Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (polkuopinnot, toisen asteen oppilaitosyhteistyön puitteissa suoritetut avoimen opinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

Seuraava hakuaika syksyllä 2021 alkaviin tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin alkaa 1.5.2021 klo 8:00.

Koulutustarjonta

Alustava koulutustarjonta 1.5.2021 alkavassa haussa, muutokset mahdollisia haun alkuun saakka. Aloituspaikat julkaistaan Opintopolussa hakuajan alkuun mennessä.

Kulttuuri

Opetuskieli AMK-tutkintoon johtavat koulutukset YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset
Englanti ei tarjontaa ei tarjontaa

Suomi

 • Konservaattori (AMK), konservointi, päivätoteutus

 • Medianomi (AMK), elokuva ja televisio, monimuotototeutus

 • Medianomi (AMK), esitys- ja teatteritekniikka, monimuotototeutus

 • Muotoilija (AMK), muotoilu, viestintä, päivätoteutus
ei tarjontaa

Liiketalous

Opetuskieli AMK-tutkintoon johtavat koulutukset YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Englanti

 • Tradenomi (AMK), European Business Administration, päivätoteutus
 • Tradenomi (AMK), International Business and Logistics, päivätoteutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), Business Informatics
 • Tradenomi (ylempi AMK), Health Business Management
 • Tradenomi (ylempi AMK), Procurement

Suomi

 • Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), julkiset hankinnat
 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
 • Tradenomi (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen

Sosiaali- ja terveysala

Opetuskieli AMK-tutkintoon johtavat koulutukset YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Englanti

 • Sosionomi (AMK), Social Services, päivätoteutus
 • Sairaanhoitaja (AMK), Nursing, päivätoteutus
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Health Business Management

Suomi

 • Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus
 • Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus
 • Ensihoitaja (AMK), ensihoito, päivätoteutus
 • Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus
 • Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus
 • Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, päivätoteutus
 • Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus
 • Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus
 • Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus
 • Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus
 • Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus
 • Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus
 • Sosionomi (AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus
 • Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus
 • Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus
 • Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus
 • Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), terveyden edistäminen
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliinisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla, digitaalisten palvelujen asiantuntijan suva
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliinisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla, palliatiivisen hoidon asiantuntijan suva
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

Tekniikka

Opetuskieli AMK-tutkintoon johtavat koulutukset YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Englanti

 • Insinööri (AMK), Electronics, päivätoteutus
 • Insinööri (ylempi AMK), Business Informatics
 • Insinööri (ylempi AMK), Construction and Real Estate Management
 • Insinööri (ylempi AMK), Health Business Management
 • Insinööri (ylempi AMK), Industrial Management
 • Insinööri (ylempi AMK), Information Technology

Suomi

 • Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus
 • Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus
 • Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus
 • Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus
 • Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, lvi, monimuotototeutus
 • Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, lvi, päivätoteutus
 • Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (ylempi AMK), ajoneuvotekniikka
 • Insinööri (ylempi AMK), julkiset hankinnat
 • Insinööri (ylempi AMK), maanmittaustekniikka
 • Insinööri (ylempi AMK), talotekniikka
 • Insinööri (ylempi AMK), älykäs teollisuus

Hakuohjeet

Seuraava hakuaika alkaa 1.5.2021 klo 8:00. Hakuohjeet julkaistaan hakuajan alkuun mennessä.