Metropolialla on tukisäätiö, joka ottaa lahjoituksia vastaan. Metropolia-säätiön päämääränä on tutkimustoiminnan tukeminen ja oppimistoiminnan edistäminen. Tärkeimpänä toimintamuotona on opiskelijoille annetut apurahat ja stipendit, joilla tuetaan opinnäytetöissä ja muissa opinnoissa tehtävää tutkimusta, innovaatiotoimintaa ja opintomatkoja.

Apurahat rahoitetaan yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä saaduista lahjoituksista sekä tukisäätiön rahastosijoitusten tuotoista.

Metropolian tukisäätiö on rekisteröity Säätiörekisteriin. Verohallinnon päätöksellä Metropolian tukisäätiö on nimetty vuosiksi 2020−2024 sellaiseksi tuloverolain 57§:n 1 mom. 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn 850 – 50 000 euron rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

Yritykset ja yksityiset voivat täyttää lahjakirjan ja lahjoittaa nimeämälleen tutkinto-ohjelmalle tai tutkimusalalle. Säätiöasiamiehen tai tutkinto-ohjelmien ja opettajien kanssa voi mielellään keskustella sopivimmasta tavasta tukea Metropolian osaamista.

Tukisäätiö ottaa myös mielellään vastaan testamenttilahjoituksia ja merkkipäiväkeräyksiä, jotka voi kohdentaa lahjoittajan toivomaan tarkoitukseen. Merkittävän suuren lahjoituksen perusteella voidaan säätiöön nimetä lahjoittajan nimikkorahasto.

Halutessaan tositteen lahjoituksesta kirjanpitoonsa yritykset ja yksityiset voivat lahjoituksin tukea tutkimusta ja opiskelua täyttämällä lahjakirjan (sähköisesti täytettävä pdf-tiedosto).

Alle 1200 euron lahjoitukset kohdennetaan lyhentämättömänä stipendeihin ja apurahoihin. Sitä suuremmista lahjoituksista säätiö perii 20 % suuruiset käsittelykulut, joilla kartutetaan lähinnä säätiön omaa stipendirahastoa. Säätiön hallintokulut ovat hyvin pienet, noin 3−5 % liikevaihdosta.

Apurahoja varten opiskelija tekee säätiön hallitukselle hakemuksen (sähköisesti täytettävä pdf-tiedosto) ja liittää siihen ohjaavan opettajansa lausunnon.

Metropolia-säätiön hallinto

Säätiön hallitus kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa. Hallintoneuvostolla on sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset yleensä touko- ja marraskuussa. 

Metropolia-säätiön hallitus 2021−2023

 • Hannu Saarikangas, pj. (Iiro Hartimo)
 • Yrjö Blåfield, vpj. (Kaarina Suonperä)
 • Johanna Holvikivi (Jukka Nivala) 
 • Matti Keskinen (Pekka Hautala)
 • Tuomas Aatola (Minna Kaihovirta)
 • Pekka Nurmi (Erkki Korhonen)

Hallintoneuvosto 2021−2023

 • Hannele Louhelainen, pj.
 • Rauha Bato-Liukkonen 
 • Pekka Hautala 
 • Vesa Kohtamäki 
 • Riitta Larnimaa 
 • Petri Lempinen 
 • Seppo Liukko
 • Simo Ojaniemi 
 • Lauri Pakkanen 
 • Maarit Pihlajaniemi 
 • Katriina Schrey-Niemenmaa 

Yhteystiedot

Metropolian tukisäätiön Y-tunnus 2273736-1)

Pankkiyhteys: FI50 1017 3000 2084 57 (NDEAFIHH) 

Sähköposti: tukisaatio [at] metropolia.fi

Postiosoite:
Metropolian tukisäätiö c/o Ranta-Meyer
PL 4000
00079 Metropolia

Metropolia-säätiön asiamies

Tuire Ranta-Meyer

Yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja
Tuire Ranta-Meyer
tuire.ranta-meyer [at] metropolia.fi
p. 050 526 2002

Tallennettu 13.10.2020 - 10:39