Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia SIMHE- palveluja (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseksi ja heidän ohjaamiseksi tarkoituksenmukaisille koulutus- ja urapoluille. SIMHE- palveluja tarjoavat Metropolian lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistot. Tutustu SIMHE-vastuukorkeakouluihin.

SIMHE-Metropolian palvelut

SIMHE-Metropolian ohjaus- ja neuvontapalvelut sisältävät yksilö- ja ryhmäohjausta korkeakoulukelpoisille, korkeakouluopintoja tai korkeakoulututkinnon suorittaneille maahanmuuttajille.

Osaamisen tunnistamisen -palvelun tavoitteena on tunnistaa maahanmuuttajataustaisen henkilön osaamista osaamisen kartoituksen avulla.

Osaamisen kartoitus toteutetaan noin kuukauden kestävänä prosessina, jonka aikana kartoitettava

  • oppii itsearvioinnin avulla sanoittamaan omaa osaamistaan sekä vertaa aiemmin suorittamaansa tutkintoa (lähimpään) vastaavaan Metropolian tutkintoon
  • käy asiantuntijakeskustelun Metropolian alan asiantuntijan kanssa
  • saa dokumentin osaamisestaan ja osaamisen täydentämisentarpeesta perustuen asiantuntijakeskusteluun

Palvelua on tuotettu osana eri hankkeita. SIMHE-Metropolian osaamisen tunnistamisen palvelun taustalla on ajatus "kansainväliset osaajat tarvitsevat paikallisia referenssejä".

Tutustu maahanmuuttajille suunnattuihin palveluihimme.

Hankkeet

SIMHE-Metropolia osallistuu erilaisiin maahanmuuttajien ja kansainvälisen tutkinto-opiskelijoiden koulutukseen, osaamisen tunnistamiseen ja ohjaukseen liittyviin hankkeisiin.

SIMHE-Metropolia vastaa Pääkaupunkiseudun osaamiskeskustoiminnan kehittäminen -hankkeessa palvelukonseptin rakentamisesta yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeilujen kanssa. Tavoitteena on edistää korkeasti koulutettujen vieraskielisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä Suomeen. Hankkeessa tuotetaan ohjauspalveluja, työpajoja sekä koulutuspolkuja automaatiobisneksen, ICT-alan, kiinteistö- ja rakennusalan, sairaanhoidon ja taloushallinnon aloilla. Sairaanhoidon polku tähtää sairaanhoitajan pätevöitymiseen. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja rahoituskausi on 2020-2022.

SIMHE-Metropolia osallistuu Karelia-ammattikorkeakoulun koordinoimaan SIMHEapp II -hankkeeseen, jonka tavoitteena on laajentaa maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen sekä korkeakouluopintoihin hakeutumiseen kehitettyä digitaalista mobiilipalvelua. Sovellus kehitettiin SIMHEapp-hankkeessa (2017-2019) ja jatkokehityksen yhteydessä sovellukseen rakennetaan myös tuki työllistymispoluille ja muuhun kuin tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumiseen. Hanke toteutetaan 2019-2021 Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittamana.

SIMHE-Metropolia on mukana Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeessa. Hankkeessa edistetään kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä sekä kansainvälisten osaajien houkuttelua ja asettautumista pääkaupunkiseudulle. Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki ja hankekumppaneina toimivat Espoon ja Vantaan kaupungit, Helsinki Marketing, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, ammattikorkeakoulut Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia sekä Helsingin seudun kauppakamari ja Helsinki Business Hub. Hanke on Talent Boost AIKO -rahoitteinen ja toteutetaan 2019-2021.

SIMHE-Metropolia kehittää SIMHE-jatkokehitys -hankkeessa uraohjauksen ja suomen kielen oppimisen mallia kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille. Hankkeessa kehitettyä mallia jaetaan myös muiden korkeakoulujen käyttöön. Hankkeen tavoitteena on edistää kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä Suomeen. Lisäksi hankkeessa arvioidaan maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa ja sen kokemuksia Suomessa. Hanke toteutetaan 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusrahoituksella.

Metropolia Ammattikorkeakoulu koordinoi neljän ammattikorkeakoulun SOTE-silta -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää sujuva ja kustannustehokas prosessi tiettyjen terveysalan tutkinnon ulkomailla suorittaneiden maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnustamiseen, ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja työllistymiseen. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2021, ja se on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.

Päättyneitä hankkeita

SIMHE polku ESR-hankkeen tavoitteena oli tehdä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehittää eri alueiden tarpeista (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja pääkaupunkiseutu) työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, jota voidaan soveltaa myös muissa korkeakouluissa. Hanke päättyi 31.12.2020.

Opetushallituksen rahoittamassa Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeessa luotiin pääkaupunkiseudulle korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen ekosysteemi, joka mahdollistaa maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen ja nopean siirtymisen henkilökohtaiselle kotoutumista ja osaamista edistävälle koulutus- ja urapolulle. Osaaminen käyttöön Suomessa – hankkeessa toimivat koordinaattori Metropolia ammattikorkeakoulun lisäksi Laurea ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulut, Helsingin yliopisto, Helsingin-, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Uudenmaan TE-toimisto. Hanke päättyi 31.12.2020.

SIMHE-Metropolia koordinoi yhdeksän ammattikorkeakoulun Valmentavasta valmiiksi -hanketta, jonka tavoitteena oli korkeakouluopintoihin valmentavien koulutusten kehittäminen ja koulutuksen kansallisten suositusten laatiminen. Hanke toteutetaan 2018-2019, ja sen rahoittajana toimii Opetus-ja kulttuuriministeriö. Hanke päättyi 31.12.2019.

Tilastotietoa

SIMHE-Metropolia tilastoi palveluja käyttävistä asiakkaistaan erilaista tietoa, jotta voimme kehittää ja kohdentaa palveluja erilaisille kohderyhmille. Päivitämme tilastoja neljä kertaa vuodessa.

Yksilöohjaus sisältää tunnin ajanvarauksen, etukäteisvalmistelun asiakkaan antamilla tiedoilla sekä jälkikäteen asiakkaalle lähetettävän sähköpostin ohjauskeskustelun keskeisimmistä asioista ja asiakkaalle hyödyllisistä linkeistä.

* = myös osana SIMHE-polku- ja SIMHE-jatkokehitys -hankkeita

** = osana SIMHE-polku -hanketta

Palvelujen käyttöaste
2020 (1.1.-31.12.) 2019 (1.1.-31.12.) 2018 (1.1.-31.12) 2017 (1.1.-31.12.) 2016 (1.4.-31.12.)
Yksilöohjaus 325 338 330 250 100
Ryhmäohjaus 602* 73 258 - -
Guidance Generalia 194 212 256 208 115
Osaamisen tunnistaminen 10** 32** 19 96 70
YHTEENSÄ 1131 655 863 554 285

SIMHE-Metropolia mediassa
 

SIMHE-gaala 3.12.2020

Metropolia järjesti SIMHE-gaalan 3.12.2020 juhlistaakseen päättyneen strategiakauden maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa Suomessa. Tilaisuudessa julkaistiin myös artikkelikokoelma Yhdessä kohti osaajien Suomea - oivalluksia maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnasta strategiakauden tuloksista, havainnoista ja parhaista käytänteistä. Samalla luotiin jo katsaus alkavan strategiakauden 2021-2024 näkymiin. Lue uutinen SIMHE-gaalasta.

SIMHE-seminaari 12.12.2019

Yhdeksän ammattikorkeakoulun yhteinen Valmentavasta valmiiksi -hanke (2017—2019) huipentui päätösseminaariin 12.12.2019 Metropolian Myllypuron kampuksella. Seminaarissa esiteltiin hankkeessa tehtyä tärkeää työtä yhdenvertaisuuden lisäämiseksi ammattikorkeakoulukentällä. Hankkeessa on kehitetty maahanmuuttajille tarkoitettua korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta ja laadittu kansalliset suositukset. Projektijohtaja Heidi Stenberg kertoo videolla hankkeesta ja sen tuloksista.

SIMHE-seminaari 6.11.2018

Taltiointi "Metropolia 20181106 SIMHE-seminaari" -tilaisuudesta on päivitetty tapahtumasivulle.
Saat tarvittaessa myös ladattua tallenteen videotiedostona Vimeosta.

Simhe-uutiskirje

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi lähettämällä viesti osoitteeseen simhe-info [at] metropolia.fi

Julkaisut

Artikkelikokoelma Yhdessä kohti osaajien Suomea - oivalluksia maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnasta summaa yhteen strategiakauden 2017-2020 aikaansaannokset. Julkaistu joulukuussa 2020.

Tutustu SIMHE-Metropolian Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa tehtyyn artikkelikokoelmaan Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen, joka julkaistiin 12.12.2019

Tutustu SIMHE-Metropolian artikkelikokoelmaan Osaamisella ei ole rajoja, joka julkaistiin 5.11. 2018.

Tutustu myös blogeihimme Monta muuttujaa ja Various Variables.

Seminaarit

SIMHE-Metropolia esillä "Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen" -seminaarissa

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn ja Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisseminaari Helsingissä 17.–18.11.2016. Katso videotallenne seminaarista livestream.com -sivustolla.

SIMHE-projekti esiteltiin Opetus- ja kulttuuriministeriön kotimaisten kielten opetustarjonnan seminaarissa 2.5. 2016

Yhteystiedot

Lähetä sähköpostia: simhe-info [at] metropolia.fi

Heidi Stenberg
Projektijohtaja
heidi.stenberg [at] metropolia.fi
Puh. +358 (0)40 535 3388

Anne Karjalainen
Projektipäällikkö (Pääkaupunkiseudun osaamiskeskustoiminnan kehittäminen)
anne.karjalainen [at] metropolia.fi
Puh. +358 (0)50 441 7713

Outi Lemettinen
Projektipäällikkö (SIMHE-jatkokehitys, SIMHEapp II)
outi.lemettinen [at] metropolia.fi
Puh. +358 (0)50 370 8120

Elsa Mäki-Reinikka
Yrityskoordinaattori
elsa.maki-reinikka [at] metropolia.fi
Puh. +358 40 620 7052

Marika Antikainen
Projektipäällikkö (Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina)
Projektisuunnittelija
marika.antikainen [at] metropolia.fi
Puh. +358(0)40 681 1244

Eevamaija Iso-Heiniemi
S2-asiantuntija
eevamaija.iso-heiniemi [at] metropolia.fi
Puh. +358(0)50 534 6456

Ohjaus- ja neuvontapalvelut

Emilia Deseille
Uravalmentaja
ohjausasiakkaiden yhteydenotot vain sähköpostitse:
simhe-info [at] metropolia.fi

emilia.deseille [at] metropolia.fi
Puh. +358 (0)40 671 3888

Nella Hiltunen
Uravalmentaja
ohjausasiakkaiden yhteydenotot vain sähköpostitse:
simhe-info [at] metropolia.fi

nella.hiltunen [at] metropolia.fi
Puh. +358 (0)50 566 3108

Riia Hoppania
Uravalmentaja
ohjausasiakkaiden yhteydenotot vain sähköpostitse:
simhe-info [at] metropolia.fi

riia.hoppania [at] metropolia.fi
Puh. +358 (0)50 505 6997

Anu Luoma
Uravalmentaja
ohjausasiakkaiden yhteydenotot vain sähköpostitse:
simhe-info [at] metropolia.fi

anu.v.luoma [at] metropolia.fi
Puh. +358 (0)40 714 5117

Anu-Helena Pitkänen
Uravalmentaja
ohjausasiakkaiden yhteydenotot vain sähköpostitse:
simhe-info [at] metropolia.fi

anu-helena.pitkanen [at] metropolia.fi
Puh. +358 (0)50 525 1885

Niina Tapanainen
Uravalmentaja
ohjausasiakkaiden yhteydenotot vain sähköpostitse:
simhe-info [at] metropolia.fi

niina.tapanainen [at] metropolia.fi
Puh. +358 (0)40 621 6636

Käyntiosoite

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Myllypuron kampus
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki