Onnittelut opiskelupaikasta!

Opintojen aloitus

Tervetuloa aloittamaan terveyden edistämisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot

Opinnot alkavat tiistaina 1.9.2020 osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, klo 9.00 – 16.00. Myös 2.9. ja 3.9. ovat kontaktiopiskelupäiviä. Aloitamme perehtymällä Metropolian käytäntöihin ja oppimisympäristöihin sekä Terveyden edistämisen asiantuntijuuden substanssiin. Opetussuunnitelman löydät https://opinto-opas.metropolia.fi/fi/16187/fi/156579/S1920S6/year/2020

Noudatamme valtakunnallisia ja oppilaitoksen ohjeistuksia koskien COVID 19 -pandemiaa ja mahdollisista poikkeuskäytänteistä ilmoitetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun verkkosivuilla. Koronatilanteen mukaan varaudutaan myös opintojen aloituspäivien toteuttamiseen etäyhteyden kautta seuraavasti:

Zoomin pikaohje opiskelijoille: https://www.youtube.com/watch?v=C0HnJksnKdE&t=117s

Tarkemmat tiedot lähiopiskelupäivistä ja niiden sisällöstä löytyvät lukujärjestyksestä, osoitteessa lukkarit.metropolia.fi. Lukujärjestyksen löydät ryhmätunnuksellanne, joka on S1920S6. Muutokset lähiopiskelupäivissä ja niiden sisällössä ovat mahdollisia.

Kesän aikana pyydämme sinua tekemään kesätehtävän, johon on ohjeistus tämän sivun lopussa. Kesätehtävä on osa Terveyden edistämisen tietoperusta ja lähtökohdat opintojaksoa (10 op.)

Aloituspäivien ohjelma:

Tiistai 1.9.2020 Metropolia-sali MPA1010 (Myllypurontie 1)

09.00–09.15 Tervetuloa Metropoliaan osaamisaluepäällikkö

09.15–09.30 Master`s verkosto kehityspäällikkö Marjatta Kelo

09.30–10.00 Opintojen ohjaus opinto-ohjaaja Anna-Maria Tiainen

10.00–10.15 Tauko

10.15–10.25 KV-asiat kv-koordinaattori Katriina Alava

10.25–11.15 Opiskelijan tietojärjestelmät lehtori Päivi Leskinen

11.15–11.35 Alumnin puheenvuoro sairaanhoitaja (YAMK) Marja Mäki

11.35–12.00 YAMK-tiimin henkilökunta esittäytyy 

12.00–13.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00–16.00 Terveyden edistämisen ryhmäkohtainen ohjelma (tutustuminen, yleisiä asioita, HOPS. Opetustila MPB5010

Keskiviikko 2.9.2020 Metropolia-sali MPA1010 (Myllypurontie 1)

09.00–10.00 Turvallisuusinfo turvallisuuspäällikkö Ari Hyvönen

10.00–10.30 Tutkimusmenetelmät ja –valmiudet ja opinnäytetyö lehtori Iira Lankinen

10.30–11.00 Tauko

11.00–11.15 Opiskelijahyvinvointiopintokuraattori Maarika Kortelainen

11.15–12.00 Kirjaston yleisperehdytys informaatikko Raisa Karhu

12.00–13.00 Lounas

13.00–16.00 Terveyden edistämisen ryhmäkohtainen ohjelma (Kesätehtävän reflektio ja opintoihin orientoituminen). Opetustila MPA5023

Torstai 3.9.2020 (Myllypurontie 1)

9.00-16-00: Terveyden edistämisen tietoperusta ja lähtökohdat, Opetustila MPB4005 (aamupäivä) ja Opetustila MPB6003 (iltapäivä)

Kesätehtävä

(1op/10op opintojaksoon Terveyden edistämisen tietoperusta ja lähtökohdat)

Orientaatio ja aineistot tehtävään 1:

A)

Vuonna 1986 Kanadassa järjestetty ensimmäinen WHO:n terveyden edistämisen konferenssi on jäänyt historiaan vaikutusvaltaisen ”Ottawan julistuksen” (Ottawa Charter) syntypaikkana. Edistykselliseksi nähty Ottawan terveyden edistämisen julistus korosti yksilöllisten elämäntapojen lisäksi aineellisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikutusta terveyteen. Ottawa Charterin mukaiset periaatteet ohjaavat edelleen terveyden edistämisen toimintaa. Vuonna 2016 Euroopan kansanterveysjärjestön (EUPHA) konferenssissa Wienissä vahvistettiin edelleen sitoutuminen Ottawa Charter -julistuksen mukaisiin terveyden edistämisen toimintaperiaatteisiin sekä nostettiin uusia haasteita tulevaisuuden terveyden edistämiseen.  Linkit lähteisiin:

https://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/ https://ephconference.eu/repository/conference/2016/01_healthy_europe_2016_final_Web_complete.pdf.  Sivut 12-14 ja 16.  

B)

Suomessa FinTerveys 2017 -tutkimus on laaja kansallisesti edustava terveystutkimus, joka tuottaa luotettavaa tietoa Suomen aikuisväestön ja sen osaryhmien terveydestä, terveyskäyttäytymisestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista sekä niiden määrittäjistä vuonna 2017. Tutkimustulokset osoittavat terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle lukuisia haasteita.

Päivikki Koponen, Katja Borodulin, Annamari Lundqvist, Katri Sääksjärvi ja Seppo Koskinen, toim. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa – FinTerveys 2017-tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 4/2018, 236 sivua. Helsinki 2012. ISBN 978-952-343-104-1 (painettu), ISBN 978-952-343-105-8. Linkki verkkojulkaisuun:  

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136223/Rap_4_2018_FinTerveys_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y Sivut 4-5 ja 189 – 194.

Tehtävä 1.

Valitse jokin FinTerveys 2017 -tutkimuksesta nousevista terveyden edistämisen haasteista. Vastaa haasteeseen huomioimalla kukin Ottawa Charter asiakirjan mukainen terveyden edistämisen toiminta-alue (Ottawa Charter & Vienna Declaration). Perustele lyhyesti esimerkkejäsi.  (Vastauksen pituus 2-3 sivua)

Orientaatio ja aineistot tehtävään 2:

C)

Vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaaminen on yhä tärkeämpää terveyden edistämisessä. THL:n asiantuntija Timo Ståhl on artikkelissaan ’Terveyden edistämisen vaikuttavuus ja mittaaminen’ (Duodecim 2017;133:971–3)  nostanut esiin mittaamiseen ja arviointiin liittyviä haasteita. Linkki artikkeliin:

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134732/Duodecim-lehti_p%c3%a4%c3%a4kirjoitus_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tehtävä 2.

Tarkastele artikkelin pohjalta terveyden edistämisen vaikuttavuuden arvioinnin ja mittaamisen haasteita ja nosta esille kolme keskeisintä. Pohdi niitä oman tulevan terveyden edistämisen asiantuntijaroolisi näkökulmasta. (Vastauksen pituus noin 2 sivua)

  • Tehtävät 1 ja 2 valmistavat sinua Terveyden edistämisen opintoihin
  • Kirjoita oppimistehtävä word-dokumenttina (pituus max. 5 x A4-sivua vakioasettelumallin mukaan)
  • Merkitse käyttämäsi lähteet (voit halutessasi käyttää myös muita lähteitä)
  • Tehtävä tulee olla tehtynä viimeistään orientaatiopäivänä 1.9.2020
  • Tehtävät tallennetaan Moodle oppimisalustalle aloitusviikon lähipäivien aikana

Yhteystiedot

Asta Lassila, tutor ja Arja Liinamo, tutkintovastaava

yhteystiedot etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi