Hyvä opiskelija, tervetuloa opiskelemaan Metropoliaan, Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen ylempään AMK tutkinto-ohjelmaan!

Ryhmäsi on S2020S6. 

Opintojen aloitus

PÄIVITYS 19.8.2020:

Tulevalla syyslukukaudella ja opetuksen järjestämisessä noudatamme valtakunnallisia ja Metropolia ammattikorkeakoulun ohjeistuksia koskien COVID 19 -pandemiaa ja järjestämme opetuksen näiden mukaisesti näiden mukaisesti. Opetus tullaan järjestämään syyslukukaudella hyödyntäen verkko-oppimisympäristöjä ja etäopiskelumahdollisuuksia. Terveysalan YAMK -tutkintojen yhteisiin opintojen aloituspäiviin 1. ja 2.9 on mahdollista osallistua joko etäyhteydellä tai tulemalla Myllypuron kampukselle. Tutkintokohtaisesti opetusta on lukujärjestyksen mukaan 3. ja 4.9.

Opintosi alkavat 1.9.2020 klo 9.00 Myllypuron kampuksella (Myllypurontie 1) Metropolia –salissa (MPA1010)

Aloituspäiviin voi osallistua myös etäyhteydellä (linkki aloituspäivien aikatauluissa).

Noudatamme valtakunnallisia ja oppilaitoksen ohjeistuksia koskien COVID 19 -pandemiaa ja mahdollisista poikkeuskäytänteistä ilmoitetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun verkkosivuilla. Päivitämme tiedon myös tälle sivulle.

Opinnoista 

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen YAMK -opinnot (90 op) kestävät neljä lukukautta (2 vuotta), kullakin lukukaudella opiskellaan noin 20 - 30 opintopistettä valintojesi mukaan. Opiskelut koostuvat lähiopiskelupäivistä, etä- ja verkko-opiskelusta sekä niihin liittyvistä itsenäisistä tehtävistä. Huolehdi, että sinulla on käytössäsi verkko-opiskelussa tarvittavat välineet.  

Opiskelujen eteneminen vastaa lähes kokopäiväistä opiskelua. Opiskelutahti tulee olemaan tiukka, muttei mahdoton. Opintoihisi sisältyy paljon itsenäistä ja omatoimista opiskelua, mikä mahdollistaa opiskelun kokonaan tai osittain työn ohella. Lähiopetuksen lisäksi joillakin opintojaksoilla on mahdollisuus valita muu suoritusvaihtoehto, esimerkiksi verkko-opetus. Opintojaksokohtaiset suoritusvaihtoehdot selviävät opintojaksototeutuksista.

Luonnollisesti joskus sattuu tilanteita, ettei osallistuminen lähiopetukseen ole mahdollista, mutta nämä yksittäiset poissaolot eivät opintoja kaada. Useimmiten työn ohella opiskelu vaatii työaikajärjestelyjä ja opintoihin suopeasti suhtautuvia koti- ja tukijoukkoja. Opintoihisi ei sisälly kieliopintoja, mutta oletuksena on, että kykenet opiskelemaan myös englannin kielellä ja perehtymään oman alasi kansainvälisiin tieteellisiin tutkimuksiin ja muihin julkaisuihin.

Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS)

Perehdy opetussuunnitelmaasi, joka löytyy osoitteesta https://opinto-opas.metropolia.fi/fi/16187/fi/156575/S2020S6/year/2020 ja vertaa omaa osaamistasi opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja myös tulevan ammattisi vaatimuksiin. Tarjolla on myös bioanalytiikan syventäviä opintoja bioanalyytikoille ja radiografian syventäviä röntgenhoitajille. Varsinainen HOPS tehdään opintojen alussa ja uraohjaaja auttaa sinua tässä.

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista, joka vastaa opetussuunnitelman tai tulevan ammattisi yleisiin osaamisvaatimuksiin, voit hakea niille tunnustamista opintojen alussa (AHOT).

AHOT-päätösten käsittelyssä tarkistetaan alkuperäiset liitedokumentit. Näiden lisäksi tarvitset kopiot niistä myös sähköisessä muodossa. Skannaathan kaikki dokumentit sähköiseen muotoon.  Dokumentteja voivat olla opintotodistus tai opintosuoritusote, työtodistus, työnantajan lausunto, kirjoittamasi asiantuntija-artikkelit, e-portfolio tai jokin muu osaamistasi osoittava todiste.

Alkuperäiset todistukset tarkistetaan ns. AHOT-päivänä. Tee tarkastettavista todistuksista lista, jonka tutoropettaja allekirjoittaa tarkastettuaan todistukset. Tämä lista skannataan AHOT-järjestelmään.

Lukujärjestys                 

Tarkemmat tiedot lähiopiskelupäivistä ja niiden sisällöstä löytyvät lukujärjestyksestä, osoitteessa lukkarit.metropolia.fi. Lukujärjestys haetaan ryhmätunnuksella, jonka näet yllä.  Muutokset lähiopiskelupäivissä ja niiden sisällössä ovat mahdollisia.

Aloituspäivien ohjelma:

Tiistai 1.9.2020 klo 09.00–12.00

Paikka: Metropolia-Sali MPA 1010 (Myllypurontie 1) 
Zoom-linkki: https://metropolia.zoom.us/j/67373482538

09.00–09.15 Tervetuloa Metropoliaan osaamisaluepäällikkö

09.15–09.30 Master`s verkosto kehityspäällikkö Marjatta Kelo

09.30–10.00 Opintojen ohjaus opinto-ohjaaja Anna-Maria Tiainen

10.00–10.15 Tauko 

10.15–10.25 KV-asiat kv-koordinaattori Katriina Alava

10.25–11.30 Opiskelijan tietojärjestelmät lehtori Päivi Leskinen

11.30–12.00 Metropolia Entrepreneurship Society Community Developer Anu Kantola

Ryhmäkohtainen ohjelma

12.00–13.00 Lounas 

13.00–16.00 Tutortunti (yleiset asiat ja HOPS)

Zoom-linkki:

Meeting ID: 649 2072 2899

Password: 143697

Keskiviikko 2.9.2020 klo 09.00–12.00

Paikka: Metropolia-Sali MPA 1010 (Myllypurontie 1) 
Zoom-linkki: https://metropolia.zoom.us/j/67373482538

09.00–10.00 Turvallisuusinfo turvallisuuspäällikkö Ari Hyvönen

10.00–10.30 Tutkimusmenetelmät ja –valmiudet ja opinnäytetyö lehtori Iira Lankinen

10.30–11.00 Tauko 

11.00–11.15 Opiskelijahyvinvointiopintokuraattori Maarika Kortelainen

11.15–12.00 Kirjaston yleisperehdytys informaatikko Raisa Karhu

12.00–13.00 Lounas 

Ryhmäkohtainen ohjelma

13.00–16.00 Strateginen johtaminen, Paikka: MPA1010, Zoom-linkki: https://metropolia.zoom.us/j/64914503893

Torstai 3.9.2020

katso lukujärjestys

Perjantai 4.9. 2020

katso lukujärjestys

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää opintojen aloitukseen liittyen, ota yhteyttä Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen tutkinnon uraohjaajaan.

Antti Niemi
antti.niemi [at] metropolia.fi
Puh. +358 40 676 4866

Zoomin pikaohje opiskelijoille: https://www.youtube.com/watch?v=C0HnJksnKdE&t=117s

Terveisin YAMK uraohjaaja Antti Niemi, tutkinnon vastuuopettaja Ly Kalam-Salminen ja tutkintovastaava Jukka Kesänen.