Me metropolialaiset muodostamme yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään. Moninaista ja rikasta yhteisöämme ohjaa yhteinen arvopohja. Metropolian arvot ovat:

 • Asiantuntijuus, joka on meille intohimo
 • Korkea laatu, johon tähtäämme kaikessa toiminnassamme
 • Yhteisöllisyys, joka on voimamme
 • Avoimuus, joka on toimintatapamme.

Tavoitteemme on, että Metropoliassa opiskellaan ja työskennellään turvallisessa, välittävässä, yhteisöllisessä ja esteettömässä toimintakulttuurissa.

Metropolia työnantajana

Henkilöstömme arvostaa tutkitusti sitä, että työllämme on merkitystä. Metropolialaisten intohimona on nähdä kehitys jokaisessa ihmisessä ja saada aikaan tuloksia, joilla on yhteiskunnallista arvoa ja vaikutusta.

Meillä ollaan ylpeitä Metropolian luotettavuudesta ja tunnettuudesta työnantajana. Metropolia on vetovoimainen työnantaja.

Metropoliassa on osaajia vastavalmistuneista työelämän kokeneisiin konkareihin. Päätoimista henkilöstöä on noin 930. Lisäksi meillä työskentelee vuoden aikana satoja osaajia sivutoimisina opettajina tai luennoitsijoina.

Tutustu Metropolian avoimiin työpaikkoihin

Yhteisöllisyyttä ja kestävää kehitystä

Yhteisöllisyys on toimintaa ohjaava arvomme ja voimavaramme. Panostamme koko korkeakouluyhteisömme yhteisen Metropolian meiningin rakentamiseen.

Haluamme olla aktiivisessa yhteistyössä myös ympäristömme kanssa verkostoitumalla, hakemalla uusia yhteistyötahoja ja toimimalla yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Meillä on laajat ja monipuoliset kumppaniverkostot niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Kansainvälisyytemme näkyy myös opetussuunnitelmissa, englanninkielisessä opetuksessa, erilaisissa projekteissa sekä opettaja- ja opiskelijaliikkuvuutena.

Meille kestävä kehitys merkitsee toimintaa, joka on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää ja vastuullista. Metropolia kantaa vastuuta yhteiskunnan ja ympäristön tulevaisuudesta olemalla sitoutunut vähentämään ympäristökuormitusta.

Osaamista ja työn sujuvuutta

Henkilöstömme hyvinvointi on yksi strategisista tavoitteistamme. Olemme sitoutuneet työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen ja mittaamme sitä säännöllisesti.

Metropoliassa on hyvät mahdollisuudet kehittyä työssä. Haluamme edistää yksilöllisten urapolkujen rakentamista ja sujuvaa liikkumista tehtävästä toiseen. Meillä työnteko saa olla hauskaa ja uusien ideoiden ja toimintatapojen kehittämiseen kannustetaan.

Asiantuntijuus on yksi arvoistamme. Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen. Kokoamme vuosittain metropolialaisia yhteen Metropolia Akatemia -valmennusohjelmissa, jotka ovat tärkeä osa metropolialaista kehityspolkua.

Haluamme kannustaa työn ja muun elämän tasapainottamiseen. Työtä voi tehdä joustavasti mm. liukuvan työajan puitteissa tai osittain paikastakin riippumatta.

Yhdenvertainen Metropolia

Yhdenvertainen Metropolia - yhdenvertaisuusohjelma opiskelijoille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille sekä hakijoille tukee opiskelua, työn tekoa ja yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Yhdenvertaisuusohjelman taustalla on humanistinen ihmiskäsitys. Tällä tarkoitetaan, että ihminen on itsessään arvokas ja yksilöllinen.

Yhdenvertaisuusohjelman lähtökohtana on ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsitteet ovat samansuuntaisia. Yhdenvertaisuusohjelman lähtökohtana on, että Metropolian opiskelijat, henkilöstö ja yhteistyökumppanit sekä opiskelijaksi hakijat toimivat ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti. Tavoitteena on, että Metropoliassa opiskellaan ja työskennellään turvallisessa, välittävässä, yhteisöllisessä ja esteettömässä toimintakulttuurissa.

Yhdenvertaisuusohjelman teemoina ovat

 • ikä
 • elämänkatsomus
 • vakaumus ja mielipide
 • etninen tausta
 • kansallisuus ja kieli
 • sukupuolen moninaisuus
 • seksuaalinen suuntautuminen
 • vammaisuus ja terveydentila.

Metropolian yhdenvertaisuusohjelma on hyväksytty 18.5.2010. Metropolian yhdenvertaisuusohjelma (pdf)

Fyysinen esteettömyys

Metropolia toimii neljällä kampuksella. Kampusten aulapalveluista saa tarkempia tietoja kulkureiteistä, parkkipaikoista ja sisällä liikkumisesta.  

Jos opiskelija tai Metropolian työntekijä tarvitsee liikkumiseen tai muihin toimintoihin lisäjärjestelyjä jossain toimipisteessä, hän voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.

Metropolia Akatemia

Metropolia Akatemia -konsepti on Metropolian johtamisen ja strategisen osaamisen kehittämisen työkalu ja valmennusohjelmakokonaisuus. Metropolia Akatemiat ovat monialaisia yhteistyöfoorumeita ja niitä on toteutettu jo vuodesta 2009. Vuosien varrella lukuisat eri kohderyhmät Metropoliassa ovat päässeet kehittämään omaa osaamistaan Akatemioissa, joita kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti vastaamaan ammattikorkeakoulujen uusiin haasteisiin. Toimintaamme leimaa vahva usko siihen, että systemaattisella osaamisen kehittämisellä voidaan saavuttaa entistä parempia tuloksia - intohimoa ja positiivista tekemisen meininkiä unohtamatta.