HyMy-kylän optometrian myymälä on toistaiseksi suljettu muuton vuoksi.

Käynti opetusasiakkaana optometristiopiskelijalla

Optometristiopiskelijat suorittavat HyMy-kylässä käytännön harjoittelua, jonka tarkoituksena on harjoitella ammatin kannalta keskeisiä asiakastyöskentelyn ammattikäytäntöjä. Käytännön oppimistilanteet toteutuvat ohjaavan opettajan valvonnassa ja oppimistilanteessa saattaa olla mukana vastaavan opiskelijan lisäksi hänen opiskelijakollegoitaan seuraamassa tilannetta.

Mitä opetusasiakaskäynnillä optometristiopiskelijan luona tapahtuu?

Optometristiopiskelijan käynnillä voidaan tehdä opetusasiakkaalle kattava näöntutkimus, määrittää silmälaseihin tai piilolinsseihin oikeat vahvuudet ja neuvoa tarvittaessa piilolasien käyttöönotossa. 

Optometristiopiskelijan suorittama näöntutkimus aloitetaan kokonaisvaltaisella haastattelulla. Tutkimuksiin kuuluu taittovirheen määrittäminen, silmien yhteistoiminnan arviointi ja silmien rakenteiden tarkastus. Opiskelija saattaa käyttää pupilleja laajentavia silmätippoja, jotka vaikuttavat lähinäköä heikentävästi vielä noin tunnin tutkimuksen jälkeen. 

Opiskelija saattaa käyttää tutkimuksensa aikana pupilleja laajentavia silmätippoja, jotka mahdollistavat silmänpohjien tarkemman tutkimisen sekä arvioinnin. Huomioittehan, että silmätipat heikentävät lähinäköä ja vaikeuttavat autolla ajoa muutaman tunnin ajaksi ja että aurinkoisella tai kirkkaalla säällä teidän kannattaa ottaa mukaan aurinkolasit häikäisyn vähentämiseksi. Mikäli opetusasiakas ei halua, että silmätippoja käytetään tutkimuksen aikana, toimitaan asiakkaan toiveitten mukaisesti.

Silmälasi- tai piilolasireseptejä ei kirjoiteta, mutta opiskelijan tekemän tutkimuksen tiedot lähetetään opetusasiakkaalle postissa.

Hyvä tietää ennen opetusasiakaskäyntiä

Mitä on opetusasiakkuus? 

HyMy-kylän opetusasiakkaaksi ovat tervetulleita kaikki henkilöt ilman lähetettä. Opetusasiakas on henkilö, joka toimii oppimistilanteessa asiakkaana ja mahdollistaa ammatin kannalta käytännön työtä vastaavan asiakaskohtaamisen toteutumisen. 

Opetusasiakkaiden kanssa opiskelijoiden on mahdollista harjoitella oppimistilanteessa, ohjaavan opettajan valvonnassa 

  • vuorovaikutusta
  • ammatillisia taitoja
  • asiakastilanteissa toimimista
  • monialaista yhteistyötä
  • dokumentointia
  • tiedon keräämistä

Opetusasiakaskäyntiin sisältyy opetusta ja käynnin aikana opiskelija käy ohjauskeskusteluja ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijan tekemän tutkimis- ja kuntoutumissuunnitelman tarkastaa ja hyväksyy aina ohjaava opettaja. Tästä syystä haastattelu, tutkiminen ja muut oppimistilanteen tehtävät ovat tavallista hitaampia.

Jos opetusasiakas näyttää alle 13-vuotiaalta, hänen ikänsä tarkistetaan, koska alle 13-vuotiailta tarvitaan vanhemman suostumus toimintaan osallistumiseen. 

Vakuutus

Metropolialla on potilasvakuutus, joka korvaa potilasvahinkolain piiriin kuuluvat potilasvahingot. Metropolialla on lisäksi yleinen vastuuvakuutus opetustoiminnan vahinkotapahtumia varten. Vastuuvakuutuksen ehdot ovat nähtävissä HyMy-kylässä
 

Mitä optometria on?  

Optometristi on näkemiseen ja silmäterveyteen perehtynyt terveydenhuollon asiantuntija. Hän tutkii silmien toimintaa ja rakenteita erilaisilla testeillä ja kuvantamalla. Tulosten perusteella asiakkaalle suositellaan hänen tarpeitaan vastaavaa näönkorjausta. Tyypillisesti optometristille hakeudutaan näkemiseen liittyvien oireiden, kuten heikentyneen kauko- tai lähinäön, päänsärkyjen ilmaannuttua tai kun henkilö haluaa piilolasit silmälasien rinnalle.

Tallennettu 22.1.2020 - 16:17