Kvartaali lyhyesti

 • Metropolian kolmannen kvartaalin liikevaihto oli 24,2 miljoonaa euroa pysyen vertailukauden Q3/2019 tasolla (Q3/2019; 24,2 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,9 miljoonaa euroa kasvaen 2,9 prosenttia edellisvuodesta (Q1-Q3/2019; 72,7 M€).
 • Kolmannen kvartaalin tulos oli 1,9 miljoonaa euroa kasvaen 1,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta (Q3/2019; 0,7 M€). Tammi-syyskuun tulos oli 2,5 miljoonaa euroa kasvaen 16,0 prosenttia edellisvuodesta (Q1-Q3/2019; 2,2 M€).
 • Liiketoiminta-aluekohtaista liikevaihdon kohdistusta on muutettu edelliseen vuoteen verrattuna. Tutkintotavoitteisen oppimisen liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 16,4 miljoonaa euroa pienentyen 11,8 prosenttia vertailukaudesta (Q3/2019; 18,6 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 49,5 miljoonaa euroa pienentyen 10,1 prosenttia edellisvuodesta (Q1-Q3/2019; 55,0 M€).
 • Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 2,9 miljoonaa euroa kasvaen 34,1 prosenttia vertailukaudesta (Q3/2019; 2,1 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 9,0 miljoonaa euroa kasvaen 54,0 prosenttia edellisvuodesta (Q1-Q3/2019; 5,8 M€).
 • TKI-toiminnan liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 4,3 miljoonaa euroa kasvaen 44,1 prosenttia vertailukaudesta (Q3/2019; 3,0 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 14,1 miljoonaa euroa kasvaen 53,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta (Q1-Q3/2019; 9,2 M€).
 • Elinkeinotoiminnan liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 0,7 miljoonaa euroa kasvaen 30,4 prosenttia vertailukaudesta (Q3/2019; 0,5 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa pienentyen 15,2 prosenttia edellisvuodesta (Q1-Q3/2019; 2,7 M€).
 • Ulkomaankaupan arvo oli kolmannella kvartaalilla 0,1 miljoonaa euroa pienentyen 78,6 prosenttia vertailukaudesta (Q3/2019; 0,5 M€). Tammi-syyskuun aikana ulkomaankaupan arvo oli 0,7 miljoonaa euroa pienentyen 18,3 prosenttia edellisvuodesta (Q1-Q3/2019; 0,8 M€).

Toimitusjohtajan katsaus

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta KonkolaPalasimme syyslukukauden alussa takaisin kampuksille toimien hybridimallissa lähi- ja etätyötä joustavasti yhdistäen. Olemme jo oppineet paljon toimimisesta ja työskentelystä koronapandemian aikana. Vaikka tulevaisuus onkin osaltaan epävarma, usko on vahva, että selviämme tästä yhteen hiileen puhaltaen ja yhdessä oppien.

Suuntasimme syksyllä katseemme tulevaisuuden tuomiin mahdollisuuksiin julkaisemalla uuden strategiamme 2021-2030. Toimintaympäristömme haasteet ovat tänä päivänä maailmanlaajuisia ja yhteisiä, kuten koronaviruspandemia osaltaan on osoittanut. Emme pärjää ilman laaja-alaista ja rajat ylittävää yhteistyötä.

Jatkuvassa muutoksessa oleva maailma ja uudistuva yhteiskunta tarvitsevat myös uudenlaisen korkeakoulun. Korkeakoulun, joka on valmis rohkeasti ottamaan vastuuta ja vaikuttamaan kestävän tulevaisuuden puolesta. Tähän rooliin tartumme Metropoliassa entistä vahvemmin uudella strategiakaudellamme.

Tavoittelemme uudella strategiallamme entistä vahvempaa vaikuttavuutta yhteiskunnan parhaaksi, ihminen edellä. Tahtotilamme on olla osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja.

Panostamme tulevina vuosina viiteen strategiseen teemaan:

 • jatkuva oppiminen
 • ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät
 • kestävä kehitys ja kasvu
 • ihmiset ja kulttuuri
 • digitalisaatio

Haluamme toteuttaa strategiaamme vastuullisesti, avoimesti ja laajalla yhteistyöllä. Kutsummekin kumppanimme ja sidosryhmämme rakentamaan kanssamme kestäviä ratkaisuja ja osaamista tulevaisuuteen.

Lue lisää strategiastamme: Metropolian strategia 2021-2030: Osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja

Koronaviruspandemia ja Metropolian toiminta

Metropolian toiminta käynnistyi syyslukukauden 2020 alussa hybridimallissa. Välttämätön lähiopetus toteutettiin kampuksilla ja kaikki muu opetus virtuaalisesti etänä. Henkilöstölle ja opiskelijoille koronavirustilanteesta ja linjauksista viestittiin keskitetysti OMA-intranetin Tietoa koronaviruksesta -sivuston kautta. Sidosryhmillemme viestimme metropolia.fi -sivujen koronaosion kautta.

Metropolian tietoon tuli alkusyksystä kolme koronatartuntatapausta, joiden takia viranomaiset asettivat metropolialaisia karanteeniin. Metropolian kaikki toiminta ja viestintä on perustunut viranomaisten ohjeistukseen. Viestinnässä on erityisesti panostettu koronaan liittyvään terveysturvallisuus- ja vastuullisuusviestintään monikanavaisesti. Metropolia on vahvasti suosittanut kasvomaskien käyttöä ja muita koronatartunnan ehkäisemiseksi annettuja ohjeita kaikissa tilanteissa kampuksilla sekä koronavilkun käyttöönottoa. Metropolian hallitukselle on lähetetty säännöllisesti tiedote koronatilanteesta ja sen vaikutuksista Metropolian toimintaan.

Syyskuussa perustettiin Metropolian oma koronapäivystys, jonka tavoitteena on pyydettäessä auttaa terveysviranomaisia altistuneiden jäljityksessä ja heille tiedottamisessa. Tavoitteena on katkaista tartuntaketjut mahdollisimman nopeasti. Päivystysrinki on valmiudessa myös viikonloppuisin. Siihen kuuluvat kiertävän vuoron mukaan aina Metropolian toimitusjohtaja-rehtori tai varatoimitusjohtaja, yksi johtoryhmän muu jäsen ja viestintäpalvelut. Lisäksi mukana ovat opintoasiainpalvelut ja opiskelijahyvinvointipalvelut.

Toimintakatsaus

Jatkuva oppiminen

Metropoliassa jatkuva oppiminen sisältää tutkintotavoitteisen oppimisen ja muut oppimisen ratkaisut. Globaali toimintaympäristön murros haastaa koko yhteiskunnan ja samalla jokaisen suomalaisen jatkuvaan oppimiseen. Tulevaisuudessa tarvitaan tutkintotavoitteisen oppimisen rinnalle eri pituisia ja elämän eri tilanteisiin sopivia yksilöllisiä ratkaisuja.

Vuonna 2020 jatkuvassa oppimisessa panostetaan yksilöllisten oppimisratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen (ml. koulutustarjonnan modularisointi), monimuotoisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen rakentamiseen ja hyödyntämiseen, opiskelijalähtöiseen ohjaukseen sekä opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseen.

Tutkintotavoitteinen oppiminen

Tutkintotavoitteisen oppimisen osalta kolmannella neljänneksellä jatkettiin prosessien kehittämistä muun muassa opettajien työaikasuunnitteluun ja hakuväyliin liittyen. Opinnäytetöiden ohjaukseen liittyvän tietojärjestelmän hankinta käynnistettiin. Tuotehallinnan kehittämistä suunnattiin kattamaan myös modulaarinen koulutustarjonta.

Tutkintotavoitteisen oppimisen toteutus ja muu Metropolian koulutustarjonta ovat kiinteästi integroituneet toisiinsa. Usein samalla kurssilla on tutkinto-opiskelijoiden lisäksi esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Prosessien sujuvoittamisella ja tuotehallinnan kehittämisellä tavoitellaan entistä suurempaa joustavuutta ja tehokkuutta koulutustarjonnan muokkaamisessa opiskelijoiden moninaisia tarpeita vastaavaksi.

Metropoliassa suoritettiin kolmannen kvartaalin loppuun mennessä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vähemmän AMK-tutkintoja (AMK-tutkinnot 1 746 kpl eli -6,9 %) ja enemmän YAMK-tutkintoja (YAMK-tutkinnot 325 kpl eli 14,0 %). Opiskelijapalautekyselyn (AVOP) pisteiden määrä (296 842) oli 1,2 prosenttia suurempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. TKI-hankkeiden opinnollistamisella säästettyjä kustannuksia kertyi 283 000 euroa, mikä on 39,1 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Tutkintotavoitteisen oppimisen OKM-liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 16,0 miljoonaa euroa (Q3/2019; 17,8 M€). Tammi-syyskuun OKM-liikevaihto oli 47,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2019; 53,4 M€).

 

Tutkintotavoitteisen oppimisen liikevaihto Q3
  Q3 Q1-Q3
  2020 2019 Ero 2019
vs. 2020
Ero% 2020 2019 Ero 2019 vs. 2020 Ero%
Oppimistoiminnan (tutkintotavoitteinen oppiminen) OKM-liikevaihto (1000€) 15 968 17 816 -1 849 -10,4 47 903 53 449 -5 546 -10,4
Oppimistoiminnan (tutkintotavoitteinen oppiminen) muu liikevaihto (1000€) 446 786 -341 -43,3 1 585 1 576 9 0,5
Liikevaihto yhteensä 16 413 18 603 -2 189 -11,8 49 488 55 025 -5 537 -10,1

Muut oppimisratkaisut

Metropolian joustavat yksilölliset oppimisratkaisut elämän eri tilanteisiin

Metropolian Digiklinikka jatkoi syyslukukaudella toimintaansa, kun verkkopedagogisesti painottuva opetus jatkui koronatilanteesta johtuen myös syyslukukaudella.

Metropolian osaamisalueille on nimetty pedagogisesta kehittämisestä ja laatutyöstä vastaavat opettajat. Kolmannella kvartaalilla valmisteltiin osaamisalueiden pedagogisen kehittämisen suunnitelmia.

Kolmannella neljänneksellä panostettiin opiskelijaohjauspalvelujen kehittämiseen tekemällä kahdeksan uutta ketterän kehittämisen kokeilua. Nämä tukevat strategian mukaisesti Metropolia Match- palvelumallin kehittämistä.

SIMHE- korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen, ohjauksen ja neuvonnan palveluita kehitetään jatkossa osaamiskeskustoimintana tiiviimmässä yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa. Kolmannella kvartaalilla jatkettiin hankkeen suunnittelua ja henkilöstön rekrytointia. Hankkeen palvelutoiminta käynnistyy vuoden 2021 alussa.

Muiden oppimisen ratkaisujen kautta opintopisteitä kertyi kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä 41 484, mikä on 18,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Opintopisteitä suoritettiin erityisesti avoimen ammattikorkeakoulun ja AMKoodari -hankkeen verkko-opinnoissa.

Metropolia tarjoaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja maksutta lomautetuille tai työttömille. Lomautetut ja työttömät suorittivat kolmannella kvartaalilla yhteensä 270 opintopistettä. Opetus- ja kulttuuriministeriö korvaa ammattikorkeakouluille lomautettujen ja työttömien avoimen ammattikorkeakoulun opinnot 1.8.-31.12.2020 välisenä aikana.

Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 2,9 miljoonaa euroa kasvaen 34,1 prosenttia vertailukaudesta (Q3/2019; 2,1 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 9,0 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 54,0 prosenttia (Q1-Q3/2019; 5,8 M€).

 

Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) liikevaihto Q3
  Q3 Q1-Q3
  2020 2019 Ero 2019 vs. 2020 Ero % 2020 2019 Ero 2019 vs. 2020 Ero %
Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) OKM-liikevaihto (1 000 €) 2 358 1 164 1 194 102,6 7 073 3 491 3 581 102,6
Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) muu liikevaihto (1 000 €) 497 964 -467 -48,5 1 880 2 322 -442 19
Liikevaihto yhteensä 2 854

2 128

726 34,1  8 953 5 813 3 139 54
josta ulkomaankaupan osuus 107 498 -391 -78,6 646 800 -154 -19,3

Vaikuttavat innovaatiokeskittymät

Metropolian ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä koko yhteiskunnan parhaaksi. Innovaatiokeskittymät yhdistävät Metropolian jatkuvan oppimisen, TKI-toiminnan elinkeinotoiminnan ja kumppanit yhteisten haasteiden ja mahdollisuuksien äärelle.

Vuonna 2020 fokuksessa on:

 • opiskelu- ja yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen innovaatiokeskittymissä
 • toiminnan vaikuttavuuden varmistaminen ja näkyväksi tekeminen
 • strategisten kumppanuuksien vahvistaminen ja käynnistäminen
 • kampusten alustojen ja TKI- ja yrittäjyyspalveluiden rakentaminen ja kehittäminen

Metropolian ensimmäinen Tulevaisuusareena järjestettiin verkossa syyskuussa. Tulevaisuusareena on Metropolian innovaatiokeskittymien yhteinen tapahtuma, jossa esiteltiin ilmiöpohjaista oppimista kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon liittyen. Vastauksia yhteiskunnallisiin haasteisiin etsittiin yhdessä Metropolian henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Myllypuron kampukselle sijoittuva tutkimusinfrastruktuuri Metropolia Proof Health avattiin syyskuussa osana Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymää. Metropolia Proof Health tarjoaa yrityksille ja tutkimuskumppaneille modernin ympäristön ja laaja-alaisen asiantuntemuksen pre-kliiniseen kehitystyöhön. Tutkimusinfrastruktuuria kehitetään kumppanuudessa Helsingin kaupungin, HUS Testbedin, Health Capital Helsingin, Spark Finlandin, Sciar Companyn ja Aalto yliopiston Vestoskope -projektin kanssa.

Metropolian luotsaama koordinaatiohanke Osuma on julkaissut yhteistyössä SOKRA-hankkeen kanssa Arvioiden yhteistyöhön -julkaisun. Hankkeet toteuttivat vuosien 2018-2020 aikana yhteisen valmennusohjelman osallisuutta kehittäville ESR-hankkeille. Tuore julkaisu kuvaa organisaatio- ja EU:n toimenpidekokonaisuuksien rajat ylittävää yhteistyötä.

Ajankohtaista innovaatiokeskittymissä:

TKI-toiminnan liikevaihto Q3/2020
  Q3 Q1-Q3
  2020 2019 Ero 2019 vs. 2020 Ero % 2020 2019 Ero 2019 vs. 2020 Ero %
TKI-toiminnan OKM-liikevaihto (1 000 €) 3 125 1 531 1 594 104,1 9 375 4 594 4 781 104,1
Ulkopuolinen TKI-rahoitus (1 000 €) 1 147 1 432 -286 -20,0 4 754 4 606 148 3,2
Liikevaihto yhteensä (1 000 €) 4 272  2 964 1 308 44,1 14 129 9 200 4 929 53,6

TKI-toiminnan liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 4,3 miljoonaa euroa kasvaen 44,1 prosenttia vertailukaudesta (Q3/2019; 3,0 M€). OKM-liikevaihdon osuus oli 3,1 miljoonaa euroa ja ulkopuolisen TKI-rahoituksen osuus 1,1 miljoonaa euroa. OKM-liikevaihto kasvoi 104,1 prosenttia ja ulkopuolinen TKI-rahoitus pieneni 20,0 prosenttia edellisvuodesta. Tammi-syyskuun liikevaihto oli 14,1 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2019; 9,2 M€), josta ulkopuolisen TKI-rahoituksen osuus oli 4,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2019; 4,6 M€). Liiketoiminta-aluekohtaista liikevaihdon kohdistusta on muutettu edellisvuodesta vastaamaan OKM:n uutta rahoitusmallia.

Elinkeinotoiminta

Metropolian elinkeinotoiminnan tavoite on kestävä kasvu.

Elinkeinotoiminnan kolmannen kvartaalin liikevaihto oli 0,7 miljoonaa euroa kasvaen 30,4 prosenttia edellisvuodesta (Q3/2019; 0,5 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa pienentyen 15,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta.

Ulkomaankaupan arvo oli kolmannella kvartaalilla 0,1 miljoonaa euroa pienentyen 78,6 prosenttia vertailukaudesta (Q3/2019; 0,5 M€). Ulkomaankaupan pienentyminen johtui koronapandemiasta. Ulkomaankauppa oli tammi-syyskuussa 0,65 miljoonaa euroa ja pienentyi 18,3 prosenttia vertailukaudesta (Q1-Q3/2019; 0,80 M€).

Elinkeinotoiminnan liikevaihto Q3/2020
  Q3 Q1-Q3
  2020 2019 Ero 2019 vs. 2020 Ero % 2020 2019 Ero 2019 vs. 2020 Ero %
Elinkeinotoiminnan liikevaihto (1 000 €) 694 532 162 30,4    2 298 2 710 -412 -15,2
-josta ulkomaankaupan osuus 0 0 0 - 8 0 8 -

Elinkeinotoiminnan kolmanteen kvartaaliin vaikutti koronaviruksen aiheuttama toimintaympäristön merkittävä muutos. Kaikkien koulutusten lähiopetus siirrettiin verkkoympäristössä toteutettavaksi tai alkavaksi alkukesällä tai syksyllä. Muutokset toteutettiin nopealla aikataululla ja koronakriisi kiritti Metropoliaa verkkokoulutusten kehittämisessä ja niiden toteuttamisessa. Osaamisalueista vahvoja olivat erityisesti kiinteistö- ja rakennusala sekä sosiaali- ja terveysalan osaamisalueet.

Kolmannella kvartaalilla solmittiin työelämäyhteistyösopimus Footlife Oy:n kanssa. Yhteistyösopimusten tavoitteena on syventää yhteistyötä yritysten ja Metropolian välillä sekä tehdä toiminnasta tavoitteellista, helppoa ja systemaattista. Yhteistyötä tehdään tällä hetkellä 22 sopimuskumppanin kanssa suunnitelmallisesti ja laaja-alaisesti koronatilanteesta huolimatta.

Metropolian osakkuusyhtiö EduExcellence Oy jatkoi myyntineuvotteluja erittäin haastavissa olosuhteissa. Pääkohdemarkkinoina ovat tällä hetkellä Metropolian osalta Kiina ja Etelä-Afrikka. Muiden yhteistyökumppanien osalta kohdemarkkinoina ovat muun muassa Intia, Sri Lanka ja Pakistan.

Kolmannella kvartaalilla kehitettiin uusia koulutusohjelmia myös kansainvälisille markkinoille. Kauppojen päättäminen ja etäpääsykokeiden toteuttaminen ulkomaisille tutkintokoulutusryhmille siirtyvät koronakriisin myötä vuoden loppuun tai ensi vuoden alkuun.

Kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö

Metropolian toiminnan onnistumisen mahdollistaa kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö. Vuonna 2020 fokuksessa on hyvä johtaminen ja esimiestyö, yhteisöllinen, rohkea, uudistuva ja kansainvälinen toimintakulttuuri sekä kattava ja tasavertainen osaamisen ja suoriutumisen johtaminen.

Henkilöstöjohtamisessa ja HR-työssä keskiössä oli kolmannella kvartaalilla koronaepidemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta ja -järjestelyistä johtuviin tarpeisiin vastaaminen.
Aluehallintoviraston keväällä tekemän kampusten sulkemispäätöksen jälkeen Metropolian toimitilat olivat jälleen avoinna työskentelylle ja oppimiselle. Vuosilomakauden jälkeen työskentelyyn palattiin noudattaen etä- ja lähityöskentelyä joustavasti yhdistävää hybridimallia. Työjärjestelyt toteutettiin turvallisuus ja turvavälit huomioiden.

Henkilöstölle järjestettiin tilaisuuksia ja tukimuotoja sekä esimiehille vertaisryhmiä poikkeustilanteen käsittelyyn yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Kolmannella kvartaalilla jatkettiin keväällä aloitettua työskentelyä Metropolian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseksi. Työskentelyyn osallistui sekä henkilökuntaa että opiskelijoita. Yhdessä luotavat linjaukset tulevat koskemaan koko Metropolia-yhteisöä.

Toisen kvartaalin alussa käyttöönotetun uuden palkkausjärjestelmän sisäänajoa jatkettiin kehittämällä työsuorituksen arviointikriteeristöä yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Tavoitteena on läpinäkyvä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä, jossa jokainen voi omalla suorituksellaan vaikuttaa palkkaukseensa.

Selkeä toiminnanohjaus

Metropoliassa on viime vuosina päivitetty useita johtamisen prosesseja ja uusittu niiden tukena käytettyjä työkaluja ja tietojärjestelmiä. Toiminnanohjauksen selkeyttämisellä tavoitellaan kokonaisuutta, jossa vuosittaiset johtamisen prosessit linkittyvät toisiinsa ajallisesti ja sisällöllisesti loogisesti.

Keväällä tehty prosessien, aikataulujen ja tietojärjestelmien kehittämistyö on näkynyt syksyn suunnittelukierroksen sujuvuutena viime vuoteen verrattuna.

Tiedolla johtamisessa on alkusyksystä keskitytty Metropolian 2030 strategian mittareiden määrittelyyn, tavoitteenasettamiseen ja tuomiseen tietovaraston kautta yhteiseen raportointiportaaliin. Toiminta-arkkitehtuurityössä on paneuduttu tiedonhallintalain vaatimien määrittelyjen tekoon.

Taloustilanne

Tulos

Metropolian liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 24,2 miljoonaa euroa pysyen edellisvuoden tasolla (Q3/2019; 24,2 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2019; 72,7 M€) kasvaen edellisvuodesta 2,9 prosenttia.

Metropolian kolmannen kvartaalin tulos oli 1,9 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 1,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta (Q3/2019; 0,7 M€). Tulosta paransivat erityisesti henkilöstö- ja toimitilakulujen pieneneminen. Tammi-syyskuun tulos oli 2,5 miljoonaa euroa kasvaen 16,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta (Q1-Q3/2019; 2,2 M€). Kumulatiivista tulosta paransivat liikevaihdon kasvu sekä saavutetut säästöt.

Toimintakulut (sis. poistot) olivat kolmannella kvartaalilla yhteensä 22,7 miljoonaa euroa ollen 3,9 prosenttia pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Henkilöstökulut olivat kolmannella kvartaalilla 15,0 miljoonaa euroa pienentyen 4,1 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstökulut olivat 61,8 prosenttia liikevaihdosta (Q3/2019; 64,5 %). Tammi-syyskuun toimintakulut olivat 72,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2019; 70,8 M€), joista henkilöstökuluja oli 46,7 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2019; 44,8 M€). Tammi-syyskuussa henkilöstökulut kasvoivat rekrytointisuunnitelman mukaisesti.

Tuloslaskelma
AMK yhteensä Q3 Q1-Q3
Tuloslaskelma 2020 2019 Ero k€ 2020 2019 Ero k€
LIIKEVAIHTO 24233 24225 8 74867 72749 2119
Henkilöstökulut -14987 -15622 635 -46724 -44840 -1884
Toimitilakulut -3338 -3724 387 -11463 -11380 -83
IT-kulut -658 -557 -101 -2353 -1809 -544
Materiaalit ja palvelut -858 -860 2 -2362 -2919 557
Toiminnan muut kulut -872 -1232 361 -3 769 -4631 862
KÄYTTÖKATE 3 521 2230 1291 8196 7170 1026
Poistot -1960 -1609 -351 -5699 -5191 -508
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1560 621 940 2497 1979 518
Rahoitustuotot ja -kulut 304 32 272 -133 141 -274
Tilinpäätössiirrot ja verot 6 29 -23 1528 55 103
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1870 682 1188 2522 2175 347
Investoinnit 1870 1479 343 8618 4100 4518
Henkilöstö 920 907 13
josta määräaikaiset 132 125 7

Tase

Kolmannen kvartaalin lopussa omavaraisuusaste oli 72 prosenttia (tilinpäätös 2019 71 %) ja vakavaraisuus säilyi hyvänä. Maksuvalmiussuhde (quick ratio) oli 1,8 (tilinpäätös 2019 1,9) ja maksuvalmius oli hyvä.

TASE 30.9.2020 31.12.2019 Ero k€
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 9 507 8 966 541
Aineelliset hyödykkeet 16 918 14 540 2 378
Sijoitukset 16 829 16 492 337
Pysyvät vastaavat yhteensä 43 254 39 998 3 256
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset -26 60 -86
Lyhytaikaiset saamiset 5 064 7 964 -2 900
Rahoitusarvopaperit 19 994 17 110 2 884
Rahat ja pankkisaamiset 3 098 3 207 -109
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 28 129 28 340 -211
VASTAAVAA YHTEENSÄ 71 383 68 338 3 046
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 4 500 4 500 0
Lahjoitukset 1691 1849 -158
SVOP -rahasto 6480 6480 0
Muut rahastot 100 100 0
Ed. tilikausien voitto (tappio) 30 655 28 948 1707
Tilikauden voitto (tappio) 2 522 1707 815
Oma pääoma yhteensä 45 949 43 584 2 364
Pakolliset varaukset 1869 2160 -291
Vieras pääoma
Pitkäaikaiset velat 140 528 -388
Lyhytaikaiset velat 23 426 22 066 1 360
Vieras pääoma yhteensä 23 566 22594 972
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 71 383 6 8338 3046