Kohti kestävää tulevaisuutta

Tavoittelemme tulevaisuutta, jossa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat kaikkea toimintaamme. Kuljemme kohti tahtotilaamme

  • kouluttamalla kestävän tulevaisuuden rakentajia
  • rakentamalla yhteistyössä innovatiivisia ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi
  • tavoittelemalla hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä
  • panostamalla kestävään kasvuun Suomessa ja kansainvälisesti.
     
Kestävä kehitys ja kasvu: Ekologinen, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä Metropolia; Kohti hiilineutraaliutta; YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Strategian 2030 muut teemat

""

Jatkuva oppiminen

Tulevaisuuden osaamista ja yksilöllisiä oppimisratkaisuja elämän eri tilanteisiin. 

""

Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät

Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuteen - yhdessä tehden.

""

Ihmiset ja kulttuuri

Ihmislähtöisellä kulttuurilla kestävää uudistumista.

""

Digitalisaatio

Digitaalisella kyvykkyydellä ketteryyttä ja tehokkuutta toimintaan.