Hankkeen tavoite

Höntsä - silta eteenpäin! -hankkeessa tavoitteena on kehittää monialainen Höntsä-toimintamalli, joka perustuu iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan, kaikille avoimeen matalan kynnyksen Höntsä-toimintaan arjen toimintaympäristöissä. Höntsä-mallissa nuorista lähtevää toimintaa vahvistetaan monialaisella ohjaajuudella ja eri toimijoiden yhteistyöllä. Toiminta sijoittuukin eri organisaatioiden ja alojen rajapinnoille: oppilaitosten, 3. sektorin ja julkisen sektorin yhteistyöhön yhdistäen nuorisotyön, kulttuurin, liikunnan, oppilaitosten sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalojen toimijat, tiedon ja osaamisen. Toiminnalla kasvatetaan opiskelumotivaatiota sekä tuetaan nivelvaiheita. Kohderyhmänä ovat erityisesti 16-25 -vuotiaat nuoret. Hanke toimii nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi.

Hankkeen keskeisimmät toimintamuodot ovat Höntsäklubit, Höntsä coach –koulutukset sekä tutkija-kehittäjäkollektiivi. Syntyvä Höntsä-toimintamalli konseptoidaan käytännön työkaluiksi otettavaksi käyttöön vaihtelevissa toimintaympäristöissä sekä levitetään ja juurrutetaan valtakunnallisesti käyttöön.

höntsäklubit:

  • Hyvinvointi - ja urahöntsä:ssä liikunta- ja kulttuuritoimintaan yhdistetään terveellisten elintapojen ja uraohjauksen tukemista.
  • Voimavarahöntsä:n sisältö painottuu ensisijaisesti nuorten osallisuuden, voimavarojen ja osaamisen tukemiseen.
  • Monialaisen kulttuuri- ja liikuntahöntsän:n keskiössä on perinteisesti toisistaan erillään nähtyjen kulttuurin ja liikunnan soveltavien, matalan kynnyksen menetelmien yhdistäminen ja erityisesti monialaisen ohjaamisosaamisen kehittäminen.

Hankkeen toteuttavat Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Urheiluopisto Kisakeskus, Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry, Suomen Nuorisoseurat ry, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Hankkeen tulokset

  1. Hankkeen käynnistämisvaihe
  2. Höntsäklubit nuorille
  3. Höntsä coach –koulutukset
  4. Tutkija-kehittäjäkollektiivi. Tutkija-kehittäjäkollektiivin kokoaman tiedon ja sen työstämisen lopputuloksena synnytetäänkin monialainen, eri konteksteihin, toimijoille ja alueisiin sovellettavissa oleva Höntsä-toimintamalli eli hankkeen keskeisin tulos.
  5. Tulosten koostaminen, tiedonlevitys, juurruttaminen ja arviointi.

Lisätietoa

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

Terhi Dahlman, Projektipäällikkö
Terhi.Dahlman [at] metropolia.fi