Yli puoli miljoonaa tutkintoa suoritettu ammattikorkeakouluissa

16.2.2021 - 09:00

Ammattikorkeakouluissa on suoritettu 509 000 korkeakoulututkintoa vajaan 30 toimintavuoden aikana, kertoo ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene 16.2.2021 julkaistussa tiedotteessaan. Pääpaino on ollut työelämään valmistavissa AMK-tutkinnoissa, joita on suorittu 489 000. Vuodesta 2005 lähtien koulutustarjontaan on kuulunut myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK), joita on suoritettu yhteensä 29 000.

Eniten AMK- ja YAMK-tutkintoja, yhteensä 52 000, on suoritettu Metropoliassa ja sitä edeltäneissä ammattikorkeakouluissa Stadiassa ja EVTEK:ssä.

Ammattikorkeakoulut tarjoavat laajan koulutustarjonnan, jossa yleisimmin suoritettuja tutkintoja ovat insinööri (AMK), tradenomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK) ja restonomi (AMK). Koulutusaloista suurin on sosiaali- ja terveysala, jossa tutkintoja on suoritettu 163 000. Toiseksi eniten valmistuneita on tekniikasta ja ICT-alalta (143 000). Kolmannen suuren ryhmän muodostaa liiketalous (111 000). Suurten alojen lisäksi ammattikorkeakoulut ovat merkittäviä kulttuuri-, luonnonvara- ja kasvatusalan kouluttajia.

Vakinainen ammattikorkeakoulutus täyttää 25 vuotta

Vakinainen ammattikorkeakoulutus täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Ensimmäiset ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa väliaikaisina vuosina 1991–92. Ensimmäiset vakinaiset toimiluvat myönnettiin 1996 ja vuoteen 2000 mennessä kaikki ammattikorkeakoulut olivat vakinaistuneet. Poliisikoulutuksessa ammattikorkeakoulututkinnot otettiin käyttöön vuonna 1998, ja valtakunnallinen poliisikoulutus keskitettiin vuoden 2008 alusta Poliisiammattikorkeakouluun Tampereelle. Ahvenanmaalle perustettiin vuonna 2003 Högskolan på Åland, joka on maakunnan korkeinta opetusta antava oppilaitos.

Nykyisin Suomessa on 24 ammattikorkeakoulua, joissa on noin 150 000 opiskelijaa. Yli puolet alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista on ammattikorkeakouluissa. Lisäksi ammattikorkeakoulut vuodesta 1996 kouluttaneet ammatillisia opettajia. Heitä on valmistunut yli 30 000.

Vuonna 2020 suoritettiin 24 370 AMK-tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen määrä oli kolmatta vuotta samalla tasolla. Sen sijaan YAMK-tutkinnoissa oli kasvua, luvun ollen 3900. Kasvua edellisestä vuodesta oli 16 prosenttia.

Osaajia jokaiseen maakuntaan

Suomen jokaisessa maakunnassa toimii vähintään yksi ammattikorkeakoulu varmistamassa osaavan työvoiman tarjontaa alueiden tarpeisiin. Valmistuneista keskimäärin yli puolet työllistyy opiskelumaakuntaansa. Uudellamaalla osuus on yli 90 prosenttia.

Koulutuksen merkitystä alueille kuvaa vastavalmistuneiden hyvä työllistyminen. Viime vuosina AMK-tutkinnon suorittaneista lähes 90 prosenttia ja YAMK:n suorittaneista 95 prosenttia oli työssä vuosi valmistumisen jälkeen.

Arene ry: Ammattikorkeakoulutus työllistää erinomaisesti

Ammattikorkeakoulujen lyhyen historian takia valmistuneita on enemmän nuoremmissa ikäluokissa: joka viides 30-40-vuotias on valmistunut ammattikorkeakoulusta.

Suomen tavoitteena on lisätä korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuutta 25-34-vuotiaissa, joten tutkintomäärien odotetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Ammattikorkeakouluissa opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 8 000 hakijalla eli runsaalla 16 prosentilla. Kasvua tapahtui sekä AMK-tutkintoon että YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa.