Kulttuurituotannon valintakokeessa ei ole ennakkotehtävää. Sen sijaan valintakokeen ensimmäinen osa tulee suorittaa itsenäisesti verkossa 19.4.2021 mennessä.

Valintakoe on kaksiosainen. Kokeen ensimmäinen osa on avoimen AMK:in verkkokurssi Kulttuurituottajan työ ja toimintaympäristöt (3 op). Kurssi antaa kurkistusmahdollisuuden kulttuurituotannon alaan. Kurssin voi suorittaa aikavälillä 1.3.–19.4.2021. Kurssi on hakijalle maksuton. 

Ilmoittaudu verkkokurssille täällä >>

Ilmoittautumisen jälkeen sinulle luodaan avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijarooli. Aktivoi käyttäjätunnuksesi saamasi ohjeen mukaisesti. Käyttäjätunnuksen yhteydessä sinulle muodostuu myös Metropolian sähköposti. Ohjeet verkkokurssille liittymiseksi lähetetään sinulle Metropolia-sähköpostiisi. Huomioi, että käyttäjätunnuksen ja verkkokurssin ohjeiden saaminen voi kestää jonkin aikaa.

Verkkokurssin työtilassa jaettavan materiaalin lisäksi kurssilla käytetään e-kirjaa Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle. Kirjasta on lainattavissa muutamia kappaleita Metropolian ja muiden ammattikorkeakoulujen kirjastoista. Verkkokurssin osallistujat voivat halutessaan lunastaa kirjasta käyttöönsä kurssilla tarvittavat osat minilisenssinä hintaan 15 € / 2 kk (tarkemmat tiedot kurssilla).

Verkkokurssin osuus valintakoepisteistä on 70 %, joten varaathan riittävästi aikaa sen huolelliseen suorittamiseen!

Verkkokurssi tehdään Metropolian Moodle-alustalla. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat siitä Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun 3 op laajuisen suoritusmerkinnän. Kulttuurituotannon tutkintoon opiskelijoiksi valittaville kurssisuoritus sisällytetään osaksi syksyn 2021 opintoja.

 

Valintakokeen toinen osa

Valintakokeen ensimmäisen osan perusteella kutsutaan max. 100 hakukelpoista hakijaa kokeen toiseen osaan. Kokeen toinen osa tehdään lähtökohtaisesti Metropolian Arabian kampuksella. Tarkemmat tiedot saat valintakoekutsussa. Pakottavista syistä kokeeseen on mahdollista osallistua etänä (esim. ulkomailta).

Valintakokeen toinen osa järjestetään 1.–3.6.2021 siten, että kukin valintakokeen toiseen osaan kutsuttu hakija osallistuu kokeeseen yhtenä mainituista päivistä noin tunnin ajan. Valintakokeen toiseen osaan kutsuttaville lähetetään kutsu sähköpostitse hakijan yhteishakulomakkeella ilmoittamaan osoitteeseen 18.5.2021. Valintakokeeseen osallistumisen tarkemmat tiedot ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa sinun tulee täyttää yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi