulan Gustav Gyllensterna ja sopraano Veera Niirasen Leonora ottavat toisistaan mittaa Helsingin Filharmonisen kuoron ja Helsinki Metropolitan Orchestran säestäminä. Toisessa osassa sopraano Laura Juvonen eläytyy Leonoran aarian loppuhuipennukseen.

Opiskelijat kertovat

Soila Häkkinen

Soila Häkkinen

Tutkinto-ohjelma: musiikki
Tutkintonimike: musiikkipedagogi (AMK)

Työkokemusta karttui huimasti jo opintojen aikana

Olen valmistunut Metropoliasta nimikkeellä musiikkipedagogi AMK. Olin satsannut viuluun ja muuhun musiikin kanssa esiintymiseen jo lukioiässä, joten musiikin ammattiopinnot olivat milteinpä itsestäänselvä jatkumo.  

Olin jo toisen Metropolian-opintovuoteni syksystä alkaen aktiivisesti töissä mm. Radion Sinfoniaorkesterissa ja Lohjan kaupunginorkesterissa, mikä osaltaan varmisti uravalintani: sain suorittaa työharjoittelun sekä vapaavalintaisia opintoja ammattiorkestereissa. Tämä taas helpotti töiden ja pedagogisten opintojen yhteensovittamista. 

Opintojeni aikana minulle tarjottiin koulun puolesta myös hienoja mahdollisuuksia harjoitella solistitoimintaa silloisten Helsinki Sinfonian ja Metropolia Orkesterin kanssa. Konserttimestarikoulutusta sain paitsi koulun omissa orkesteriprojekteissa, myös Kansallisoopperan balettikoulun kanssa yhteistyössä tehdyn Ronja Ryövärintytär -baletin liiderinä.

Tein kahden vuoden improvisaation erikoistumisopinnot sekä opiskelin musiikinjohtamista - ja kiitos koulun aktiivisen yhteistyön Aikamme kamarimusiikkia ja Musica Nova-festivaalien kanssa, sain vuodesta toiseen olla mukana esittämässä opiskelijatovereideni kanssa toinen toistaan hienompia uuden musiikin helmiä. 

Muistan lämmöllä koulun kannustavan ja rennon ilmapiirin, mikä kiritti ja tuki meitä opiskelijoita yhdessä aina parempiin suorituksiin. 

Missä tehtävissä toimit nyt?

Olen sittemmin tehnyt maisteriopintoni Lontoon Royal Academy of Musicissa 2012-14 (Master of Arts in Violin Performance) ja työskennellyt orkesterimuusikkona Suomessa ja ulkomailla, niin tuttisoittajan kuin konserttimestarin ja äänenjohtajan rooleissa, vakituisena, sijaisena tai vierailijana. Silloin tällöin myös solistina.

Kamarimusiikki on luonnollisesti erottamaton osa työelämääni ja eri musiikkigenret sekä poikkitaiteelliset intohimoprojektit ovat mielenkiintoinen lisä kattaukseen. Metropolian monipuolinen opintotarjonta ja joustavan henkilökunnan tarjoama apu loivat hyvän pohjan omalle urapolulleni.

Vaikka en ole varsinaisesti toiminut viulunsoitonopettajana kuin muutaman sijaisuuden verran valmistumiseni aikaan, on pedagogin tutkinnosta ollut todella paljon hyötyä muillakin tavoin. Koen sen antaneen eväitä esimerkiksi konserttimestarina toimimiseen, niin ammattiorkestereissa kuin opiskelijoiden kanssa. Ihmisten kanssa toimiminen ylipäänsä lienee opintojen ytimessä ja musiikkipedagogin tutkinto onkin loistava pohja lähes mille vain, jatkotutkintojakin ajatellen. (Kuva: Emiliano Verrocchio)

Rasmus Soini

Rasmus Soini.

Tutkinto-ohjelma: musiikki
Tutkintonimike: musiikkipedagogi (AMK)

Miksi hakeuduin opiskelemaan Metropoliaan?

Valmistuin neljän vuoden opiskelun jälkeen Metropolian pop/jazz-musiikin koulutusohjelmasta teorianopettajaksi keväällä 2014. Hakeuduin aikanaan kyseisiin opintoihin, sillä sen opintosisällöissä korostettiin laajojen teoriaopintojen lisäksi sävellys- ja sovituskoulutusta sekä erilaisten kokoonpanojen johtamistaitojen hankkimista.

Monipuolinen listaus tarjosi juuri niitä asioita, joista olin tuohon aikaan hyvin kiinnostunut. Itselleni teoria on aina toiminut luovaa työtä tukevana, ja toisinaan jopa siihen innoittavana aineena, ja tämän ajatuksen välittäminen myös uusille harrastajille tuntui merkitykselliseltä.

Koulutus toimi sisäänheittona rytmimusiikin maailmaan

Vaikka omat soitto-opintoni Savonlinnan musiikkiopistossa painottuivat klassiseen musiikkiin, oli itsestään selvää jatko-opinnoissa hakeutuminen rytmimusiikin puolelle. Pääkaupunkiseudun ja silloin melko uuden ammattikorkeakoulun (Metropolia) vetovoima oli suuri ja mielikuvissa opetus huippulaadukasta. Lisäksi Metropolian rytmimusiikkipuoli tarjosi ainoana oppilaitoksena teorianopettajan suuntautumisvaihtoehdon.

Metropolian pop/jazzmusiikin koulutusohjelma toimi itselläni voimallisena sisäänheittäjänä rytmimusiikin maailmaan. Jazzteorian kanssa näpertely vaihtui laaja-alaiseen rytmimusiikkiin perehtymiseen. 

Sävellys- ja sovituskursseilla pääsi soveltamaan teoria-, tyyli- ja historiatietoutta sekä venyttämään perinteiden rajoja. Ympärillä vilisti erilaisia persoonallisuuksia ja soittajia, jotka jakoivat kiinnostuksen musiikkiin ja joiden kanssa käydyt kahvilakeskustelut olivat vähintään yhtä tärkeitä identiteetin luojia kuin luennot. Opintojen aikana pidin kolme omaa sävellyskonserttia, mikä ei olisi millään ollut mahdollista ilman avarakatseisia ja heittäytyviä soittajakollegoita.

Viimeisimmästä sävellyskonsertista on jäänyt elämään Sointi Jazz Orchestra -kokoonpano (www.sointijazzorchestra.com), joka on itselleni yhä merkittävin yhtye, jolle kirjoittaa musiikkia, ja jonka riveissä moni itselleni tärkeä opiskelukaveri yhä soittaa.

Opetusharjoittelusta arvokasta kokemusta ja kontakteja

Kiitos joustavan tutoropettajan pääsin suorittamaan osan opetusharjoittelustani Espoon musiikkiopiston pop/jazz-linjalla, Ebelissä, jossa yhä valmistuttuanikin opetan. Tällainen harjoittelun linkittäminen työelämään on erittäin tärkeää kokemuksen autenttisuuden ja arvokkaiden kontaktien vuoksi.

Metropolia on suuri organisaatio, johon mahtuu tietoa ja taitoja hyvin monelta eri alalta. En ehkä itsekään osannut täysin hyödyntää kaikkia vuorovaikutusmahdollisuuksia, vaikka suoritinkin osan opinnoista ja opetusseurannoista klassisen musiikin koulutusohjelmassa. Jo tämä antoi uusia näkökulmia ja laajensi kontaktiverkostoa huimasti.

Vaikka ammattikorkeakoulun opintopolku on raskas, pääsin mielestäni omissa Metropolian opinnoissani onnistuneesti kehittämään niitä osa-alueita, jotka ovat olleet minulle tärkeitä. Sen lisäksi että valmistuin teorianopettajaksi (pop/jazzmusiikkipedagogi), kehityin säveltäjä-sovittajana, kapellimestarina, organisoijana ja soittajana, sain pitkäaikaisia kontakteja, läheisiä ystäviä, työpaikan ja ammatti-identiteetin.

Elina Simes

Elina Simes.

Tutkinto-ohjelma: musiikki
Tutkintonimeke: musiikkipedagogi (AMK)
Suuntautumisvaihtoehto: varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö

Mitä opiskelet?

Opiskelin Metropoliassa musiikin tutkinto-ohjelmassa suuntautumisvaihtoehtona varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käyttö. Valmistuin joulukuussa 2016 musiikkipedagogin tutkintonimikkeellä.

Miten päädyit opiskelemaan Metropolian musiikkiin?

Musiikkiharrastukseni alkoi alle vuoden ikäisenä muskarista, ja jatkuu toivottavasti läpi elämän. Pianotunnit aloitin kuusivuotiaana ja lopetin yläasteella, mutta kipinä musiikinopiskeluun syttyi lukiossa, kiitos kannustavan musiikinopettajan.

Jouduin tekemään paljon töitä pianon ääressä selvitäkseni Metropolian pääsykokeista, mutta nyt en voisi olla tyytyväisempi. Saan työskennellä joka päivä rakkaimman harrastukseni parissa, ja pääsen auttamaan ja ilahduttamaan ihmisiä musiikin avulla.

Millaista opiskelu on?

Opiskelu varhaisiän musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa on monipuolista, kasvattavaa ja kokonaisvaltaista. Opettajat ja kanssaopiskelijat muodostavat tukiverkon, jota ilman olisi aika eksyksissä opettamisen ja oppimisen poluilla. Oppiminen on monimutkainen ja loputtoman kiehtova prosessi, joka avautuu opiskeluvuosien myötä pala palalta. Muita opettamalla oppii myös hämmästyttävän paljon itsestään.

Opiskeluni on sisältänyt laulua, tanssia, soittoa, kuuntelua, kokemista, näkemistä, tuntemista, kirjoittamista ja maalailua. Olen tehnyt töitä niin kuuden kuukauden ikäisten vauvojen, neljävuotiaiden päiväkotilasten, eskareiden, ekaluokkalaisten, varhaisteinien, lukiolaisten kuin yhdeksänkymppisten muistisairaidenkin kanssa. Kaikkien kanssa olen puhunut samaa kieltä - musiikkia.