Älykkään liikkumisen tutkimuksessa ja oppimisessa toimimme monialaisesti. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi yritysten, tutkimuslaitosten ja kaupunkien kanssa.

Toimintamme keskittyy neljän teeman alle:

  • Terve ja vastuullinen liikkuminen (Healthy and Sustainable Mobility)
  • Liikkumisen sääntely ja standardit (Laws, regulations and standards of Smart Mobility)
  • Tulevaisuuden liikkumisen ammattilaiset (Future Experts of Mobility)
  • Miehittämätön ilmailu (Unmanned Aviation)

Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymä tuo yhteen sidosryhmien edustajien lisäksi myös Metropolian opiskelijat, opettajat ja muut asiantuntijat Myyrmäen kampuksen Garage-kehitysalustalle ratkaisemaan yhteisiä haasteitamme.

Älykkään liikkumisen hankkeet

Robottibussi ajaa kaupungin kadulla

Smart Autonomous Mobility 

Smart Autonomous Mobility (Älykäs Autonominen Liikenne) -hankkeen tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa autonomisten ajoneuvojen ja liikenteen valvonnan alalle. Hankkeessa tehtävien toimenpiteiden seurauksena kyetään viemään eteenpäin paitsi autonomisten ajoneuvojen käyttöönottoa ja siten vahvistaa alan toimijoiden kehitystä ja Suomen kilpailukykyä autonomisen liikenteen kehityksen kärjessä, myös tuottamaan uutta liiketoimintaa kehittämällä valvonta- ja hallintapalveluita ja näiden osa-alueita jopa tuotteistettavaksi asti.

Näkymä kalliolta kaupunkiin ja rautatielle

Smart Countryside Mobility

Smart Countryside Mobility -hankkeen tarkoitus on parantaa Uudenmaan haja-asutusalueiden eri kohderyhmien liikkumismahdollisuuksia ja luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa kehitetään verkostomaisen yhteistyön keinoin toimivaa liikkumispalveluiden ekosysteemiä, jolla tuodaan yhteen kaikkia harvemmin asuttujen alueiden liikkumiseen liittyviä toimijoita sekä loppukäyttäjiä.

Legorobotteja hyllyllä.

Autonomiset modulaariratkaisut

Hankkeen tavoitteena on kehittää standardoitua skaalattaviin moduuliratkaisuihin perustuvaa kiertotalouspalvelurobotiikkaa, ympäristönäkökulmat huomioituna. Pitkän aikavälin tavoitteena edistää autonomisten hyötyajoneuvojen kehittämisklusterin syntymistä Uudellemaalle. Forum Virium Helsingin johtaman hankkeen kumppaneina ovat Espoon kaupunki ja Metropolia.

CLEMET - Cleantech Mobility Education for Tomorrow

CLEMET-hankkeen tavoitteena on vastata liikkumisen ja autoalan murrokseen tuottamalla koulutusympäristöjä, -sisältöjä ja toimintatapoja, joissa eri koulutusasteiden, tutkimuslaitosten ja yritysten resursseja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Hanketta toteuttavat Metropolia, Laurea, Omnia, VTT ja Espoon kaupungin lukiolinja.

Sohjoa Last Mile

Itämeren alueella toteutettava hanke on jatkoa 2020 päättyneelle Sohjoa Baltic –hankkeelle. Tavoitteena on vuosina 2020-2022 edistää autonomisen julkisen liikenteen esteiden purkamista. Vuonna 2021 hankkeessa kokeillaan myös robottibussien etäoperointia. Pilottikaupungit ovat Kongsberg, Tallinna ja Gdansk. Metropolia koordinoi hanketta. Projektipartnereita ovat Forum Virium Helsinki, Tallinnan kaupunki ja Tallinnan teknillinen yliopisto TalTech, Zemgalen lääni Latviassa sekä Kongsbergin ja Gdanskin kunnat.

Jätkäsaari Smart Mobility

Forum Virium Helsingin koordinoiman hankkeen partnereina on Helsinki Business Hub ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeessa Helsinki Business Hub erityisesti auttaa aloittavia yrityksiä liiketoimintansa kehittymisessä ja vakiintuneempia yrityksiä kansainvälistymisessä. Metropolia tarjoaa opiskelijoidensa osaamista ja ylläpitää hankkeessa luotavaa työskentely-, esittely- ja yhteiskehittämistilaa.

Fabulos

FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) -hankkeen tavoitteena on selvittää, miten kaupungit voivat hyödyntää itseohjautuvia linja-autoja osana julkista liikennettä. Automaattiajoneuvojen hallinnointiin liittyy paljon haasteita, jotka pitää ratkaista ennen kuin ne voivat ajaa kaduilla luontevana osana joukkoliikennettä. Käytännössä tämä tarkoittaa monien taloudellisten, teknisten, yhteiskunnallisten ja juridisten kysymysten ratkaisemista ja testaamista aidossa ympäristössä ennen itseohjautuvien linja-autojen käyttöönottoa.

Sohjoa Baltic

Projektissa tutkitaan, edistetään ja pilotoidaan kuskittomien, sähköisten automaattiminibussien käyttöä osana julkisen liikenteen palveluja. Projekti tuottaa tietoa ja osaamista, kuinka järjestää ympäristöystävällisempää ja fiksumpaa julkista liikennettä automaatioajoneuvojen avulla. Projekti tarkastelee myös, mitä tehokas, automatisoitu julkinen liikenne vaatii toteutuakseen säädösten ja asetusten osalta. Hankekumppanit ovat Suomesta, Virosta, Ruotsista, Latviasta, Saksasta, Puolasta, Norjasta ja Tanskasta. 

mySMARTLife

Helsinki haluaa vähentää päästöjään uusien älykkäiden ratkaisujen avulla. mySMARTLife Helsinki keskittyy erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen ja liikenteen päästöjen vähentämiseen IoT/ICT ratkaisujen kautta. Edistääkseen päästövähennystavoitteitaan Helsinki on yhdistänyt voimansa Hampurin ja Nantesin kanssa mySMARTLife –hankkeessa. Hanke koostuu monista kaupungin kehittämistoimenpiteistä, jotka hyödyntävät IoT-pohjaisten järjestelmien tuottamaa sekä olemassa olevaa avointa dataa Helsingin osalta hanketta koordinoi Helsingin kaupunki.

Yhteystiedot

Oscar Nissin

Innovaatiojohtaja
Oscar Nissin
oscar.nissin [at] metropolia.fi 
puh. 040 674 8224

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929