Toivo@Tee - Mikroyrittäjän hyvinvointi ja uusiutumisen mahdollisuudet kriisitilanteessa. Hanke tarttuu akuuttiin tarpeeseen tukea yrittäjiä meneillään olevassa koronakriisitilanteessa ja sen jälkeen. Tavoitteena on myös tuottaa toimintamalli, käytänteet ja konkreettisia välineitä, joilla kohderyhmän yrittäjiä voidaan
tukea tulevissa mahdollisissa kriisitilanteissa. Yrittäjän oman hyvinvoinnin edistäminen ja kriisistä selviytyminen kuin myös uusiutuminen kulkevat käsi kädessä yrityksen selviytymisen ja uusiutumisen kanssa, näin myös tuottavuus ja hyvinvointi. Koronatilannetta ei pyritä hankkeessa vain ohittamaan ja selviämään siitä, vaan se hyödynnetään yhteisen oppimisen kohteena tulevaisuutta varten.

Hankkeen tuloksena yksin- ja mikroyrittäjät ovat saaneet keinoja ja välineitä selvitä kriisitilanteesta ja uusiutua sen myötä. Yrittäjät ovat selvinneet kriisitilanteesta ja heillä on myös välineitä ennakoida tulevia mahdollisia kriisejä. Yrittäjien hyvinvointi on kohentunut hankkeen aikana. Hankkeen toimijat Laurea- ja Metropolia ammattikorkeakoulut ovat saaneet välineitä toimia alueensa yksin- ja mikroyrittäjien tukena kriisitilanteessa ja sen jälkeen.

Lisätietoja

Terhi Eskelinen, projektipäällikkö