Tietosuojaselosteita päivitetään jatkuvasti saavutettavuusvaatimukset huomioivaan muotoon.

Henkilörekisterit rekisterinpitäjän mukaan

Henkilörekisterit (ja niistä laaditut tietosuojaselosteet), joiden osalta Metropolia on rekisterinpitäjä

Pääsykokeet ja opiskelijavalinta 

Opintoasiat ja opiskelijat

Tietojärjestelmät ja sähköiset palvelut

TKI-toiminta, tutkimukset ja kyselyt

Sidosryhmät ja viestintä

Toimitila- ja turvallisuuspalvelut

Henkilöstöhallinto

Talous- ja hallintopalvelut

Hankkeiden ja projektien henkilörekisterit (ja niistä laaditut tietosuojaselosteet)