Perustiedot

Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 17.3.-31.3.2021
Aloituspaikat
35
Hinta
Maksuton

Liiketoiminnan ammattilainen, haluatko kehittää ja syventää liiketaloudellista ja johtamisosaamistasi? 

Liiketoiminnan kehittämisen ylemmän AMK-tutkinnon opinnot syventävät liiketaloudellista osaamistasi ja valmentavat sinua asiantuntijatason kehittämis- ja johtamistehtäviin. Koulutus palvelee liiketoiminnan ammattilaisia, jotka haluavat kehittää itseään, ammattialaansa ja ympäröivää liike-elämää. Valmiutesi toimia esimiesasemassa ja uutta kehittävänä muutosagenttina kasvavat. Voit valmistua kahdessa vuodessa työn ohessa opiskellen tai täysipäiväisesti opiskellen jopa nopeammin.  

Opintojen jälkeen sinulla on näyttöä liiketoimintaympäristön ja oman alasi analysointikyvystä, syventävää tietoa liiketoimintaosaamisen eri osa-alueista ja kokemusta vaativien muutosprojektien läpiviennistä työelämäkontekstissa. Opinnäytetyön teet tutkimuksellisena kehittämishankkeena omalla työpaikalla tai toisessa organisaatiossa. Toteutat sen todelliseen kehittämistarpeeseen vastaavana toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioit sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.  

Liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit työskennellä muun muassa vaativien kehittämisprojektien johtajana, liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä. 

Opintojen aikana sinulla on myös mahdollisuus lisätä kansainvälistä osaamistasi. Opintoihin on mahdollista valita englanninkielisiä opintoja. Lisäksi yhteistyö englanninkielisten Master’s-ohjelmien kesken tukee kv-osaamista, kun opiskelijaryhmät työskentelevät yhdessä. Metropolian järjestämä Master’s Summer School tarjoaa kansainvälistä näkökulmaa opintoihin. Lisäksi kansainvälinen partneriverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lyhytkestoiseen (esimerkiksi opintomatkat) ja lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon.  

Opintojen rakenne ja toteutustapa

  Liiketoiminnan kehittämisen opinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä. Opetus järjestetään pääosin arki-iltaisin, noin kahtena iltana viikossa (klo 17.00-20.15) lähi- ja verkko-opetuksen yhdistelmänä. Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa myös kokonaan verkko-opetuksena. 

  Liiketoiminnan kehittämisen ohjelman opintojen rakenteen löydät alta:

    Laajuus
  Kehittämis- ja johtamisopinnot 30 op
  Liikkeenjohdon erityisteemat 15 op
  Vapaasti valittavat opinnot 15 op
  Opinnäytetyö 30 op

  Kehittämis- ja johtamisopinnot koostuvat kolmesta 10 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta: kehittämisosaaminen, muuttuva liiketoimintaympäristö ja muutosjohtaminen.

  • Kehittämisosaamisen kokonaisuudessa omaksut erilaisia menetelmiä organisaatioiden ja prosessien kehittämiseen sekä kehität tutkimusmenetelmällistä osaamistasi.
  • Muuttuva liiketoimintaympäristö -kokonaisuuden aikana tutustut systeemisen johtamisen tematiikkaan ja opit tuntemaan ja ymmärtämään liiketoimintaympäristöä syvällisemmin.
  • Muutosjohtamisen opinnoissa keskitytään strategisen johtamiseen ja esimiesvalmiuksien kehittämiseen.  

  Liikkeenjohdon erityisteemoista valitset neljästä opintojaksosta kolme omien urakehitystavoitteidesi perusteella. Näissä opinnoissa vahvistat juridista ja menetelmällistä osaamistasi, liiketoimintatiedon hallintaa ja/tai osaamistasi laatujohtamisessa.  

  Tutkintoon kuuluvien vapaasti valittavien opintojen avulla voit entisestään syventää ja laajentaa osaamistasi ja asiantuntijuuttasi joustavasti kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaan. Voit tutustua opintojaksojen sisältöihin ja tavoitteisiin tarkemmin opinto-oppaassa
   

  Avoimen AMK:n polkuopinnot Liiketoiminnan kehittämisen ohjelmassa

  Liiketoiminnan kehittäminen -tutkinto-ohjelman opinnot voi aloittaa myös Metropolian avoimen AMK:n kautta. Avoimen ammattikorkeakoulun polku on 15 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka koostuu Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opinnoista. Polkuopintojen suorittaminen tarjoaa vaihtoehtoisen väylän hakea tutkinto-opiskelijaksi.

  Syksyllä 2021 alkaviin polkuopintoihin on mahdollista hakea elokuussa 2021. Tarkemmat tiedot polkuopintokokonaisuudesta ja ilmoittautumisesta julkaistaan loppukeväästä 2021 Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun verkkosivuilla

  Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia

  Pasi Puustinen - kokemuksia ensimmäisestä opiskelusyksystä

  Pasi Puustinen, Liiketoiminnan kehittäminen

  Nimeni on Pasi Puustinen, 30-vuotias myynnin ja markkinoinnin ammattilainen. Olen työskennellyt panimoalalla erinäisissä tehtävissä viimeisten vuosien aikana. Vapaa-ajalla tykkään juosta, maistella hyviä oluita, matkustella aina kun mahdollista sekä soitella yhdessä bändini kanssa.

  Olen aiemmin suorittanut AMK:ssa Palveluliiketoiminnan restonomitutkinnon. Valmistumisen jälkeen olen toiminut mm. ketjumyynti- ja projektipäällikön tehtävissä. Vaikka kummassakaan tehtävässä ei olla suoraan kenenkään esimies, ihmisten johtaminen on osa työnkuvaa. Tehtävät ovat myös suhteellisen vaativia ja vahva liiketaloudellinen osaaminen on edellytys. 

  Hain Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaan, koska olen kiinnostunut ihmisten johtamisesta ja tulevaisuuden tavoitteissani on toimia esimiesasemassa. Ylemmät AMK -opinnot edesauttavat tavoitteisiin pääsemistä ja osoittavat samalla myös kehittymishalua myös työnantajani suuntaan. Koulutuksesta saan valmiuksia esimiehenä toimimiseen, muutosjohtamiseen ja muuttuvan liiketoimintaympäristön kehittämiseen. 

  Opiskelen nyt toista lukukautta ja olen saanut paljon uusia näkökulmia teemoihin ja syvempää liiketaloudellista ymmärrystä. Opiskelijatoverini tulevat erilaisista ammateista, pienistä ja suurista organisaatioista. Keskustelut eri ihmisten kanssa laajentavat omaa ajattelua.

  Ammattikorkeakouluun hakiessani päätin keskittyä päätoimisesti opiskeluun. Näen koulutuksen suurena investointina itseeni ja halusin siksi varmistaa, että saan siitä kaiken mahdollisen irti. Parhaiten tämä onnistuu opintovapaalla ilman samanaikaista työssäkäyntiä. Olen ollut erittäin tyytyväinen päätökseeni. Tavoitteeni on valmistua tämän vuoden aikana ja opinnäytetyöprosessi etenee jo hyvää vauhtia.

  Suosittelen Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaa kaikille, jotka haluavat vahvistaa esimiestaitojaan ja kasvattaa liiketaloudellista osaamista sekä ymmärrystä alati muuttuvassa maailmassa. 
   

  Joonas Kopperi - Työelämälähtöistä opiskelua ja verkostoitumista

  Joonas Kopperi Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaHain alkuvuodesta 2016 Metropolian Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaan, sillä halusin suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon töiden ohessa ja oppia tuntemaan eri alojen asiantuntijoita. Ennen syksyn opintojen alkamista hieman hirvitti, että miten saan kokoaikaisen työn ja iltaopiskelun yhdistettyä muutenkin suhteellisen hektiseen elämääni. Vaikka opiskeluasioiden parissa kuluu muutamat illat viikolla ja osin myös aikaa viikonlopusta, en ole kuitenkaan kokenut opiskelun ja työn yhteensovittamista turhan raskaana.

  Mielestäni Metropoliassa on hyvin osattu huomioida ylemmän AMK -opiskelijoiden monipuolinen työelämätausta, ja oppimistavat ovat selkeästi suunniteltu juuri meille sopivaksi. Tyypillisesti tunnit sisältävät teoriaosuuden, keskustelua ja teorian yhteensovittamisen omiin kokemuksiin sekä teorian käytäntöön viemisen.

  Usein lähiopetusillat ovat jopa sangen piristäviä ja antoisia tilaisuuksia, koska pääsemme keskustelemaan opiskeluasioista toisten ammattilaisten kanssa. On mukava kuulla opiskelukavereilta, miten teoriaa sovelletaan käytännössä eri organisaatiossa, ja tämä onkin ehdottomasti ylemmän AMK -opiskelun parhaita puolia. Ryhmässämme on ammattilaisia eri organisaatiotasoilta, toimialoilta ja tehtävistä, joten näkökulmia teoriaan saadaan hurjasti lisää, kun asioita voi peilata 20-30 eri organisaation ammattilaisten kanssa. Käytännönläheisyys, työelämälähtöisyys ja verkostoituminen ovat selkeästi ylempien AMK-opintojen keskiössä Metropoliassa.

  Hanna Rantanen - Joustavaa opiskelua työn ohella

  Hanna Rantanen Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaSuoritin kansainvälisen kiinteistöliiketalouden tutkinnon Jyväskylän AMK:ssa. Opintojeni loppuvaiheessa työskentelin esimiestehtävissä myyntialalla. Tämän jälkeen olen toiminut kasvavassa sairaalasuunnitteluun erikoistuneessa arkkitehtitoimistossa talous- ja markkinointipäällikkönä monipuolisten työtehtävien parissa. Aloitin ylemmän AMK -tutkinnon opinnot syksyllä 2016 Vantaan Myyrmäen kampuksella Liiketalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa syventääkseni ammatillista osaamistani.

  Ennen ylemmän AMK:n opintoja olin ollut yhtäjaksoisesti työelämässä noin 6 vuotta. Tunsin tarvetta jatko-opinnoille lähinnä itseni kehittämisen vuoksi. Lisäksi työnkuvan jatkuva laajentuminen nykyisessä työpaikassani sekä nopeasti kehittyvä teknologia ja muuttuvat trendit työelämässä haastoivat oppimaan uutta.

  Parasta opinnoissani on ollut hyvä ja monipuolinen kurssivalikoima, joka painottuu ajankohtaisiin työelämän toimintamalleihin ja trendeihin. Lisäksi eri työtaustoista tulevat kurssikaverit innostavat ja tukevat opinnoissa.

  Opiskelu työn ohella vaatii luonnollisesti aikaa ja energiaa, mutta kaikki on järjestettävissä, jos niin päättää. Opiskelu on joustavaa ja tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi sujuvasti työn ohella. Myönteinen asenne ja motivaatio opiskelua kohtaan on omalla kohdallani auttanut työn ja opiskelun yhteensovittamisessa.

  Suosittelen ylempää AMK-tutkintoa niille, jotka tuntevat tarvetta uuden oppimiseen, tai nykyisen tietämyksen päivittämiseen sekä oman osaamisensa kehittämiseen. Aikuisopiskelu on mukavaa ja antoisaa. Liiketalouden kehittämisen tutkinto-ohjelma on jo ensimmäisen opiskeluvuoden loppupuolella opettanut uusia tapoja ja toimintamalleja sovellettavaksi työelämään. Tulevaisuudessa suuntaan omalla urallani eteenpäin kansainvälisiin kehitystehtäviin.