Muutos vaatii johtajuutta. Millä arvoilla toimit esimiehenä? Tarvitsetko käytännön työkaluja esimiestyön arjen tilanteisiin? Onnistunut esimiestyö on yrityksen menestystekijä.

Kokoa 5-12 hengen joukkue ja valitse seuraavista teitä innostavat valmennukset.

Valmennukset

1. Esimiehen uusi rooli

 • Coachaava esimies työn murroksessa
 • Arvot esimiestyön perustana
 • Lean esimiestyössä

2. Strategia arkeen dialogin avulla

 • Strategia kuuluu kaikille
 • Esimies strategiavaikuttajana
 • Dialogin haasteet ja mahdollisuudet
 • Käytännön keinoja onnistumiseen

3. Suorituksen johtamisesta suorituskyvyn johtamiseen

 • Mitä sisältyy suorituskykyyn?
 • Talous, asiakkaat, toiminta ja osaaminen suorituskyvyn näkökulmina
 • Tavoitteiden myönteinen merkitys
 • Kannusta oikein osaajia

4. Asiakasnäkökulma esimiestyössä

 • Asiakaskäyttäytyminen muuttuu
 • Asiakastiedosta asiakasymmärryksen kautta asiakaspysyvyyteen
 • Kenelle - mitä - miten - tuloksenteon lähtökohtina

5. Viestintä esimiestyössä

 • Esimiehen erilaiset viestintätilanteet
 • Aktiivinen kuuntelu avain aitoon dialogiin
 • Keskity oleelliseen, ohjaa energiaa

6. Esimiehen haastavat tilanteet

 • Tunne vastuut ja velvoitteet
 • Esimiesjuridiikan perusteita
 • Puheeksi ottaminen ja puuttumisen keinot

7. Osaaminen näkyväksi - ammattilainen kasvuun

 • Osaamispääoman monet ulottuvuudet
 • Minäpystyvyys osaamisen tunnistamisen perustana
 • Käytännön keinoilla osaaminen näkyväksi

8. Muuntautumiskyky työyhteisön kyvykkyytenä

 • Miksi muuntautumiskyky on tärkeää?
 • Työkulttuuri ja muuntautumiskyky
 • Perusreseptiikka muuntautumiskyvyn kasvattamiseksi

9. Uudista liiketoimintaa - hyödynnä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä

 • Arkiajattelusta ammattimaiseen kehittämiseen
 • Miten valitsen toimivat menetelmät?
 • Ketteryys kehittämisen keskiössä

Toteutus

Toteutus räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

Aika ja paikka

Valmennus järjestetään sopimuksen mukaisena ajankohtana joko Metropolian tai asiakkaan tiloissa.

Ota yhteyttä

yrityspalvelut [at] metropolia.fi