Perustiedot

Kesto / Ajankohta
15.3.2021-7.5.2021
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 15.2.2021 mennessä
Aloituspaikat
16

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujan osaamista rakennushankkeen rakennusaikaisesta kosteudenhallinnasta ja rakennusfysiikasta sekä edistää osallistujan työllistymistä rakennusalalle.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu rakennusalan henkilöille. Koulutukseen osallistujalla tulee olla suoritettuna vähintään AMK-tasoinen rakennusalan korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Vastaavan aiemman tutkinnon tulee olla rakennusalalta ja tasoltaan vähintään teknikko/rakennusmestari.

Koulutukseen voivat hakeutua työttömät, työttömyysuhan alla olevat sekä lomautetut henkilöt.

Sisältö

Rakennushankkeen kosteudenhallinta, 10 op koulutus sisältää seuraavat opinnot: Kosteudenhallinta suunnittelussa ja työmaalla, 5 op sekä Kosteudenhallinnan rakennusfysiikka, 5 op. Lisäksi opintoihin sisältyy työnhaun ohjausta.

Kosteudenhallinta suunnittelussa ja työmaalla, 5 op

 • Kosteudenhallintakoordinaattori hankkeeseen ryhtyvän edustajana
  • Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät hankkeen eri vaiheissa
  • Kosteudenhallinnan toteuttaminen: Kuivaketju10 -toimintamalli
  • Kosteudenhallinnan johtaminen
 • Suunnitteluvaiheen ohjaus ja valvonta
  • Rakennusfysikaalisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta kriittiset rakenteet
  • Rakennusmateriaalien kosteuskäyttäytyminen ja vaurioherkkyys
  • Esimerkit riskirakenteiden suunnittelusta
 • Työmaatoteutuksen ohjaus ja valvonta
  • Kosteusteknisiä riskejä sisältävät työvaiheet ja riskien minimointi tehtäväsuunnittelulla
  • Rakennusmateriaalien ja rakenteiden kastumisen estäminen
  • Betonin kuivumisaika-arviot
  • Rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseen käytettävät menetelmä
 • Käyttöönottovaiheen ohjaus ja valvonta
  • Taloteknisten järjestelmien säätö
  • Kosteudenhallinnan mittaukset ja valvonta
  • Rakenteiden ja olosuhteiden lämpötila- ja kosteusmittaukset sekä dokumentointi
 • Talotekniikan kosteudenhallinta
  • Taloteknisten järjestelmien (kanavat ja putket) huomioiminen rakenteiden kosteusteknisessä toimivuudessa
  • Kosteusvarmat vesi- ja viemärijärjestelmät
 • Tentti ja näyttötyö

Kosteudenhallinnan rakennusfysiikka, 5 op

 • Lämmön ja kosteuden siirtymisen perusteet
 • Kosteudenhallintaan ja rakennusten terveellisyyteen liittyvät asetukset ja määräykset
 • Lämpöhäviöt ja kylmäsillat
 • Rakennuksen vaipan osat ja materiaalit
 • Rakennuksen vaippaan kohdistuvat rasitukset
 • Rakennustekniset ilmavirtaukset
 • Savupiippuilmiö, vapaa konvektio
 • Rakennuksen painesuhteet ja rakenteen painejakauma
 • Rakenteen läpäisemä ilmamäärä
 • Kosteus ilmassa ja rakennusmateriaaleissa
 • Vesihöyryn konvektio ja diffuusio
 • Veden kapillaarinen siirtyminen
 • Maanvastaiset rakenteet
 • Betonin kuivuminen
 • Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta
 • Veden ja kosteudeneristyksen määräykset ja ohjeet
 • Vedeneristyksen suunnittelu ja toteutuksen varmistus
 • Riskirakenteet ja esimerkit
 • Tentti

Ajankohta ja paikka

Koulutus toteutetaan aikavälillä 15.3.2021-7.5.2021. Koulutuspäivät ovat klo 9-16.

Alustavan suunnitelman mukaan koulutuksen lähipäivät kampuksella ovat ma-ti 15.-16.3., ma 22.3., ti 30.3., ma 12.4., ke 21.4., to 29.4., ke 5.5. ja pe 7.5.2021. Muina päivinä opinnot järjestetään etäopetuksena.

Koulutuksen lähipäivät toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron toimipisteessä, osoitteessa Myllypurontie 1, Helsinki.

Lisätiedot

Sisältöön liittyvät kysymykset: osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri, jorma.sateri [at] metropolia.fi, puh. 040 548 5429
Käytännön asioihin liittyvät kysymykset: suunnittelija Aija Saarinen, aija.saarinen [at] metropolia.fi, puh. 040 507 2831

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse KOULUTUSNEUVONTA p. 0295 020 702, ma-pe klo 9-16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta

Hakeminen

Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta sieltä saatavalla lomakkeella tai TE-Palvelujen internetsivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella > haussa oleva työvoimakoulutus > sanahakuna toimii koulutuksen numero 695156 tai koulutuksen nimi.

Jätä hakemuksesi 15.2.2021 mennessä.