Onnea opiskelupaikastasi!

Opinnot alkavat maanantaina 31.8. klo 9.00 opintojen orientaatiolla Myllypuron kampuksella osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Kokoonnumme C-rakennuksen ala-aulaan, jossa ovat myös aulapalvelut. Sisään pääset D-rakennuksen ovista, jotka ovat lähellä metroasemaa. Päivä päättyy klo 16.

Ota mukaasi kortti, esimerkiksi kirjastokortti tai matkakortti (huom. ei sirullista korttia kuten pankkikortti), jonka voit aktivoida päivän aikana kulkukortiksi kampuksella. 

Ensimmäisten päivien ohjelma

Maanantai 31.8.

 • klo 9.00-16.00 Orientaatio opintoihin

Tiistai 1.9.

 • klo 8.45-12.00 Opinnäytetyöaiheideapaja, tarjolla olevien opinnäytetyöaiheiden esittely (opinnäytetyön voi tehdä esimerkiksi omaan työympäristöön tai erilaisissa hankkeissa).
 • klo 12.45-14.15 Asiakaspalvelun ja työyhteisön johtaminen sekä kehittäminen
 • klo 14.30-16.00 Muuttuva sosiaalinen todellisuus

Keskiviikko 2.9.

 • klo 8.45-12.00 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijuus - tietoperusta (ennakkotehtävän purku, ks. tiedot ennakkotehtävistä)
 • klo 12.45-16.00 Sosiaalialan tutkimuksellisen kehittämisen perusta

Syksyn 2020 lähipäivät:

 • 31.8. - 2.9.
 • 7.10.
 • 27.10. - 28.10.
 • 12.11.
 • 24.11. - 25.11.
 • 1.12.
 • 8.12. - 9.12.

Opetusta on klo 8.45 - 16.00.

Noudatamme valtakunnallisia ja oppilaitoksen ohjeistuksia koskien COVID 19 -pandemiaa ja mahdollisista poikkeuskäytänteistä ilmoitetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Ennakkotehtävät

Palauta tehtävä 1 yhtenä tiedostona viimeistään 31.8.2020 sähköpostilla seuraaville opettajille:

 • niina.pietila [at] metropolia.fi
 • saila.nevanen [at] metropolia.fi

Tehtävät 2. ja 3. ovat lukutehtäviä.

Tehtävä 1.

Osa 1 Sosiaalialan asiantuntijana kehittyminen

Tehtävä sisältää neljä teemaa. Kirjoita niistä yhteensä noin kahden sivun mittainen essee.
Perehdy tehtävää varten sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opetussuunnitelmaan 2020

 1. Nykyinen työni (työalat, tehtävät)
   
 2. Oma osaamiseni ja koulutukseni: Mistä osaamiseni koostuu? Ammatillisen kehittymisen käännekohdat ja oivallukset? Osaamiseni vahvuudet ja kehittymistarpeet? Millainen oppija olen? Voit käyttää osaamisesi jäsentämisessä apuna opetussuunnitelman pääteemoja.
   
 3. Pohdi sosiaalialan osaamistarpeita tulevaisuuden työelämässä. Tulevaisuuden osaamistarpeita on jäsennetty esimerkiksi transversaalisten taitojen näkökulmasta. Millaisia ajatuksia, toiveita ja tavoitteita sinulle on seuraaville taidoille ja niiden kehittymiselle tulevien opintojen (YAMK) aikana (perustele myös vastauksesi):

  a) Luonteen taidot (motivaatio, itsesäätely, sinnikkyys, uteliaisuus, toiveikkuus, luovuus, innokkuus ja periksiantamattomuus)
  b) Ajattelun taidot (kriittinen ajattelu, analyyttinen ajattelu, oppiminen, aloitteiden tekeminen, systeemiajattelu, tiedonhankinta ja tiedonhallinta ja luova ongelmanratkaisukyky)
  c) Tunne, yhteistyö ja vuorovaikutustaidot.
   
 4. Millainen näkemys sosiaalialan asiantuntijuudesta sinulle välittyy opetussuunnitelman perusteella?
   

Osa 2 Ammatillisen asiantuntijuuden kasvaminen – opiskelusuunnitelman orientaatiotehtävä

Ensimmäisen lukukauden aikana tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), josta keskustellaan yhdessä pienryhmäsi ja tutorin kanssa. HOPS:n avulla jäsennät oman oppimisesi tavoitteita, sisältöä, toteutusmuotoja ja aikatauluja sekä opiskeluun tarvittavia voimavaroja. Tämä tehtäväosio tukee HOPS:n laadintaa ja on osa ammatillisen asiantuntijuuden kasvamiseen liittyvää kuvaustasi.

Kuvaa lyhyesti:

- Miksi opiskelet sosiaalialan ylempää AMK-tutkintoa? Mitä henkilökohtaisia kehittymistavoitteita
sinulla on? Minkälaista osaamista tuot mukanasi opiskeluun?

- Miten voit opintojesi avulla olla edistämässä myös työyhteisösi tai organisaatiosi kehittymistä ja laajemminkin sosiaalialan kehittymistä? Hyödynnä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, esimerkiksi:

Osa 3 Sosiaalialan aikalaiskeskustelu  

Tehtävän tarkoituksena on oman kokemustiedon näkyväksi tekeminen, jäsentäminen sekä peilaaminen yleisempään ammatilliseen ajankohtaiskeskusteluun ja kirjoitteluun. Aiheeksi kannattaa valita itseä kiinnostava ajankohtainen teema, josta voi olla hyötyä myös opinnäytetyön suunnittelussa.

Seuraa ja kartoita ajankohtaista keskustelua ammatillisissa lehdissä, tieteellisissä aikakauskirjoissa ja erilaisissa medioissa. Valitse ajankohtainen kysymys tai teema, jonka keskustelua lähdet seuraamaan. Kirjoita seurannan pohjalta perusteltu ja kiinnostava ammatillinen noin kahden sivun mittainen asiantuntijan puheenvuoro. Käytä tehtävässä lähteitä. Puheenvuorot käsitellään keskiviikkona 2.9.2020 lähiopetuspäivänä.

Tehtävä 2

Asiakaspalvelun ja työyhteisön johtaminen sekä kehittäminen I -opintojakso

Seuraavat teokset tulee olla luettuina ennen lähiopetuksen alkua. Niiden pohjalta laaditaan oppimistehtävä, jonka tehtävänanto tapahtuu 1.9. tunnilla.  

Tehtävä 3

Tutkimuksellisen kehittämisen perusta -opintojakso
Seuraavat teokset tulee olla luettuina ennen lähiopetuksen alkua 2.9.2020.

Halutessasi voit tutustua myös Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston Menetelmäopetuksen tietovarantoon. Sen avulla voit esimerkiksi kerrata ja perehtyä kesän aikana itsenäisesti tutkimusmenetelmiin.

Yhteystiedot

Niina Pietilä
tutkintovastaava, niina.pietila [at] metropolia.fi

Tervetuloa!