Kaikille aloittaville älykkään teollisuuden opiskelijoille on laitettu ohjeviesti ja kutsu 14.1 järjestettävään perehdytyspäivään perjantaina 8.1. Viesti on laitettu sähköpostiin, jonka opiskelija on ilmoittanut Opintopolku-palvelun hakemuksella. Jos et ole saanut viestiä, olethan yhteydessä koulutussuunnittelija Liisa Heikkilään liisa.heikkila [at] metropolia.fi 

Opinnot tammikuussa 2021 aloittaville

Tervetuloa opiskelemaan Älykäs teollisuus ylempää ammattikorkeakoulututkintoa!

Onneksi olkoon! Sinut on hyväksytty opiskelemaan insinöörin ylempää AMK-tutkintoa (Master of Engineering) Metropolia Ammattikorkeakoulun Älykäs teollisuus tutkinto-ohjelmaan.

Koulutus järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksella, osoitteessa Leiritie 1, 01600 Vantaa

Yleistietoa opintojen aloituksesta 

Aloitusinfo torstaina 14.1.2021

Ennen varsinaisen opetuksen alkua järjestetään Älykkään teollisuuden YAMK-opiskelijoiden infotilaisuus, johon jokaisen opiskelijan tulee osallistua.

Koronatilanteesta johtuen aloitusinfo järjestetään etänä Zoom-sovelluksen kautta torstaina 14.1.2021 klo 17 alkaen. Saat lähempänä sähköpostitse liittymislinkin Zoomiin sekä ohjeet sovelluksen käytöstä.

Infotilaisuuden alustava ohjelma:

  • Metropolia Ammattikorkeakoulu oppilaitoksena ja Älykäs teollisuus YAMK -tutkinto
  • Helpdeskin palvelut ja käytössä olevat tietojärjestelmät
  • Opintojen ja opintojaksojen esittely
  • Lukujärjestykset
  • Metropolian tietojärjestelmiin tutustuminen

Jokaisen opiskelijan on erittäin tärkeää osallistua infotilaisuuteen, jotta opinnot saadaan heti hyvin käyntiin. Mikäli et kuitenkaan pysty osallistumaan infotilaisuuteen, ilmoita asiasta viimeistään maanantaina 11.1.2021 tutkintovastaava Jarno Vartevalle, sähköposti: jarno.varteva [at] metropolia.fi  tai koulutussuunnittelija Liisa Heikkilälle, sähköposti: liisa.heikkila [at] metropolia.fi

Opinnot alkavat tiistaina 19.1.2021

Varsinainen opetus alkaa tiistaina 19.1.2021.

Voit tutustua etukäteen lukujärjestykseen Lukkarikoneessa syöttämällä ryhmätunnuksesi (T2121K6). Huomioithan kuitenkin, että lukujärjestyksiin saattaa tulla muutoksia.

Lukukaudella 2021 lähiopetusta on keskimäärin kahtena arki-iltana viikossa, mutta lähiopetusiltojen määrä vaihtelee hieman eri viikkojen välillä. Koronatilanteesta johtuen osa opetuksesta tullaan pitämään Zoom etäyhteyden kautta.

Insinööri ylempi AMK -tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja opintojen kesto on noin 1,5 vuotta.  Tutkintoon sisältyy kaikille yhteisiä opintoja ja syventäviä opintoja (25 opintopistettä), vapaasti valittavia opintoja (5 opintopistettä) sekä 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Opetussuunnitelmaan ja opintotarjontaan tutustutaan tarkemmin aloitusinfossa. Voit kuitenkin jo ennen opintojen aloitusta tutustua opetussuunnitelmaan opinto-opassivustolla.

Yhteystiedot

Jos sinulle herää kysymyksiä opiskeluun liittyen, niin otathan yhteyttä!

  • koulutussuunnittelija Liisa Heikkilä, liisa.heikkila [at] metropolia.fi 

  • tutkintovastaava Jarno Varteva, jarno.varteva [at] metropolia.fi

Nähdään aloitusinfossa!