Valmentavan koulutuksen tavoite

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on kehittää korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä tasolta B1 tasolle B2, antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten sekä tutustua tiettyyn koulutusalaan. Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi vaan opiskelijan on haettava normaalin hakumenettelyn kautta (esimerkiksi yhteishaku).

Opintotuki

Maahanmuuttajille suunnattu ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus on oikeuttanut opintotukeen 1.8.2014 alkaen. Opintotuki myönnetään päätoimisten opintojen keston ajalle.

Valmentavaan koulutukseen käytettyjä korkeakoulutukikuukausia ei oteta huomioon tutkinto-opintojen enimmäistukiajassa. Ne otetaan kuitenkin huomioon kaikkien korkeakouluopintojen kokonaistukiajassa. Lisätietoja saa KELAn sivuilta, sekä Metropolian opintotukineuvonnasta: 040 522 2718, opintotuki [at] metropolia.fi.

Verkossa lukuvuonna 2020-2021

Syksyn 2020 ja kevään 2021 toteutetaan verkko-opintoina kaikilla koulutusaloilla. Käytämme opinnoissa erilaisia verkkotyövälineitä, kuten Moodle-oppimisympäristöä ja etäkokousvälineitä, kuten Zoomia ja Teamsiä. 

  • Mitä tarvitsen opiskeluun verkossa?
    Tarvitset opintoihin tietokoneen ja kuuloke-mikrofonin, jotta voit osallistua opetukseen verkossa.
     
  • Mitä opinnot pitävät sisällään?
    Opiskelet verkossa yhdessä muiden kanssa ja myös itsenäisesti. Opinnot sisältävät verkkoluentoja opettajien ja toisten opiskelijoiden kanssa ennalta sovittuna ajankohtana. Tapaat opiskelukavereitasi myös pienryhmässä verkossa.

Opinnot ovat täysipäiväistä opiskelua (30 op.) eli sinun tulee varata niihin aikaa. Verkossa tapahtuvaan lähiopetukseen osallistuminen on tärkeä ja myös pakollinen osa opintojen suorittamista. Opetustunnit pidetään päiväaikaan arkipäivisin verkossa.

Koulutuksien kuvaukset

Jokaisessa koulutuksessa on kuusi 5 opintopisteen kurssia: valmiudet korkeakouluopintoihin, 3 suomi toisena kielenä -kurssia, matematiikan ja englannin kielen ja viestinnän kurssi.

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työpanosta. Koko 30 opintopisteen koulutus vastaa siis keskimäärin 810 tuntia opiskelijan aikaa.

Syksyllä 2021 alkavat koulutukset

Haun kaikkiin kolmeen ryhmään on suunniteltu alkavan viimeistään elokuussa 2021 ja koulutusten marraskuun 2021 alussa. Tarkemmat tiedot ja valintaperusteet päivitetään tälle sivulle touko-kesäkuussa 2021.

SIMHE-Metropolia pitää Guidance Generalia-luennon 14.6.2021, jossa kerrotaan myös valmentavista koulutuksista. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, suosittelemme ilmoittautumaan 14.6.2021 Guidance Generalia -luennolle.

Kevään 2021 koulutus

Hakuohjeet

Seuraavat hakuohjeet julkaistaan viimeistään toukokuun 2021 loppuun mennessä:

  • Hakuohjeet syksyllä 2021 alkavaan koulutukseen 
  • Hakuohjeet keväällä 2022 alkavaan koulutukseen