Ohjaus- ja neuvontapalvelut

Ohjaus- ja neuvontapalvelut tarjoavat sinulle erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voit suunnitella osaamistasi täydentäviä opintoja ja työllistymispolkujasi. Metropolian SIMHE-ohjauspalvelut ovat erikoistuneet korkeakoulutukseen ja kansainvälisten asiantuntijoiden tarpeisiin.

Ohjauspalvelut on tarkoitettu sinulle, jos asut jo Suomessa ja olet suorittanut toisen asteen tutkinnon, opiskellut korkeakoulussa tai olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon.

""

Mitä ohjaus on?

Ohjaus on yksilöllistä ja sinun tarpeisiisi perustuvaa. Ohjauksessa emme anna sinulle valmiita vastauksia, vaan autamme sinua:

 • löytämään itsellesi sopivan opiskelu- tai urapolun
 • hahmottamaan omaa osaamistasi sekä vahvuuksiasi ja heikkouksiasi
 • pohtimaan, millaisia mahdollisuuksia sinulla on työllistyä omalle alallesi Suomessa tai laajentaa osaamistasi uusiin uravaihtoehtoihin.

Voit saada ohjausta sinulle sopivalla tavalla:

 • tutustumalla tällä sivustolla oleviin opintovaihtoehtoihin, osaamisen tunnistamisen menetelmiin ja tiedonlähteisiin
 • laittamalla kyselyn sähköpostitse osoitteeseen simhe-info [at] metropolia.fi
 • varaamalla ajan henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun
 • osallistumalla Guidance Generalia -ohjausluennolle.

Vastaamme yhteydenottoihin viikon sisällä.

Henkilökohtainen ohjauskeskustelu

Maksuttomassa ohjauskeskustelussa käymme yhdessä läpi aiempia opintojasi sekä toiveitasi kouluttautumisen ja työllistymisen suhteen. Ohjauskeskustelu kestää tunnin ja keskustelu käydään suomeksi tai englanniksi, mahdollisuuksien mukaan myös muita kieliä voidaan käyttää. Ohjaamme toistaiseksi vain verkon tai puhelimen välityksellä.

Valmistaudu ohjauskeskusteluun pohtimalla:

 • Mitä olen aiemmin opiskellut ja mitä osaamista minulla on?
 • Olenko kiinnostunut täydentämään aiempia opintojani esimerkiksi tekemällä yksittäisiä kursseja?
 • Olenko kiinnostunut opiskelemaan kokonaan uuden alan?
 • Mitä haluan tehdä työkseni?
 • Millainen elämäntilanne minulla on tällä hetkellä?

Varaa aika ohjauskeskusteluun

Ohjaus- ja muihin palveluihin varataan aika eri tavoin riippuen, oletko työtön työnhakija pääkaupunkiseudulla vai muussa elämäntilanteessa.

""
""
""

Oletko asiakkaana Helsingin, Espoon tai Vantaa-Keravan työllisyyspalveluissa?

Ota ensin yhteys omaan ohjaajaasi työllisyyspalveluissa ja kerro, että haluat ohjaukseen Metropolia SIMHE-palveluihin. Ohjaajasi nimen näet Oma asiointi -sivustolta. Pääkaupunkiseudun työttömille työnhakijoille on tarjolla laajennettuja palveluja osana yhteistyöhanketta.

Oletko muussa elämäntilanteessa tai muualta päin Suomea?

Varaa aika sähköpostitse simhe-info [at] metropolia.fi.

Ohjauspalvelussamme on tällä hetkellä ruuhkaa. Tarjoamme sinulle mahdollisimman pian ohjausaikaa.

Suoritatko kotoutumiskoulutusta?

Voit hyödyntää kotoutumiskoulutuksen palveluja. Kun olet suorittanut kotoutumiskoulutuksen loppuun, voit tarvittaessa ottaa yhteyttä Metropolian SIMHE-palveluihin

Guidance Generalia -ohjausluento

Guidance Generalia -ohjausluennot on suunnattu Suomessa asuville maahanmuuttajille. Ne ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

Guidance Generalia -ohjausluennoilla saat tietoa ja vinkkejä muun muassa

 • suomalaisesta koulu- ja korkeakoulujärjestelmästä
 • opiskeluvaihtoehdoista
 • korkeakouluun hakemisesta
 • opintojen suunnittelusta
 • urapolun suunnittelusta.

Ohjausluentoja pidetään suomeksi ja englanniksi. Kaikki luennot järjestetään toistaiseksi verkossa. Luentoja ei nauhoiteta, mutta esitysmateriaali lähetetään ilmoittautuneille jälkikäteen sähköpostitse.

Kevään 2021 Guidance Generalia -ohjausluennot

Pidätämme oikeuden sisältöjen ja aikataulujen muutoksiin.

Voit kertoa ehdotuksia ja toiveita aiheista lukuvuodelle 2021–2022 sähköpostitse: simhe-info [at] metropolia.fi

Ma 8.3. klo 13-15: Haku korkeakouluun syksyllä 2021 alkaviin opintoihin

Sisältö:

 • Korkeakoulujen kevään 2021 toinen yhteishaku syksyllä alkaviin tutkinto-opintoihin
 • Hakuaikana (17.3. klo 8 - 31.3. klo 15) voit hakea suomalaisten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkielisiin tutkintoihin
 • Mitä hakuprosessissa kannattaa ottaa huomioon?

Kieli: suomi, kysymyksiä voit esittää englanniksi.

Ilmoittautuminen: täytä ilmoittautumislomake viimeistään pe 5.3. klo 9.30

In English - Mon 7 Jun 2021 at 16-18: Supplementary studies and alternative routes to studying in Finnish higher education

Content:

 • Open path and module studies in open higher education institutions
 • Short intro to preparatory courses for immigrants (whose Finnish is at least B1)
 • Other tips and examples of supplementary studies

Language: English, questions can be asked also in Finnish.

Sign up: registrations will open on Monday 8 March and close on 4 June at 9.30

Ma 14.6.2021 klo 13-15: Täydentävät opinnot ja vaihtoehtoiset reitit korkeakouluopiskelijaksi Suomessa

Sisältö:

 • Avointen korkeakoulujen polku- ja moduuliopinnot
 • Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
 • Muita vinkkejä ja esimerkkejä täydentäviin opintoihin

Kieli: suomi, kysymyksiä voit esittää myös englanniksi.

Ilmoittautuminen: avautuu ma 8.3. ja sulkeutuu pe 11.6. klo 9.30

Osaamisen tunnistaminen

Sinulle on kertynyt arvokasta osaamista monella eri tavalla, esimerkiksi opiskelemalla, tekemällä työtä tai harrastuksien kautta. Osaaminen ei näy pelkästään koulu-, opiskelu- tai työtodistuksissa.

Osaamisen tunnistaminen on oleellisen tärkeä vaihe, kun rakennat urapolkuasi Suomessa ja kartoitat sinulle soveltuvia keinoja täydentää osaamistasi.

""

Tavoitteet

 • kartoittaa, mitä osaamista sinulle on kertynyt aiemmista korkeakouluopinnoistasi ja työkokemuksesi kautta
 • nopeuttaa kotiutumistasi suomalaiseen yhteiskuntaan
 • edesauttaa pääsemistäsi korkeakoulutukseen tai työelämään

 Kun tunnistat omat taitosi ja tietosi, rakennat samalla osaamisprofiiliasi ja opit myös kertomaan asiantuntijuudestasi työnantajille.

Keskeiset periaatteet

 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus: Kaikilla taustastaan riippumatta on samat mahdollisuudet osaamisensa tunnistamiseen ja arviointiin.
 • Ohjaus: Osana osaamisen tunnistamista kanssasi keskustellaan ja sovitaan yhdessä, miten etenet jatkossa joko opintojen parissa tai työelämään hakeutumisessa.
 • Ongelmissa auttaminen ja ratkaisujen löytäminen: Jos opinnoissasi tai työskennellessäsi tulee vastaan haasteita, sinun kanssasi yhdessä etsitään sopiva ratkaisu ja etenemistapa.

Metropolian osaamisen tunnistamisen palvelut

Aloitat osaamisen tunnistamisen jo henkilökohtaissa ohjauskeskustelussa SIMHE-uravalmentajan kanssa. 

Tarjoamme myös rajatuille kohderyhmille alan asiantuntijan tekemää osaamisen tunnistamisen palvelua. Tällöin syvennyt alakohtaisiin osaamistarpeisiin Suomessa ja kartoitat alasi ammattilaisen kanssa, millä tavoin voit kehittää omaa osaamistasi. Alakohtainen osaamisen tunnistaminen on tarjolla valikoitujen hankkeiden kautta, esimerkiksi rajatuilla koulutusaloilla pääkaupunkiseudun työllisyyspalvelujen asiakkaille.

Muita väyliä osaamisen tunnistamiseen

Osaamista voidaan tunnistaa ja arvioida monella eri tavalla: muodollisesti tutkinto- ja muihin todistuksiin pohjautuen sekä esimerkiksi erilaisin käytännön näytöin tai itsenäisesti omaa osaamista arvioiden.

Lähes aina käytetään muutamaa eri tunnistamisen keinoa. Keinot ja välineet riippuvat koulutuksesta ja työurasta. Esimerkiksi insinöörityössä ja sosiaalityössä keinot ovat erilaiset.

 

Muodollinen osaamisen tunnistaminen

Ulkomaisen tutkinnon tunnustaminen Suomessa

Tutkinnon tunnustaminen tarkoittaa, että opiskelutodistuksesi tarkistetaan ja sitä verrataan suomalaiseen vastaavaan koulutukseen. Suomessa tutkintosi vastaavuuden tarkistaa ja tunnustaa Opetushallitus.

Mikäli sinulla on sosiaali- tai terveydenhoitoalan tutkinto, sen tunnustamisesta ja vertailtavuudesta vastaa Suomessa Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto).

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) korkeakoulussa

Suomessa korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Osaamisen tulee vastata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteita.

AHOT tulee sinulle ajankohtaiseksi sitten, kun olet saanut opiskelupaikan korkeakoulussa tutkinto-opiskelijana tai joissain tapauksissa myös avoimen ammattikorkeakoulun tai yliopiston opiskelijana.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen tavoitteena on tukea opiskelijan jatkuvaa oppimista ja tunnistaa aiemmin kertynyt osaaminen.

Osaamisen tunnistamisen menetelmiä

Itsearvionti

Mikä on oma näkemyksesi osaamisestasi? Itsearviointi voi olla monipuolinen lomake, jossa täytät esimerkiksi asteikolla 1–5 osaamisesi tason.

Itsearviointi voi olla myös kirjoittamasi teksti omasta osaamisestasi. Itsearviointi toimii usein pohjana muiden arviointimenetelmien käyttämiselle. Itsearviointi on peili siitä, miten näet osaamisesi ja mitä teet ”oikeassa” tilanteessa.

Ammatillinen keskustelu/haastattelu

Kollegoiden välinen keskustelu, jossa käy esiin, kuinka hyvin ymmärrämme toisiamme ammatillisesti. Tätä tapaa käytetään usein haastatteluissa.

Todellinen tai simuloitu työpaikkatyöskentely

Työskennellessäsi oman alasi työtehtävissä sinulla on mahdollisuus jatkuvasti arvioida omaa osamistasi ja saada palautetta siitä. Voi olla, että olet oikeassa työpaikassa tekemässä oman ammattialasi työtä. Joskus työpaikkatyöskentely on järkevää ja mahdollista simuloida. Silloin se tarkoittaa, että teet joitakin työtehtäviä ammattikorkeakoulun laboratoriossa tai studioissa. Olosuhteet vastaavat oikeaa työympäristöä.

Ammatillinen portfolio

Kokoelma tekemistäsi töistä ja oma arviosi onnistumisestasi. Portfolion tulee olla tiivis ja kertoa olennainen osaamisesi työnäyttein. Näytteet voivat olla sekä varsinaisista töistäsi että opiskelutöistäsi. Portfolio sisältää aina ansioluettelosi eli CV:n. Portfolio on hyvä osaamisen tunnistamisen väline, kun sinulla on kattavasti työnäytteitä.

Kirjalliset tehtävät

Osaamisen tunnistamiseen voidaan käyttää omiin työtehtäviin liittyviä kirjallisia tehtäviä, esimerkiksi tenttejä. Maahanmuuttajien osaamista tunnistettaessa suullinen tentti voi olla parempi vaihtoehto kuin kirjallinen.

Vuorovaikutus ja ryhmätyöskentely

Ryhmätyöskentely on keino selvittää ongelmanratkaisuosaamista. Tehtävään voi kuulua myös esityksen tekeminen siitä, miten ratkaisuun päädyttiin.

Harjoitustyö

Harjoitustyössä osoitetaan tekemistä, lukemista, tiedon hakemista, suunnittelua tai jotakin muuta. Työ voidaan tehdä yksin tai ryhmässä. Työhön voi liittyä ohjausta, tai se tehdään täysin itsenäisesti. Arviointi voi tapahtua vertaisryhmässä.

Kuvien käyttö

Kuvien hyödyntäminen sopii tilanteisiin, joissa kielitaitoa ei tarvita ja ammatillista taustaa tunnistetaan kuvien avulla. Näin voidaan edetä yhä tarkempiin ammattikuviin. Tätä keinoa voidaan käyttää myös koulutustaustan selvittämisessä. Kuvien käyttö on hyvä keino myös sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen ja -roolien tunnistamisessa. Yksi käytetty menetelmä on esimerkiksi kuvien projektiivinen käyttö, josta on useita sovelluksia.

Verkkotyöskentely ja -arviointi

Verkon kautta työskentely soveltuu hyvin digitaalisen osaamisen kartoittamiseen. Se on myös nopea keino selvittää ammatillista osaamistasi rasti ruutuun -periaatteella.

Vertaisarviointi

Vertaistesi antama palaute voi olla osana lähes mitä tahansa arviointimenetelmää. Siinä arvioidaan toisten samassa tilanteessa olevien tuotoksia tai toimintaa. Arviointia voi tukea antamalla osallistujille arviointiohje siitä, mihin erityisesti tulisi kiinnittää huomiota. Vertaisarviointi kehittää osallistujien taitoa arvioida omaa työskentelyään. Vertaiset voivat antaa palautetta samalta tasolta toisilleen. Vertaispalaute yleensä kannustaa tekemään työn paremmin, kun tietää, että toiset tulevat arvioimaan sitä.

Mind Map eli miellekartta

Miellekartta (Mind map) on graafinen esitys jostakin asiasta. Miellekarttaan ei kirjoiteta kaikkea yksityiskohtaisesti, vaan siihen poimitaan avainsanoja. Niistä voi arvioida kykyä hahmottaa asiakokonaisuutta. Miellekartan arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten monipuolisesti asia on esitetty. Miellekarttoja voi yhdistää muihin arviointimenetelmiin.

Suomen kielen opintoja

Haluatko oppia suomea ja parantaa työllistymismahdollisuuksiasi? Tule opiskelemaan Metropolian avoimeen AMKiin!

Ilmoittaudu avaamalla alta sinua kiinnostavan kurssin linkki ja painamalla sivun oikeasta laidasta "lisää koriin".

Metropolian avoimen AMK:n sivuilla näet lisätietoja opiskelusta avoimessa, yhteystiedot lisätiedusteluille ja peruutusehdot. Huomaathan, että kevään 2021 kurssit ovat maksuttomia työttömille ja lomautetuille.

Perustaso (A1-A2)

 • Suomen kielen YKI-perustason harjoituksia 2 (A2.1) 13.4.-18.5.2021 (Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin.)

Keskitaso (B1)

Huomio! Jos olet tutkinto-opiskelija Metropoliassa, ilmoittaudu kursseille täällä.

Muita suomen kielen kursseja

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus - kursseja avoimessa AMK:issa


Metropolia järjestää keväällä 2021 verkossa Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen maahanmuuttajille sosiaali- ja terveysalalla.

Ryhmässä on yksittäisiä paikkoja avoimen AMK:n opiskelijoille. Metropolian avoimen AMK:n sivuilla näet lisätietoja opiskelusta avoimessa, yhteystiedot lisätiedusteluille ja peruutusehdot. Huomaathan, että kevään 2021 kurssit ovat maksuttomia työttömille ja lomautetuille.

Ilmoittaudu avaamalla alta sinua kiinnostavan kurssin linkki ja painamalla sivun oikeasta laidasta "lisää koriin":

Kursseille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos et mahtunut suoraan ryhmään, kannattaa ilmoittautua varmuudeksi varasijalle.

Vaihtoehtoja opiskeluun

Opintopolku.fi

Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus. Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitävät Opintopolussa omien koulutustensa tietoja.

Opintopolku tarjoaa helppokäyttöisiä, luotettavia ja turvallisia palveluita elinikäisen ja yksilöllisen oppimispolun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opintopolku sisältää tietoa tutkinnoista ja ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.

Metropolian ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Metropoliassa on mahdollista opiskella maahanmuuttajille tarkoitetuissa valmentavissa opinnoissa, jotka tutustuttavat sinut ammattikorkeakouluopiskeluun Metropolian eri koulutusaloilla. Opetuskieli on suomi. Myös muissa korkeakouluissa on vastaavia valmentavia opintoja.

Metropolian avoin ammattikorkeakoulu

Avoin ammattikorkeakouluopetus on ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaista, kaikille avointa opetusta pohjakoulutuksesta, työkokemuksesta ja iästä riippumatta. Opetuskielinä on suomi ja englanti opintotarjonnasta riippuen. Metropolian avoimen AMK:n tarjontaan voi tutustua verkossa.

Avoimen ammattikorkeakoulun/yliopiston opintoja

Tietoa avoimen ammattikorkeakoulun tai yliopiston opinnoista on kunkin korkeakoulun omilla sivuilla. Huomioithan, että jokaisella oppilaitoksella on oma ilmoittautumis- ja maksukäytäntönsä. Alla linkit eri avoimien ammattikorkeakoulujen ja avoimien yliopistojen sivuille. 

Koulutusvaihtoehtoja maahanmuuttajille

Mamuko.fi-sivulta löydät kootusti tietoa eri maahanmuuttajakoulutuksista eri koulutusasteilla.

Hyödyllisiä linkkejä

Järjestöjä

Moni maahanmuuttajajärjestö tukee kotoutumista. Alla linkkejä järjestöjen verkkosivuille. 

Tukea työnhakuun ja urasuunnitteluun

Tietoa ulkomaalaisille työntekijöille Suomessa

Miten löytää töitä Suomessa

Tukea yrittäjyyteen

Metropolian SIMHE-palveluiden asiakasrekisteri

Metropolian SIMHE-palvelut keräävät tietoja asiakkaasta asiakaspalvelua ja toiminnan tilastointia varten. Asiakkaan sähköpostia käytetään ainoastaan Metropolian SIMHE-palveluiden asiakaspalvelua varten. Tutustu toiminnan tietosuojaselosteisiin: