NukkehoitajaMetropolia Ammattikorkeakoulun ylläpitämä Hoitotyön koulutuksen museo on alan vanhinta historiaa esittelevä henkilö- ja aineistomuseo Suomessa. 

Hoitotyön koulutuksen museo välittää ainutlaatuisen kuvan siitä, miten Suomen sairaanhoitajakoulutuksen ensimmäiset johtajattaret saivat ammatillisen koulutuksensa ulkomailla tai kävivät tutustumassa eri maissa jo aikaisemmin aloitettuun alan koulutukseen. Matkoillaan he loivat merkittävät kansainväliset suhteet sairaanhoitajakoulutuksen ja koko terveydenhuoltoalan koulutuksen kehittämiseksi Suomessa.

Johtajattaret toivat mukanaan saamiensa vaikutteiden lisäksi myös muistiinpanonsa, kirjoja sekä opetusvälineistöä sairaanhoitajatarkoulutuksen, oppilaskodin ja oppilaskoulun tarpeisiin. Hoitotyön koulutuksen museoon on kerätty ulkomailta saatua lahjoitusoppimateriaalia kuten alan ensimmäisiä filmejä ja anatomisia karttoja Yhdysvalloista sekä kuvatauluja, anatomisia opetusvälineitä ja kirjoja Saksasta ja Englannista (mm. Bedford Collegesta).

Kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa viettävät aikaa oppilaskoulun tilassa mustavalkoisessa kuvassa.

 

 Florence Nightingale-mitali esillä vitriinissä museossa.Museon käytävälle on ripustettu Suomessa käytössä olevia hoitotyön ammatti- ja arvomerkkejä. Lisäksi nähtävillä on Florence Nightingale-mitali, joka on korkein kansainvälinen huomionosoitus hoitotyössä tai sen kehittämisessä. Ansiomerkin myöntää Kansainvälinen Punainen Risti. (Katso suomalaiset mitalin saajat.) Mitalin taakse on painettu teksti: Pro vera misericordia et cara humanitate perennis decor universalis / Pysyvä maailmanlaajuinen kunnianosoitus vilpittömästä laupeudesta ja arvokkaasta inhimillisyydestä (suomennos opettaja Antti Heikkonen 7.11.2006).

Museon alkuvaiheet

Vanhaa sairaanhoitajaopiskelijoiden välineistöä säilytyslaatikossa.Oppilaskoti ja -koulu joutui muuttamaan useita kertoja eri puolille Helsinkiä ennen kuin se asettui Tukholmankadulle vuonna 1946. Osa sen vanhimmasta esineistöstä ja oppimateriaalista on säilynyt näihin päiviin saakka, ja ne muodostavat museon historiallisesti arvokkaimmat aarteet.

 

Vanha asiakirja, jossa on kirjoitetusta vanhanaikaisella tekstillä.Kun Helsingin sairaanhoito-opistossa toimineen Opiskelijoiden terveydenhuolto-osaston Terhon toiminta supistui 1980-luvun loppupuolella, yhdestä sen entisestä potilashuoneesta saatiin museon näyttelytila. Sinne sijoitettiin pysyvä näyttely, jossa esiteltiin vanhinta säilynyttä hoitotyön oppimateriaalia. Tilan kalustus koottiin pääasiassa käytöstä poistetuista kaapeista, pöydistä ja istuimista, jotka kunnostettiin tai entisöitiin. Vuonna 1995 huoneeseen saatiin oikea näyttelyvitriini hoitotyön opetuksessa käytetylle välineistölle.

Vuosina 1994-1995 museota laajennettiin nykyisen nk. museokäytävän varrella oleviin huoneisiin. Lisänäyttelytiloja koottiin muun muassa terveydenhoitajatyöstä, ja vuosina 2008-2011 kätilötyön ja koulutuksen historiaa esittelevä näyttely koottiin kahteen huoneeseen.

Rehtorin huone

Rehtorin huoneessa on kuvat kaikista sairaanhoitajatarkurssien johtajattarina toimineista Kirurgisen sairaalan ylihoitajattarista ja oppilaitoksen rehtoreista. Huoneen kalustus on johtajatar Aino Durchmannin ajalta 1940-1950 -luvuilta.

Huoneen vitriinien nukeista toisella on yllään ensimmäinen virallinen oppilaspuku nenäliinamyssyineen, ja toisella on ylihoitajatar Sophie Mannerheimin virka-asu. Sophie Mannerheim tuli vuonna 1904 ylihoitajattareksi Kirurgiseen sairaalaan ja toimi samalla oppilaskodin johtajattarena vuoteen 1928 saakka. Huoneessa säilytetään Mannerheimin suvulta lahjoituksena saatua Sophie Mannerheimin kirjoitusalustaa.

Ikkunan vieressä on valokuvia ulkomaalaisista sairaanhoitajista ja opettajista, joiden kanssa opiston henkilökunta oli alkuaikoina kirjeenvaihdossa saadakseen ideoita opetuksen kehittämiseen. Seinällä on myös Florence Nightingalen itsensä lahjoittama omakuva.

Opettajan huone

Opettajan huone on kalustettu 1940-1950-lukujen alkuperäiskalustein. Huoneessa esitellään muun muassa opettajien vuosikymmeniä kestänyttä ja laajamittaista kansainvälistä toimintaa. Hyllyissä on 1900-luvun alkupuolelta asti käytettyä oppimateriaalia sekä karttoja ja muita opetusvälineitä.

Museokäytävä

Museo laajeni 1990-luvulla. Käytävän varrelle rakennettiin valokuvanäyttely, joka kertoo opetustoiminnan merkittävistä muutoksista vuodesta 1889 lähtien. Käytävän kaapeista löytyy opetuksessa käytettyä esineistöä, ja aulan lasivitriineissä on mallinukkeja yllään oppilaspukuja, sairaanhoitajien ja ylihoitajien virka-asuja sekä lottapuku. Lisäksi käytävällä on kuvia ajasta, jolloin opistotalo heti valmistuttuaan vuonna 1939 palveli sotasairaalana. Sairaanhoitajaoppilaat ja itse koulu pääsivät rakennukseen vasta vuonna 1946.

Mustavalkoinen sairaanhoitajaopiskelijoiden luokkakuva.

Käytävän seinien kuvasarjat kertovat myös muun muassa oppilaitoksen toiminnasta naisten kylänä kesällä 1952 olympialaisten aikana sekä oppilaskodin ja -koulun varhaisimmista vaiheista.

Oppilaan huone

Oppilaitos toimi internaattina eli sisäoppilaitoksena 1960-luvun loppupuolelle asti. Oppilaan huone, jossa asuttiin yleensä pareittain, on kalustettu 1940-1950-lukujen alkuperäisin kalustein. Huoneessa esitellään myös tuon ajan oppilaskunnan ja ylioppilaskunnan elämää.

Terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman huone

Sairaanhoito-opiston pitkäaikainen opettaja, terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoma testamenttasi opistolle työhuoneensa. Se siirrettiin vuosina 1994-1995 Hoitotyön museoon. Huoneessa on kuvia terveyssisarkursseista, joiden johtajana Tyyne Luoma toimi. Huoneen kaapeissa säilytetään myös terveydenhoitajakoulutusta koskevaa aineistoa. Huoneessa sijaitsee myös Tyyne Luoman Helsingin sairaanhoito-opistolle testamenttaama kotikirjasto. Tutustu Tyyne Luoman kirjaston teosluetteloon (pdf).

Terveydenhoitajan huone

Terveydenhoitajan huone on kalustettu 1940-1950-lukujen huonekaluilla ja välineillä. Se antaa monipuolisen kuvan terveyssisaren toiminnasta ja terveyskasvatuksessa käytetystä opetusmateriaalista. Huoneessa on esillä myös terveydenhoitajakoulutuksessa käytettyä materiaalia.

Kätilön huoneet

Kätilökoulutus alkoi Turussa vuonna 1816, ja se siirrettiin Helsinkiin yliopiston yhteyteen vuonna 1833. Metropolia Ammattikorkeakoulun kätilökoulutus edustaa ja kantaa tämän koulutuksen perinteitä. Kätilön huoneissa on esineistöä, kirjoja ja dokumentteja, jotka kuvaavat kätilön työtä ja kätilökoulutusta 1700-luvulta lähtien. Lisäksi esillä on viisi mallinukkea vanhoissa kätilön työasuissa. Tutustu kätilöteosluetteloon (pdf).

Potilashuone/sairashuone

Sairashuoneen sisustus kuvaa potilashuonetta, jossa opiskelijat internaattiaikanaan sairastivat. Huone on sisustettu 1940-1950 lukujen alkuperäiskalusteilla.

Kirjasto

Hoitotyön koulutuksen kirjoja eri vuosikymmeniltä kirjaston hyllyssä.Kirjastossa on esillä monipuolinen katsaus hoitotyön oppimateriaaliin sairaanhoitajakoulutuksen alkuvaiheista lähtien. Vanhimmat materiaalit ovat peräisin 1800-luvulta.

 

Muut tilat

Museon keittiön kaapeissa säilytetään osia oppilaitoksen vanhimmista ruoka-astiastoista.

Siivoojan huone on 1950-luvun kalustein sisustettu oppilaitoksen sairaala-apulaisen huone.

Vuosina 2005- 2006 museoon rakennettiin esittely- ja luentotila, jossa on nykyaikainen kalustus ja välineistö.

Museotoiminta

Oppilaskoulun vanhassa avainhyllyssä roikkuu lappu, jossa lukee "yövalvoja".Hoitotyön koulutuksen museon suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kokoamis- ja luettelointityöstä vastasi 1980- ja 1990-luvuilla oppilaitoksen opettajakunnasta valittu museotoimikunta, jota avusti vapaaehtoisena työntekijänä terveydenhoitaja Kaija Viitanen. Vanhoja asiakirjoja arkistoivat lehtorit Helena Hukka ja Eeva Kujala. Lehtori Leila Simola kehitti museota ja työskenteli siellä vapaaehtoistyöntekijänä vuoteen 2009 saakka. Museon henkilöarkisto luovutettiin Kansallisarkiston tutkijoiden käyttöön vuonna 1998.

Nykyään museon dokumentointityöstä vastaa lehtori Marita Räsänen yhdessä museon vapaaehtoistyöntekijöiden Inkeri Havun, Pirkko Kiianheimon, Tuula-Aulikki Oksasen, Sirkka Paavilainen-Wiherheimon ja Riitta Vuopion kanssa.

 

Tallennettu 20.11.2019 - 13:44