Tiia Saastamoinen on valittu Fimean Lääkeinformaatioverkoston jäseneksi

18.2.2021 - 15:02

Tiia Saastamoinen  luokassa Myllypuron kampuksella.


Metropolian akuuttihoitotyön lehtori Tiia Saastamoinen on valittu Fimean Lääkeinformaatioverkoston jäseneksi.

Lääkeinformaatioverkostossa toimii strategiakausina 2021 - 2026 koordinaatiotyöryhmän lisäksi neljä varsinaista työryhmää. Tiia Saastamoinen on mukana työryhmässä, jonka nimi on ”Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen”. Työryhmässä toimii 26:n eri organisaation edustus. Metropolia on ainoa ammattikorkeakoulu tässä työryhmässä.

Työryhmän tavoitteena on edistää moniammatillista yhteistyötä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lääkehoidon osaamista. Erityisesti työryhmä vie eteenpäin sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen on ajantasaista, osaamistavoitteet tunnistetaan ja niiden saavuttamista edistetään riittävällä koulutuksella. Työryhmä edistää myös sitä, että terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät työssään luotettavia lääkeinformaation lähteitä, työkaluja ja tietokantoja.

Työryhmällä on seitsemän erilaista toimenpidealuetta. Tiia Saastamoinen keskittyy toimenpidealueisiin, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden perus- ja täydennyskoulutuksiin, lääkehoidon prosessin osaamisen vahvistamiseen ja eri ammattihenkilöiden roolien ja työtehtävien edellyttämään osaamiseen.

”Työryhmässä toimiminen antaa näkyvyyden moniammatilliseen toimintaan ja kehittää yhteistyötä organisaatioiden välillä”, Tiia Saastamoinen toteaa. Esimerkkinä Saastamoinen kertoo työryhmän vahvistavan moniammatillista simulaatio-opetusta lääkehoidon prosessin eri vaiheista

Lisätietoja

Tiia Saastamoinen