Opetustilat

Metropolia Ammattikorkeakoulun viihtyisät, turvalliset ja oppimistoimintaa tukevat tilat tarjoavat ajanmukaiset puitteet opiskeluun ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen. Metropolialla on neljä kampusta. Kampukset sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla palvellen ammattikorkeakoulun 19 000 opiskelijaa ja 1 200 opettajaa sekä muun henkilöstön edustajaa. Tutustu kampuksiimme.

Metropolian kampukset sijaitsevat pääkaupunkiseudulla hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Toimipisteiden keskeiset sijainnit tehostavat opetuksen ja yrityselämän välisten yhteyksien luomista.

Kestävä kehitys huomioidaan Metropolian päivittäisessä toiminnassa ja toimitilapalveluissa muun muassa jätteiden lajittelulla ja siivoustarvikkeiden valinnalla. Myllypuron ja Myyrmäen kampuksilla tuotetaan sähköä aurinkopaneeleilla ja Myllypurossa lämmitetään käyttövettä aurinkokeräimillä.

Nykyaikainen oppimisympäristö kehittyvään opetukseen

Metropolian toimitilat on rakennettu 2000-luvun molemmin puolin. Uusimpina vuonna 2018 avattu Arabian kampuksen Hämeentien 135 toimipiste ja 2019 alkuvuonna avattu Myllypuron kampus.

Toimipisteiden opetustilojen tietokoneet, datatykit ja verkkoyhteydet mahdollistavat nykyaikaisen, alati kehittyvän opiskelutoiminnan toteuttamisen.

Toimipisteiden langattomat tietoliikenneyhteydet tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä opintoasioihin luokkatilojen lisäksi myös muissa tiloissa, esimerkiksi ruokaloissa ja aulatiloissa.

Metropolian opiskelijakunta METKA järjestää ohjattua liikuntatoimintaa opiskelijoille ja henkilöstölle kaikissa toimipisteissä, joissa sijaitsee liikuntatiloja. Lisäksi, tietyissä toimipisteissä sijaitsevat kuntosalit ovat opiskelijoiden käytettävissä.

Säilytyslokerot ja -kaapit

Joissakin Metropolian toimipisteissä on opiskelijoiden käyttöön tarjolla joko kaappeja tai lokeroita, joissa on pääsääntöisesti kulkutunnisteella toimiva sähkölukitus. Lokerot ja kaapit ovat käytössä lukuvuosittain ja ne tulee tyhjentää aina 31.5 mennessä. Kiinni jätetyt kaapit ja lokerot avataan Metropolian toimesta aina kesän aikana syksyä varten eikä niiden sisältöä säilytetä. Ottamalla kaapin tai lokeron käyttöönsä opiskelija hyväksyy nämä käyttöehdot.

Metropolian Ammattikorkeakoulun opetustilat, kirjastot ja liikuntatilat kutsuvat opiskelijansa viihtymään Suomen suurimmassa ammattikorkeakoulussa.

Tietotekniikka

Ajanmukainen infrastruktuuri

Metropolian opiskelijat ja opettajat käyttävät korkeatasoisia työasemia, joiden monipuoliset ohjelmistot mahdollistavat tehokkaan opiskelun ja työskentelyn.

Katso suositus uuden opiskelijan kannettavan tietokoneen hankinnasta

Modernit pilvipalvelut

Ajasta ja paikasta riippumatonta opetusta ja opiskelua tukevat Googlen ja Microsoftin uudet pilvipalvelut, jotka ovat Metropolian opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä. Googlen palvelusta jokainen opiskelija saa rajattomasti pilvitallennustilaa.

Sijaintikohtaiset mobiilipalvelut

Metropolialla on myös kattava langaton verkko ja monipuoliset mobiilipalvelut. Ihana-mobiilipalvelu kertoo muun muassa vapaat tilat ja ruokalistat.  Sovellus käyttää paikannusta ja optimoi tiedot käyttäjälle kampuksen sijainnin mukaan. Ihana toimii myös toimipisteiden aulojen kosketusnäytöillä.

Tiedot keskitetysti opiskelijan työpöydälle

Opiskelijoiden sähköinen työpöytä OMA helpottaa opintojen suunnittelua. Opetuksen suunnitteluväline Peppi on Metropolian lisäksi käytössä useassa muussakin suomalaisessa korkeakoulussa.

Helpdeskistä saa nopeasti avun

Tietoteknisissä asioissa apua saa nopeasti Helpdeskistä palvelupyyntöjärjestelmän kautta. Käyttäjätuki antaa tarvittaessa lähitukea kampuksilla ja on myös tavoitettavissa päivystysaikoina Helpdeskin palvelupisteissä.

Lisätietoja

Tietohallinnon sivustossa on aiheeseen liittyviä tiedotteita ja uutisia sekä ohjeita ja oppaita:
 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Metropolia A sitoutuu kaikessa toiminnassaan edistämään monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäisemään syrjintää. Metropolian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöllä on pitkät perinteet - ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma on julkaistu v. 2009 ja yhdenvertaisuusohjelma v. 2010. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat ja elävät arjen valinnoissa ja teoissa, ja niiden toteutuminen on paitsi kaikkien yksiköidemme myös jokaisen metropolialaisen vastuulla.

Lue lisää Metropolian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä.

Fyysinen esteettömyys

Tilojensa vastuullisena vuokralaisena Metropolia kehittää toimipisteidensä esteettömyyttä yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Esteettömyyden toteutumista ammattikorkeakoulun toimipisteissä tuetaan yhdessä Invalidiliiton kaltaisten kansallisten toimijoiden kanssa toteutettavilla esteettömyyskartoituksilla.

Metropolian omat opiskelijat toimivat kartoitusten toteuttajina yhteistyössä sidosryhmien edustajien kanssa. Esteettömyyskartoitusten tuloksia ja kehitysehdotuksia käytetään tiloja koskevan päätöksenteon ja jatkotoimenpiteiden tukena.