Yritysten kestävää menestystä rakentamassa

Katse tulevaisuuteen -hankkeen (ESR) tarkoituksena on vahvistaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrittäjien, yritysten ja työntekijöiden muutoskyvykkyyttä sekä antaa konkreettisia työkaluja yrityksen kestävän menestystarinan rakentamiseen. Hankkeeseen osallistuvat yritykset käyvät läpi noin 9-12 kuukauden mittaisen yksilöllisen kehityspolun, jonka aikana kirkastetaan yhdessä yrityksen tulevaisuuden visio ja rakennetaan konkreettinen suunnitelma tämän saavuttamiseksi. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti resilienssin eli muutosjoustavuuden vahvistamiseen sekä kestävän työn periaatteisiin pitkäaikaisen kilpailukyvyn pohjana. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, joten kohderyhmään kuuluvat yritykset ja yhdistykset voivat osallistua hankkeeseen maksutta. Hanke toteutetaan 1.5.2021-30.4.2023. 

Etsimme juuri nyt osallistujia hankkeeseen, joten ilmoita organisaatiosi mukaan heti!

Kuka voi osallistua hankkeeseen?

  • Uudellamaalla toimiva
  • sosiaali-, terveys- tai hyvinvointialan
  • *mikro- tai pk-yritys,
  • joka haluaa hyvinvoivan ja muutoskykyisen työyhteisön.

*Yrityskoon osalta noudatamme Euroopan komission pk-yrityksen määritelmää eli myös määritelmän täyttävät taloudellista toimintaa harjoittavat y-tunnukselliset yhdistykset voivat osallistua hankkeeseen.

Mikäli olet epävarma kuulutko kohderyhmään, ota rohkeasti yhteyttä ja selvitetään asia yhdessä.

Miksi kannattaa osallistua?

Hankkeeseen osallistumisen myötä yrityksellä on kestävän menestyksen tarina, joka sisältää

  • yhdessä jaetun vision yrityksen tulevaisuudesta
  • työkalut ja suunnitelman visioon pääsemiseksi
  • muutoksissa joustavasti toimivan työyhteisön
  • avaimet kestävään työkulttuuriin, jossa vuorovaikutus toimii ja jokainen osallistuu oman työnsä kehittämiseen

Osallistuminen on mahdollista joustavasti myös etänä tai hybridimallilla, joten koko kehityspolku on mahdollista kulkea koronatilanteesta riippumatta. Aloitusajankohta sovitaan yrityksen toiveiden mukaisesti.

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää!

p. 050 536 2922 
titta-maria.kettunen [at] metropolia.fi

Mitä osallistuminen tarkoittaa?

Kukin yritys käy läpi nelivaiheisen kehityspolun (kuva alla), jonka aikana vahvistetaan perustuksia yrityksen kestävälle menestystarinalle. Kehityspolun aikana rakentuva yrityksen menestystarina pohjaa yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin ja siinä huomioidaan erityisesti resilienssin eli muutosjoustavuuden ja kestävän työkulttuurin vahvistaminen. Kehityspolun vaiheet jaksottuvat noin 9-12 kuukauden ajanjaksolle yrityksen toiveiden mukaisesti. Työskentely tapahtuu työpajoissa, joihin osallistuu yritysjohdon lisäksi yrityksen työntekijöistä koottu kehitystiimi.

Kehityspolun kulku

Kehityspolun aikana kirkastetaan yrityksen toivottu tulevaisuus sekä lähdetään suunnitelmallisesti tavoittelemaan sitä. Hankkeen asiantuntijat tukevat yhteisten tavoitteiden määrittelyssä sekä tarjoavat yrityksen tarpeisiin sopivia työkaluja toivotun tulevaisuuden saavuttamiseksi. Yrityksen työntekijät vievät yhdessä sovittuja kehitystoimenpiteitä eteenpäin kehityspolun eri vaiheiden välissä.

Yhteisen kehityspolun päätteeksi yrityksen kyky kohdata muutostilanteita on kasvanut ja yrityksen sekä sen henkilöstön hyvinvointi ja tuottavuus ovat parantuneet. Lisäksi yrityksen toimintatavat vastaavat entistä paremmin kestävän työn periaatteita.

Kehityspolulla hyödynnetään Metropolian aiemmissa hankkeissa kerättyä tutkimustietoa sekä yritysten kehittämisestä saatuja konkreettisia tuloksia (katso esimerkiksi Työhyvinvointiboosteri).

Katse tulevaisuuteen -kehityspolun kulku yrityksissä:

Yrityksen kehityspolun kulku. Kuvattu alla sanallisesti.

 

Työpajojen sisältö

Kehityspolku voidaan toteuttaa yrityksen toiveiden mukaisesti etä-, hybridi- tai lähityöskentelynä. Työpajojen ja tapaamisten järjestämisessä voidaan hyödyntää muun muassa Zoom-, Teams- ja Jamboard-työkaluja, jotka tukevat vuorovaikutteisen toimintakulttuurin rakentamista sekä vastaavat koronan, kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen haasteisiin.

1. Tulevaisuuspaja: visioidaan onnistunut tulevaisuus

Kesto: noin 1,5 h

Osallistujat: yrityksen johto ja työntekijöistä koottu kehitystiimi

Tavoite: Visioidaan yrityksen toivottu tulevaisuus esimerkiksi 1, 3 ja 5 vuotta eteenpäin ja sitoutetaan tiimi tähän yhteiseen tavoitteeseen.

Pajan jälkeen hankkeen asiantuntija tapaa yrityksen kehitystiimin. Tapaamisessa käydään yhdessä läpi pajan kooste ja sovitaan tulevissa pajoissa käsiteltävistä teemoista.

2. Onnistumispajat: laaditaan konkreettinen suunnitelma tulevaisuuden visioon pääsemiseksi

Kesto: noin 1,5 h x 2 työpajaa = 3 h tuntia

Osallistujat: yrityksen johto ja työntekijöistä koottu kehitystiimi

Tavoite: Onnistumispajoissa rakennetaan yhteistoiminnallisesti konkreettinen suunnitelma vaihe vaiheelta kohti toivottua tulevaisuutta. Työpajoissa nimetään ratkaisuja ja keinoja menestyksen tueksi ja tulevaisuusskenaarioihin pääsemiseksi. Pajoissa keskitytään erityisesti yrityksen resilienssin eli muutosjoustavuuden vahvistamiseen.

Pajojen jälkeen hankkeen asiantuntija tapaa yrityksen kehitystiimin. Tapaamisessa käydään yhdessä läpi pajojen kooste ja valmistaudutaan yhteenvetopajaan.

3. Yhteenvetopaja: täydennetään suunnitelma kestäväksi menestystarinaksi

Kesto: noin 2 h

Osallistujat: yrityksen johto ja työntekijöistä koottu kehitystiimi

Tavoite: Tulevaisuus- ja onnistumispajojen tuloksia täydennetään kestävän työn näkökulmilla: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja inhimillinen. Tuloksena syntyy yrityskohtainen Katse tulevaisuuteen, joka toimii kilpailuetua tuottavana kestävän työn menestystarinana sekä konkreettisena suunnitelmana yrityksen kestävässä kehittämisessä.

Pajan jälkeen asiantuntija tapaa jälleen yrityksen kehitystiimin. Tapaamisessa viimeistellään yrityksen menestystarina, johon on kirjattu tarkasti kehittämisen kohteet, aikataulut, toimijat ja vastuut.

4. Missä mennään -katsaukset

Kesto: noin 1 h x 2 katsaustapaamista = 2 h

Ajankohta: noin 2 ja 6 kuukauden kuluttua yhteenvetopajasta

Osallistujat: yrityksen johto ja työntekijöistä koottu kehitystiimi

Tavoite: Tukea yritystä matkalla kohti yrityksen menestystarinaa seuraamalla sovittujen toimenpiteiden toteutumista sekä taklaamalla mahdollisia haasteita yhdessä.

Yrittäjien aamukahvitilaisuudet

Hankkeen aikana järjestetään säännöllisesti myös virtuaalisia aamukahvitilaisuuksia, joissa yrittäjät saavat vertaistukea ja pääsevät oppimaan ajankohtaisista asioista asiantuntijapuheenvuorojen kautta.