Käynnissä olevat hankkeet

Osuma – osallistamalla osaamista

Hankkeen tehtävänä on lisätä ja vahvistaa oppilaitosten sekä nuorten kanssa toimivien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista yhteistyöosaamista ja yhteistyötä.

Höntsä - silta eteenpäin!

ESR-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään monialainen Höntsä-toimintamalli, joka perustuu iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan, kaikille avoimeen matalan kynnyksen Höntsä-toimintaan arjen toimintaympäristöissä.

Living Portfolio

Living Portfolio - muuttuvaan työelämään -hanke kehittää luovan alan työnantajien ja nuorten työnhakijoiden kanssa uusia luovien alojen työnhaun malleja ja järjestää koulutusta luoville aloille työllistymisen tueksi.

Seniorit tikissä

Hankkeessa luodaan ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalvelujen saatavuuden kehittämiseksi jatkuvan yhteiskehittämisen toimintaverkosto Helsingin, Espoon ja Vantaan alueelle.

ERMIScom

ERMIScom-hankkeella pyritään kehittämään yhteinen opintokokonaisuus mukana olevien korkeakoulujen yhteistyöllä. Tavoitteena on luoda konaisuus, joka tarjoaa eurooppalaisille mediaopiskelijoille osaamista valeuutisten ja vihapuheen torjumiseksi verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Päättyneet hankkeet

Tämä elämä - pelillistetty opinto-ohjaus yläkouluun

ESR-hankkeen keskeisenä tavoitteena on auttaa yläkouluikäisiä nuoria tekemään hyvän elämän valintoja siirryttäessä toisen asteen koulutukseen. Hankkeessa luodaan mobiilipeli, jonka avulla nuori pääsee testaamaan erilaisten valintojensa seurauksia.

Digisti yhdessä

OKM:n rahoittamassa hankkeessa luodaan ja kehitetään ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia sekä taidealoja palveleva pedagoginen toimintamalli opiskelijoiden tiedon ja taidon rakentamisen tueksi.

DuuniPolulta yrittäjäksi

Hankkeessa kehitetään uudenlainen malli, jota kautta maahanmuuttajanuoret pääsevät osalliseksi työelämää, saavat tietoa yrittäjyydestä sekä voivat testata olemassa olevaa yritysideaa.

Voimaa elokuvasta - yhteisöllinen elokuvaklubi

ESR-rahoitteisessa hankkeessa luodaan kansalaisyhteiskuntaa vahvistava toimintamalli, jossa työttömien maahanmuuttajataustaisten ja paikallisten suomalaisten kohtaamisia fasilitoidaan yhteisten elokuvaklubien puitteissa.

KOKOMA - Yrittäjyysvalmiuksia korkeakoulutetuille maahanmuuttajille

ESR-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään verkossa toteutettava opintokokonaisuus korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Opintokokonaisuus tukee yrittäjyysvalmiuksien ja ammatillisen suomen kielen kehittymistä sekä nopettaa sijoittumista työmarkkinoille.

Hyvinvoinnin tilat

ESR-rahoitteisessa hankkeessa muokataan tyhjentyneistä tiloista avoimia hyvinvointitoiminnan keskuksia. Toiminta kumpuaa tilan historiasta, alueen ja asukkaiden tarpeista sekä toimijan omista vahvuuksista ja tarpeista.

Ota yhteyttä

Mona Roman.

Innovaatiojohtaja
Mona Roman
mona.roman [at] metropolia.fi
puh. 040 555 1044

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929

Minna Lamppu

Tuntiopettaja, Musiikin tiimi, Yhteyshenkilö (Osallisuus ja yhteisöllisyys)
Minna Lamppu
Minna.Lamppu [at] metropolia.fi

Laura Huhtinen-Hilden

Yliopettaja, Kulttuuripalvelut ja musiikki, Yhteyshenkilö (Osallisuus ja yhteisöllisyys)
Laura Huhtinen-Hilden
+358 50 401 3469
Laura.Huhtinen-Hilden [at] metropolia.fi