Valintakoe

Valintakoe järjestetään 17.5.-20.5.2021. Valintakokeet järjestetään etäkokeena Zoom-videoyhteydellä. Hakijalla tulee olla käytössään toimiva tietokone, verkkoyhteys, mikrofoni ja kamera. Valintakokeessa on kaksi osaa, opinnäytetyön suunnitelman esittely ja haastattelu.

Valintakokeeseen on hyvä varata aikaa yhteensä tunti. Valintakoepäivä ja aika ilmoitetaan valintakoekutsussa. Toimita lautakunnalle kirjallinen tiivistelmä opinnäytetyön ideasta valintakoekutsussa ilmoitettuun sähköpostiin.

Opinnäytetyön esittely

Valmistaudu kertomaan opinnäytetyöstäsi seuraavasti:

  • Kerro opinnäytetyön aiheestasi. Miksi suunnittelet opinnäytetyötä kyseisestä aiheesta? Mihin alan tarpeeseen opinnäytetyö vastaa?
  • Kerro opinnäytetyön kysymyksistä ja tavoitteista. Mitä asioita tutkit ja kehität opinnäytetyössäsi?
  • Miten tutkit kehitettävää asiaa? Mitä tutkimusmenetelmiä tarvitset?   
  • Millaisia verkostoja ja/tai yhteistyökumppaneita opinnäytetyössäsi tarvitaan?
  • Vaatiiko opinnäytetyösi toteutus tutkimuslupia? Entä tekijänoikeudet?
  • Mihin opinnäytetyö vaikuttaa? Kuka voi soveltaa tuloksia? Mikä merkitys tällä työllä on musiikkialalle?
  • Mitä tietoa olet löytänyt opinnäytetyösi tueksi?
  • Kerro opinnäytetyökokonaisuudestasi. Minkälaisista osista opinnäytetyösi koostuu? Liittyykö siihen esityksiä, oppimateriaalia tai muita erillisiä osia? Miten dokumentoit ei-kirjalliset osiot?
  • Vaatiiko opinnäytetyösi toteutus erityisiä kustannuksia tai resursseja? Miten hankit niitä varten yhteistyökumppaneita tai muuta rahoitusta?

Haastattelu

Mikäli sinut valitaan opintoihin, haastattelu pohjustaa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmasi laatimista. Seuraavat kysymykset auttavat haastatteluun valmistautumisessa: