Tehtävä 1: Oman ammatillisen osaamisen esittely

Tehtävä on kolmiosainen. Kirjoita nimesi kaikkiin papereihin.

Osa 1:

Luo itsellesi LinkedIn-profiili (linkedin.com), ellei sinulla ole sitä entuudestaan.

Osa 2:

Kirjoita tämän lisäksi, miten haluat ammatillisesti kehittyä ja miten digitaalisen muotoilun pääaine voi tukea oppimistasi. Liitä selvitykseen mukaan suora linkki LinkedIn-profiiliisi.

Osa 3:

Liitä kahden suosittelijan maksimissaan puolen sivun mittainen suositus itsestäsi. Liitä mukaan suosittelijoiden yhteystiedot. Kerro lyhyesti, ketä suosittelijasi ovat ja mistä he tuntevat sinut. Jos et halua pyytää suositusta työnantajalta, voit pyytä suositukset sinua hyvin tuntevalta henkilöltä.

Toteutustapa

Tekstinkäsittelyohjelmalla, fontti Times New Roman, koko 12, riviväli 1.5, sivun marginaalit 2.5 cm.

Laajuus

Maksimissaan 2 A4-arkkia (osa 1: yksi A4 ja osa 2: yksi A4)

Arviointiperusteet

Ohjeiden noudattaminen, selkeys, sisällön välittämä soveltuvuus monimuoto-opiskeluun korkeakoulussa, kokemus digitaalisen muotoilun alalta sekä opintojen sopivuus kokonaisuuteen.

Tallennusmuoto

Yksi pdf, jossa kaikki osat

Tehtävä 2: Opintosuunnitelma

Tutustu digitaalisen muotoilun vuoden 2020 opetussuunnitelmaan

Monimuoto-opiskelijoille ei järjestetä erillistä iltaopetusta vaan monimuoto-opiskelijat osallistuvat joko päiväopiskelijoiden opetukseen tai suorittavat opintojaksoja etäopiskeluna itsenäisesti, ryhmissä tai työpaikalle opinnollistettuina. Opintoja voi lisäksi hyväksilukea jo hankitun osaamisen perusteella (ns. aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.)

Mitkä edellä mainituista järjestelyistä sopivat sinulle parhaiten? Tee itsellesi alustava opintojen etenemissuunnitelma, jossa määrittelet, miten ja millä aikataululla suoritat opintosi.

Toteutustapa

Tekstinkäsittelyohjelmalla, fontti Times New Roman, koko 12, riviväli 1.5, sivun marginaalit 2.5 cm.

Laajuus

Maksimissaan 2 A4-arkkia.

Arviointiperusteet

Ohjeiden noudattaminen, selkeys, suunnitelman realistisuus, ymmärrys digitaalisen muotoilun alasta ja opinnoista, motivoituneisuus sekä sisällön välittämä soveltuvuus monimuoto-opiskeluun korkeakoulussa.

Tallennusmuoto

Pdf

Palautusohjeet

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 17.3.-31.3.2021 sähköisen yhteishakulomakkeen liitetiedostona 31.3.2021 klo 15:00 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain pdf- formaatti. Tiedoston maksimikoko on 1 GB.