Perustiedot

Tutkintonimike
Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -asiantuntija
Laajuus
30 op
Hinta
900 €

Tule mukaan kehittämään yhdessä tulevaisuuden kuntoutusta!

Tavoitteet ja sisältö

Erikoistumiskoulutus vahvistaa ja syventää sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten monialaisten yhteisöjen osaamista uudenlaisten kuntoutumisen etäratkaisujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Erikoistumiskoulutuksessa keskitytään etäkuntoutuksen palvelutuotteiden ja sovellusten arviointiin, muotoiluun ja kehittämiseen tarvittavien valmiuksien tuottamiseen yhteistyössä teknologian asiantuntijoiden, soten ammattilaisten ja kuntoutuksen asiakasryhmien kanssa.

Koulutuksen rakenne

 • Kuntoutumisen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminen 10 op
 • Ihmislähtöisyys ja kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä 5 op
 • Etäratkaisujen vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi 5 op
 • Etäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 10 op

Kenelle

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, työelämässä kuntoutusalalla toimineille/toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu seuraavien tutkintonimikkeiden suorittaneille:

 • apuvälineteknikko (AMK),
 • ensihoitaja (AMK),
 • fysioterapeutti (AMK),
 • geronomi (AMK),
 • jalkaterapeutti (AMK),
 • kuntoutuksen ohjaaja (AMK),
 • kätilö (AMK), naprapaatti (AMK),
 • osteopaatti (AMK), sairaanhoitaja (AMK),
 • sosionomi (AMK),
 • suuhygienisti (AMK),
 • terveydenhoitaja (AMK),
 • toimintaterapeutti (AMK),
 • insinööri (AMK) ja
 • liikunnanohjaaja (AMK) 

Myös aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, työkokemusta kuntoutuksen työtehtävistä tai kuntoutukseen liittyvistä tekniikan alan työtehtävistä.

Toteutus

Seuraava koulutus toteutetaan vuonna 2022. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina ja ne koostuvat moduuleista, jotka syventävät ja laajentavat erityisosaamista kuntoutuksen alueelta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna.

Lisäksi järjestetään ohjauswebinaareja. 

Koulutus on suunniteltu yhdessä seitsemän ammattikorkeakoulun kesken (Arcada, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu). Metropolia toteuttaa koulutuksen yhdessä Laurean ja Arcadan kanssa.

Hakuaika

Koulutukseen haetaan hakuaikana sähköisellä hakulomakkeella.

Valintakoetehtävä

Hakulomake sisältää valintakoetehtävän, joka koostuu kahdesta kysymyksestä.

Täytä hakulomake hakuaikana. Hakulomake valintakoetehtävineen tulee täyttää kerralla.

Tutustu ja valmistaudu valintakoekysymyksiin ennakolta.

Valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Hinta

Koulutus on Opetus- ja Kulttuuriministeriön tukemaa erikoistumiskoulutusta. Koulutuksen hinta on opiskelijalle 900 euroa.

Yhteyshenkilöt

Sisällölliset kysymykset

Yliopettaja Pekka Paalasmaa
pekka.paalasmaa [at] metropolia.fi
p. 040 641 8226

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Koulutussuunnittelija Auli Räsänen
auli.rasanen [at] metropolia.fi
p. 040 672 6577