Sähköisen hakemuksen lisäksi hakijan tulee lähettää ennakkotehtävänä vastaus alla esitettyihin kysymyksiin. Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 17.3.-31.3.2021 yhteishakulomakkeen liitetiedostona 31.3.2021 klo 15:00 mennessä. 

Ennakkotehtävän vastaukset kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Ne muodostavat yhden vastausdokumentin (doc-/docx, rtf-, tai pdf -tiedosto, jonka maksimikoko 1 GB), jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä. Fontti on Arial normaali 12, marginaalit ovat 2 cm ja riviväli on 1.
Kansilehdellä tulee olla lähettäjän yhteystiedot ja maininta siitä, kumpaan suuntautumisvaihtoehtoon haet (LVI / Sähkö)

Tehtävä 1. Tutkintotodistus (35 p)

 • Tutkinto/ala/suuntautuminen, jolla haet opiskelemaan: 
 • Opinnäytetyön arvosana: 
 • Kaikkien opintojen keskiarvo:  

Tehtävä 2. Muut YAMK-opintoja edistävät opinnot. (20 p)

 • Muut YAMK-opintoja edistävät YAMK-tasoiset opinnot
  (opintojakson nimi / suoritusaika / suorituspaikka / laajuus (op) / arvosana)

Tehtävä 3. Työkokemus (15 p)

 • Työnantaja, aloitus- ja lopetuspäivä, tehtävät (lyhyesti)

Tehtävä 4. Itsearviointi (10 p)

 • Onko sinulla kokemusta työn ohessa opiskelusta?
 • Opiskeletko YAMK-tutkinnon työn ohessa? Kerro työsuunnitelmasi ja ajankäyttösi opiskelua varten.
 • Millaiset tietotekniset valmiudet sinulla on?
 • Miksi haluat suorittaa YAMK-tutkinnon?
 • Mitä osaamisaluettasi haluat vahvistaa erityisesti YAMK-tutkinnolla? 

Tehtävä 5. Projektisuunnitelman laatiminen kehittämishankkeelle (20 p)

Laadi projektisuunnitelma tutkimus- tai kehittämishankkeelle kestävä kehitys ja ilmaston muutos teemaan liittyen. Projektisuunnitelma voi liittyä tulevaan YAMK-opinnäytetyöhön tai se voi olla kuvitteellinen projektisuunnitelma. Perustele projektisuunnitelmassa, miksi hankkeeseen kannattaa ryhtyä, mihin ongelmiin/tiedon puutteisiin hankkeesi tuo lisätietoa ja vastauksia, mikä on hankkeen ensisijainen tavoite ja muut mahdolliset tavoitteet, miten hanke toteutetaan, millä menetelmillä tietoa hankitaan ja mitä tuloksia hankkeelta odotat. Projektisuunnitelman pituus on 3 sivua. Otsikoi projektisuunnitelma ja jäsennä se seuraavasti Tausta, tavoitteet, toteutus ja odotettavissa olevat tulokset.     

Palautusohjeet

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 17.3.-31.3.2021 sähköisen yhteishakulomakkeen liitetiedostona 31.3.2021 klo 15:00 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 1 GB.

Valinnat tehdään ennakkotehtävän perusteella. Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021.

Link to Content