Näin toimimme Covid-19-koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi

HyMy-kylä on auki ja toiminta jatkuu viranomaisohjeita aktiivisesti noudattaen. Huolehdimme toiminnassamme hyvästä hygieniasta, turvaväleistä ja asianmukaisesta suojavarustuksesta.

Saat meiltä tarvittaessa kasvomaskin ja suojakäsineet käynnin ajaksi. Tulethan vain terveenä opetusasiakkaaksi.

Metropolian yleiset koronaohjeet

Link to Content

Geronomiopiskelijat edistävät ikäihmisten hyvinvointia, toimintakykyä ja sosiaalista osallisuutta. Työn tavoitteena on arjen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen vanhuksen omassa elinympäristössä. Palvelutyössä käytetään luovia ja kuntouttavia menetelmiä.

HyMy-kylän ikäihmisten palvelut tarjoavat monipuolista ohjausta ikääntymiseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijat ohjaavat, antavat neuvontaa ja koulutusta erilaisten sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikuntapalvelujen hakemisessa ja käyttämisessä.

Opiskelijat työskentelevät niin yksittäisten asiakkaiden kuin ryhmien kanssa HyMy-kylässä, asiakkaan kotona tai eri vanhustyön yksiköissä.

Mitä opetusasiakaskäynnillä geronomiopiskelijan luona tapahtuu?

Geronomiopiskelijalle voi varata ajan asiakaspalvelusta. Tapaaminen kestää noin 45-60 minuuttia. 

Käynnillä arvioidaan yhdessä opetusasiakkaan kanssa asiakkaan elämäntilannetta yksilöllisesti. Asiakkaalla voi olla esimerkiksi kotona asumiseen tai ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä. Käynnin aiheena voi olla myös huoli omasta tai läheisen hyvinvoinnista. 

Geronomiopiskelijat tarjoavat esimerkiksi seuraavia palveluja:

  • ennaltaehkäisevää tukea senioreille
  • tukea muistiperheen ja omaishoitoperheen arjen tilanteisiin
  • ohjausta verkkopalveluiden kuten Maisa-asiakasportaalin käytössä
  • yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa

Opiskelijat tuottavat palveluna myös ryhmätoimintaa kuten aivoterveyden edistämisen ryhmiä. Lisäksi opiskelijat järjestävät erilaisia tapahtumia ja projekteja kumppanuudessa muiden toimijoiden kanssa.
Geronomiopiskelijat toimivat myös ilman ajanvarausta Pysäkillä.

Geronomiopiskelija konsultoi tarvittaessa muita HyMy-kylän toimijoita ja järjestää moniammatillisen palaverin. 
 

Hyvä tietää ennen opetusasiakaskäyntiä

Mitä on opetusasiakkuus? 

HyMy-kylän opetusasiakkaaksi ovat tervetulleita kaikki henkilöt ilman lähetettä. Opetusasiakas on henkilö, joka toimii oppimistilanteessa asiakkaana ja mahdollistaa ammatin kannalta käytännön työtä vastaavan asiakaskohtaamisen toteutumisen. 

Opetusasiakkaiden kanssa opiskelijoiden on mahdollista harjoitella oppimistilanteessa, ohjaavan opettajan valvonnassa 

  • vuorovaikutusta
  • ammatillisia taitoja
  • asiakastilanteissa toimimista
  • monialaista yhteistyötä
  • dokumentointia
  • tiedon keräämistä

Opetusasiakaskäyntiin sisältyy opetusta ja käynnin aikana opiskelija käy ohjauskeskusteluja ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijan tekemän tutkimis- ja kuntoutumissuunnitelman tarkastaa ja hyväksyy aina ohjaava opettaja. Tästä syystä haastattelu, tutkiminen ja muut oppimistilanteen tehtävät ovat tavallista hitaampia.

Jos opetusasiakas näyttää alle 13-vuotiaalta, hänen ikänsä tarkistetaan, koska alle 13-vuotiailta tarvitaan vanhemman suostumus toimintaan osallistumiseen. 

Vakuutus

Metropolialla on potilasvakuutus, joka korvaa potilasvahinkolain piiriin kuuluvat potilasvahingot. Metropolialla on lisäksi yleinen vastuuvakuutus opetustoiminnan vahinkotapahtumia varten. Vastuuvakuutuksen ehdot ovat nähtävissä HyMy-kylässä
 

Tallennettu 23.1.2020 - 12:25