Digitaalisella kyvykkyydellä ketteryyttä ja tehokkuutta toimintaan

Vahvistamme digitaalista kyvykkyyttämme vastaamalla digitalisoituneen työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin kaikessa toiminnassamme.

Kampustemme modernit työ- ja oppimisympäristöt mahdollistavat joustavat ja vuorovaikutteiset toimintatavat. Hyödynnämme teknologioiden kuten tekoälyn ja robotisaation luomia uusia mahdollisuuksia.

Meidät tunnetaan luovia avauksia tekevänä kehittäjänä.

Digitalisaatio: verkko-oppiminen, modernit työ- ja oppimisympäristöt,  uusien digiratkaisujen rakentaminen, tekoäly ja analytiikka.

Strategian 2030 muut teemat

""

Jatkuva oppiminen

Tulevaisuuden osaamista ja yksilöllisiä oppimisratkaisuja elämän eri tilanteisiin. 

""

Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät

Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuteen - yhdessä tehden.

""

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys on strategiamme läpileikkaava teema. Se merkitsee meille vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.

""

Ihmiset ja kulttuuri

Ihmislähtöisellä kulttuurilla kestävää uudistumista.