Tavoitteet

Hankkeen fokuksessa ovat luovien alojen ammatillisen toiminnan roolit, prosessit ja rakenteet (organization design) sekä verkostojen hyödyntäminen luovan alan ammatinharjoittajien ja yritysten liiketoiminnassa.

Hanke suuntautuu koronakriisistä elpymisen tukeen koronan myötä muuttuneessa toimintaympäristössä digitaalisia yhteistyöalustoja hyödyntäen.

Hankkeen jälkeen hankkeeseen osallistuvilla luovan alan yrityksillä, yrittäjillä ja ammatinharjoittajilla on

  1. parantunut valmius kannattavan ammatillisen toiminnan toteuttamiseen koronakriisin jälkivaiheen haasteissa
  2. osaamista verkostojen ja yhteistyön hyödyntämiseen
  3. käytännöllisiä ja ketteriä välineitä resilienssin ja taloudellisen iskunkestävyyden turvaamiseksi sekä toimintaympäristöä koskevan tiedon hyödyntämiseen oman toiminnan suuntaamisessa.

Lisäksi hankkeessa tuotetaan luovan alan tilannekuva sekä keinoja, joilla luovan alan ammatin harjoittajat osaavat käyttää tietoa oman liiketoimintansa ennakointiin, lujittamiseen ja kehittämiseen.

Hanke tuottaa webinaareja ja sisältöjä joita voidaan hyödyntää mm. yrittäjyysopinnoissa.

Lisätietoja

Terhi Eskelinen, projektipäällikkö