Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • Tulossa hakuun keväällä 2021. Tarkempi hakuaika julkaistaan myöhemmin.
Aloituspaikat
30
Hinta
Maksuton

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutukseen valitaan hakijoita, joilla on mahdollisuus hyväksilukea vähintään 120 op nelivuotiseen insinööritutkintoon (240 op) sisältyvistä opinnoista. Hyväksilukuja voi saada aikaisemmista tutkintoon soveltuvista opinnoista ja alan työkokemuksesta. Hyväksilukujen arviointi tapahtuu valintavaiheessa opiskelijan hakulomakkeeseen liittämien todistuksien perusteella.

Opintotarjonta sisältää opintoja, joilla opiskelija pystyy täydentämään aikaisemman tutkinnon tai keskeneräisen tutkinnon tieto- ja viestintätekniikan insinööritutkinnoksi.

Hakuohjeet ja hakukelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen haetaan Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella -haussa. Haku alkaa 1.5.2021 klo 8.00.

Kevään 2021 hakuohjeet ja hakukelpoisuusvaatimukset julkaistaan huhtikuussa 2021 Metropolian hakusivuilla ja opintopolku.fi sivustolla (tarkempi ajankohta selviää myöhemmin). Opiskelija-ja hakijapalvelut arvioi hakijoiden hakukelpoisuuden valintavaiheessa opiskelijan hakulomakkeeseen liittämien todistuksien perusteella.

Tieto-ja viestintätekniikan opintojen toteutus

Tieto- ja viestintätekniikan monimuotokoulutuksen opintoja voi suorittaa päivätyön ohessa.

Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opintoina. Joitakin opintoja järjestetään lähiopetuksena arki-iltaisin klo 17.00–20.15 välisenä aikana. Opintoihin voi myös sisällyttää työpaikalla tehtäviä työssäoppimisprojekteja.

Päivätyön ohessa opiskeleminen ja opinnoissa menestyminen vaativat hyvää motivaatiota, sinnikkyyttä ja ajanhallintataitoja.

Opinnoissa tarvitaan oma kannettava tietokone.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja hyväksiluvut

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa huomioidaan opetussuunnitelma, hyväksiluettavat opinnot, hyväksiluettava työkokemus, opiskelijan mielenkiinnon kohteet ja työelämätarpeet sekä opintotarjonta.

Hyväksilukujen arviointi tapahtuu haku-/valintavaiheessa.

Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma ja opintotarjonta

Monimuotokoulutuksen verkko-opintotarjonta ja iltaopintotarjonta sisältävät vain ohjelmistotekniikan ja IoT/tietoverkkojen opintoja. 

Muiden tieto-ja viestintätekniikan pääaineiden opintoja on tarjolla vain päiväopintoina, jotka edellyttävät läsnäoloa ma-pe klo 8.00-18.00 välillä. Yksittäisten päiväopintokurssien tekeminen päivätyön ohessa voi olla mahdollista, jos opiskelija voi vaikuttaa omiin työaikoihinsa ja pystyy osallistumaan kurssien lähiopetustunneille toteutusaikataulun mukaisesti. 

Tieto-ja viestintätekniikan opiskelija voi valita opintoja myös tuotantotalouden monimuotokoulutuksen opintotarjonnasta.

Uuden opiskelijan materiaali

Uuden opiskelijan tutkinto-ohjelmakohtainen materiaali julkaistaan kesäkuussa 2021 Metropolian hakusivuilla.