Paluu TIO-tulevaisuuteen – soveltavan teatterin synnyt

Teatteri-ilmaisun ohjaaja -koulutuksen käynnistymisestä Helsingissä tulee vuonna 2015 kuluneeksi kaksikymmentä vuotta. Soveltavan teatterin edelläkävijänä tunnettu TIO- koulutus toi taidekoulutukseen uuden osaamissynteesin, jonka avulla teatteri on laajentanut toimintamahdollisuuksiaan ja vaikuttavuuttaan eri elämänalueilla. Monialainen ja moniammatillinen TIO-koulutus on postmodernin perillinen ja tarjoaa välineitä taidelähtöiseen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

Paluu TIO-tulevaisuuteen – soveltavan teatterin synnyt kuvaa koulutuksen vaiheita ja sisältöjä 1990-luvun alusta 2010-luvulle. Se valottaa koulutuksen pedagogista ajattelua, työmenetelmiä ja tuotoksia sekä kuuntelee mitä valmiille TIO-ammattilaisille tänään kuuluu. Millaiseksi teatterin hybridiammattilaisten urapolut ovat muotoutuneet ja millaisin eväin ja kokemuksin hyvin erilaisilla urapoluilla on kuljettu.

TIO-koulutuksen ajattelussa teatteri on keskustelun, kehittämisen ja vaikuttamisen väline. Koulutuksen elinaikana soveltavan teatterin sukuiset strategiat ovat erilaisina muunnelmina yleistyneet taiteen kentillä ja yhteiskunnan eri sektoreilla.

Julkaisu saatavilla sähköisenä versiona:

Lataa julkaisu sähköisenä versiona

Painettua versiota ei ole saatavilla. 

Tiedustelut: julkaisut [at] metropolia.fi