And Beyond - Miesten luovat polut työelämään -hanke kehittää haavoittuvassa asemassa olevien nuorten miesten keskuudessa toimintamallia, joka yhdistää sukupuolen mukaan epätyypillisiltä työpaikoilta saatuja kokemuksia sukupuoleen liittyviin pohdintoihin ja luoviin produktioihin. Hankkeen tavoitteena on vähentää työmarkkinoiden segregaatiota sekä lisätä nuorten miesten hyvinvointia ja työllistymisvalmiuksia.

Hankkeen toimintamuotoja

  • Sukupuolen mukaan epätyypillisiin työpaikkoihin tutustuminen mm. työnvarjostamisen, tuetun keikkatyön ja kevytyrittäjyyden myötä
  • Luovuutta hyödyntävien Beyond pop-up pajojen ja pidempien Beyond prosessien järjestäminen sekä kasvokkain että etäyhteydellä
  • Työnantajille suunnattujen galleria- ja performanssitreffien kehittäminen
  • Nuorten asiantuntijaryhmätyöskentely
  • Toimintamallia tukevan arviointitiedon julkaiseminen
  • Tulosten testaaminen muissa organisaatioissa

Kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti 18-29-vuotiaat nuoret miehet, välillisesti myös heidän parissaan työskentelevät, alasta kiinnostuneet opiskelijat, työllistymistä tukevat tahot, yrittäjät ja muut työnantajat.

Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja sitä toteuttaa Helsingin Poikien Talo. Rahoitus kaksivuotiseen (2021-22) hankkeeseen saadaan Euroopan sosiaalirahastolta.

Lisätietoa

  • Projektipäällikkö Mai Salmenkangas mai.salmenkangas [at] metropolia.fi
  • Projektisuunnittelija Senja Niskala senja.niskala [at] metropolia.fi