Metropoliassa säilytettävä aineisto
Metropolia Ammattikorkeakoulu 1.8.2008 →
Helsingin väliaikainen amk, tekniikan ala: tutkintotodistuksia, arvostelu- ja opintokortteja 1998 - 2000
Helsingin väliaikainen amk, kulttuurin ala: tutkinto- ja lisäkoulutus todistuksia 1998 - 2000
Helsingin ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen instituutti, tekniikan ala: tutkintotodistuksia, arvostelu- ja opintokortteja: Tekniikan - ja kulttuurin alat 1997 - 2000
Helsingin ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen instituutti, kulttuuriala: tutkintotodistuksia 1999 - 2000
Helsingin teknillinen oppilaitos, jonkin verran tutkintotodistusjäljennöksiä, arvostelu- ja opintokortteja 1989 - 1998
EVTEK, huom. vain Vantaalla opiskelleitten tutkinto-todistukset 1992 - 31.7.2008
EVTol, huom. vain Vantaalla opiskelleitten tutkinto-todistukset 1985 - 1991

Asiakirjakopioiden pyytäminen ja maksaminen

Kaikki asiakirjajäljennökset ovat maksullisia. Jäljennöksen ovat maksuttomia vain läsnäoleville opiskelijoille, lukuunottamatta alempana mainittuja poikkeuksia:

 • Tutkintotodistuskopio liitteineen 35 €, 1.9.2020 alkaen 40 €
  • Sähköinen tutkintotodistuskopio tutkintotodistuksen lisäksi 15 €
  • Erikoistumisopintojen ja muiden kurssien todistuskopiot 15 €
 • Opintosuoritusote (entiset opiskelijat) 15 €
  • Opintojaksokuvaus 1-10 sivua 15 €
  • Opintojaksokuvaus yli 10 sivua 30 €
 • Muut asiakirjat (mm. käytännön harjoittelujen arviointi) 15 €
 • Tuntityönä laskutettavat pyynnöt
  • Arvosanatiedot, alkavalta 30 minuutilta 10 €
  • Arkistoselvitykset (laajat tietopalvelupyynnöt), tunnilta 50 €
  • opinnäytetyöjäljennös 50 e

Pankkiyhteystiedot

Pankki: Danske Bank
Pankin osoite: Hiililaiturinkuja 2, 00075 Danske Bank

IBAN-tilinumero: FI4580001971273918
SWIFT/BIC-osoite: DABAFIHH

Saaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Maksu suoritetaan ennen jäljennöksen toimitusta ja kuittikopio lähetetään sähköisesti arkisto [at] metropolia.fi -sähköpostiin.

Tietopalvelupyyntölomake (googledocs)

Huomioitavaa

 • Toimitusaika enintään 2 viikkoa.
 • Pyydetyt asiakirjat postitetaan maksun jälkeen. Kuittikopio lähetetään sähköisesti arkisto [at] metropolia.fi -sähköpostiin.
 • Pyydetyt asiakirjat toimitetaan ja/tai  sähköpostilla /perinteisellä postilla.
 • Asiakirjaa noudettaessa pyyntö tehdään etukäteen arkisto [at] metropolia.fi -sähköpostiin tai tietopalvelupyyntölomakkeella ks. yllä. Noudon yhteydessä esitetään henkilökortti tai asiamiehen välityksellä yksilöity valtakirja ja maksetaan käteisellä. Huom! Koronaepidemian vuoksi jäljennöksiä ei toistaiseksi voi noutaa paikan päältä.
 • Pyydettäessä jäljennöksiä ennen 1.8.2000 muodostuneista asiakirjoista varmistetaan arkistonhoitajalta alkuperäisten olinpaikka. Ks. yllä Metropoliassa säilytettävä aineisto ja alla oleva linkki: Muualta saatavat asiakirjajäljennökset.
 • Pyydettyjä asiakirjoja ei käännetä muille kielille.
 • Asiakkaan omien asiakirjajäljennösten ja alkuperäiskappaleiden kanssa käännytään maistraatissa toimivan julkisen notaarin puoleen.
 • Käytännön/ Kliinisen harjoittelun arvioinnit pyydetään: sosiaali- ja terveysalan sihteeriltä puh. 040-673 8433 tai arkistonhoitajalta puh. 040-334 5130.
 • Metropoliassa opiskelevat saavat opintosuoritusotteen ilmaiseksi.

Arkiston aukiolo

 • Arkisto ei ole korona vuoksi toistaiseksi auki. Arkistonhoitajan tavoittaa virka-aikana numerosta: 040-334 5130, ellei muuta ilmoiteta. Sähköpostia voi lähettää aina osoitteeseen: arkisto [at] metropolia.fi
Muualta saatavat asiakirjajäljennökset
Helsingin sairaanhoito-opisto Kansallisarkisto ja 1.8.1995 lähtien Helsingin kaupunginarkisto
Kätilöopisto Kansallisarkisto ja 1.8.1995 lähtien Helsingin kaupunginarkisto
Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitos Kansallisarkisto ja 1.8.1995 lähtien Helsingin kaupunginarkisto
Helsingin kaupungin terveydenhoito-oppilaitos Stadin ammattiopisto ja Helsingin kaupunginarkisto
Helsingin teknillinen oppilaitos Kansallisarkisto ja 1.8.1995 lähtien Helsingin kaupunginarkisto
Helsingin taide- ja viestintäalan oppilaitos Stadin ammattiopisto ja Helsingin kaupunginarkisto
Helsingin ammatillisen ja korkea-asteen instituutti Helsingin kaupunginarkisto
Helsingin väliaikainen ammattikorkeakoulu Helsingin kaupunginarkisto
EVTEK, Leppävaara Espoon kaupunginarkisto vuodesta 1997 lähtien
Helsingin ammattikorkeakoulu (vakinainen ammattikorkeakoulu) 1.8.2000 - 31.7.2008 Helsingin kaupunginarkisto

Katso yhteystiedot muualla säilytettävien asiakirjojen arkistoihin

Asiakirjajäljennökset lähetetään postitse ja / tai sähköpostitse koronapandemia vuoksi.

Tallennettu 26.3.2020 - 10:52