Työssäoppimisella kiinni työuraan – toimintaehdotuksia oppilaitoksille, työelämälle ja päätöksentekijöille

22.2.2021 - 11:00

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin yhteisessä Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeessa on kehitetty opintoihin liittyvää työssäoppimista ja etsitty keinoja opintojen keskeyttämisen vähentämiseen. Pääpaino on ollut media- ja tapahtuma-alojen ammatillisessa koulutuksessa ja alle 30-vuotiaissa nuorissa, joille työssäoppiminen on sopinut koulumaista opiskelua paremmin.

Re:startin tulosten pohjalta on koottu loppujulkaisu "Työn ja koulun välissä – Työssäoppiminen media- ja tapahtuma-aloilla". Julkaisussa nostetaan esiin työssäoppimiseen, työllistymiseen ja opintojen keskeyttämiseen liittyviä havaintoja ja annetaan toimintaehdotuksia oppilaitoksille, työelämälle ja päätöksentekijöille.

Suomalaisissa yrityksissä on paljon media-alaan liittyviä tarpeita, mutta ne jäävät piiloon. Re:startin projektipäällikkö Antti-Veikko Salo toteaa, että työssäoppiminen tällaisissa työpaikoissa voisi auttaa nuoria työllistymään yrityksiin opintojen jälkeen. "Suurin ongelma on, että yrityksissä ei ole alan ohjausosaamista, ja siksi työssäoppimista ei tapahdu. Oppilaitosten pitäisi tarjota työelämälle mahdollisuutta siihen, että tarvittava työssäoppimisen ohjaus tulee koulun puolelta. Tämä vaatii tietysti opettajien nykyistä laajempaa jalkautumista työelämään. Yleensäkin ottaen opettajien läsnäoloon ja työpaikan ja koulun väliseen kommunikaatioon kannattaa panostaa", Salo jatkaa.

Kaikilla ei ole varaa mennä työssäoppimispaikkaan

Toisen asteen työssäoppiminen tehdään nykyään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Laki kieltää palkan tai muun korvauksen maksamisen opiskelijalle koulutussopimuksen aikana. Jos opiskelijalla ei ole varaa elää pelkän opintotuen ja opintolainan varassa, työssäoppimisjakso voi aiheuttaa suuria taloudellisia ongelmia. Esimerkiksi TV-sarjatuotannossa tyypillinen työpäivän pituus voi olla 12-14 tuntia. Tällöin lisätulojen hankkiminen muita töitä tekemällä on käytännössä mahdotonta ja opinnot voivat viivästyä tai pahimmassa tapauksessa jopa keskeytyä.

Media- ja tapahtuma-aloille työllistytään pääsääntöisesti henkilökohtaisten verkostojen kautta ja niiden luominen on aloitettava jo opiskeluaikana. Jos opiskelija ei pääse työssäoppimisjaksoille opintojen aikana, myöhempi alalle työllistyminenkin on hankalaa.

"Tässä auttaisi, jos työnantaja saisi maksaa koulutussopimuksen aikana opiskelijalle korvausta, jonka suuruus on 500-650 euron haarukassa. Se vapauttaisi iltatöiden tekemisestä työssäoppimisen ajaksi, muttei kuitenkaan vähentäisi opintotukea. Myös työnantajilla on tähän halua, koska korvaus sitouttaa työssäoppijan tuotantoon. Vaihtoehtoisesti opintotuen nostaminen oppisopimuksen aikana pitäisi mahdollistaa", projektipäällikkö Salo ehdottaa.

Kolme tv- ja elokuva-alan opiskelijaa tarkistavat videokameran säädöt ennen kuvauksia.

Salla Heino ja Amanda Lehtonen tarkistavat videokameran säädöt ennen kuvauksia Niikka Liuksen kanssa. Kuva: Antti-Veikko Salo

Korona vaikeuttaa työssäoppimista

Koronaepidemia on iskenyt kovaa etenkin media- ja tapahtuma-aloihin. Opettaja Arja Seppälä Stadin ammatti- ja aikuisopistosta on huolissaan koronan vaikutuksista nuoriin. "Työssäoppiminen on vaikeutunut huomattavasti ja etenkin tapahtumapuolella tilanne on katastrofaalinen. Jos nuoret eivät pääse työssäoppimispaikkoihin, he eivät myöskään opi toimimaan työelämässä eivätkä solmi verkostoja, jotka ovat elintärkeitä tulevan työllistymisen kannalta", Seppälä toteaa.

Re:startissa pilotoitiin työelämän ja koulun välissä toimivaa, pajamaista työssäoppimisympäristöä, jossa nuoret tekivät tilaustöitä ja saivat niistä opintosuorituksia. Ohjaamisesta vastasivat hankkeen kouluttajat ja nuoriso-ohjaajat. Malli toimi hyvin etenkin keskeyttämisvaarassa olleiden nuorten kanssa. "Tällaista mallia kannattaisi kokeilla nyt laajemminkin kouluilla ja nuorisotyössä ja paikata sillä tavoin koronan takia kadonneita työssäoppimispaikkoja. Kaikista ei tule yrittäjiä, mutta alalla toimiminen vaatii yrittäjämäistä toimintatapaa, ja tilaustöiden tekeminen oikeille asiakkaille valmistaa juuri siihen", Seppälä jatkaa.

Työn ja koulun välissä – Työssäoppiminen media- ja tapahtuma aloilla -julkaisu löytyy sähköisenä versiona Theseuksesta. Painettua versiota voi tiedustella projektipäällikkö Antti-Veikko Salolta.

Euroopan sosiaalirahasto on ollut hankkeen päärahoittaja, muita rahoittajia ovat olleet Metropolia ja Helsingin kaupunki.
 

Rahoittajien logot

Lisätiedot

Projektipäällikkö Antti-Veikko Salo
etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi
050 355 0779

Re:start hankkeen sivut