Soittokampanjalla tukea opiskelijoiden jaksamiseen korona-aikana

14.6.2021 - 11:45

Pitkittyneessä koronapandemiatilanteessa koko korkeakouluyhteisö on joutunut oppimaan uutta sekä joustamaan ja sietämään epävarmuutta. Metropolia on panostanut kuluneena kevätlukukautena erityisesti opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Taustalla on ollut huoli opiskelijoiden voinnista ja opiskelukyvystä etäopintojen pitkittyessä.

Maaliskuussa 2021 korkeakouluista vastannut tiede- ja kulttuuriministeri, nykyinen valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) lausui odottavansa kaikilta yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta toimenpiteitä, joiden avulla kohentaa opiskelijoiden hyvinvointia. Korkeakoulujen tuli esitellä toimenpiteensä ministerille seurantatapaamisessa huhtikuun puolivälissä.

Jo ennen ministerin lausumaa kaikille Metropolian tutkinto-opiskelijoille oli lähetetty tekstiviesti, jossa muistutettiin tarjolla olevista opiskeluhyvinvointipalveluista. Huhti-toukokuun aikana toteutettiin laaja kontaktointikampanja, jossa eri viestintäkanavia käyttäen pyrittiin tavoittamaan Metropolian kaikki AMK-tutkinto-opiskelijat. Opinto-ohjaaja, tutor tai muu henkilöstön edustaja otti yhteyttä opiskelijaan kuullakseen hänen opintojensa sujumisesta tai mahdollisesta tuen tai avun tarpeesta koronapandemian aikana. Soitot aloitettiin vuonna 2021 opintonsa aloittaneista, jonka jälkeen edettiin muihin opiskelijoihin.

”Kampanjalla halusimme kertoa opiskelijoille, että opetus-, ohjaus - ja opiskeluhyvinvointipalveluiden tukea opintoihin ja jaksamiseen liittyen on tarjolla. Samalla halusimme rohkaista niitä opiskelijoita olemaan yhteydessä, jotka kenties mielessään pohtivat, että onko tukea mahdollista hakea ja miten sitä saa”, kertoo opintokuraattori Maarika Kortelainen.

Monissa Metropolian tutkinto-ohjelmissa on etäaikanakin käyty säännöllistä keskustelua opiskelijoiden kanssa opiskelukykyyn liittyvistä teemoista. Siksi uusi aktiivinen toimintamalli saattoi alussa herättää opiskelijoissa hämmennystä, mutta pääsääntöisesti palaute kampanjasta on ollut positiivista. Opiskelijat ovat aidosti ilahtuneet yhteydenotosta ja kuulumisten kysymisestä.

”Yhteydenottojen perusteella opiskelijat ovat olosuhteisiin nähden jaksaneet melko hyvin ja ymmärtäneet korona-ajan aiheuttamien toimenpiteiden välttämättömyyden. Opiskelijat ovat kertoneet väsymyksestä, masennusoireista, perhetilanteiden aiheuttamista kuormituksista. Osalle etäopetus on aiheuttanut hankaluuksia opinnoissa etenemiselle, toisille taas joustoa opintojen järjestämiseen. Sosiaalinen eristäytyminen havahdutti monet huomaamaan opiskeluryhmän tarjoaman tuen tärkeyden”, kuvailee Kortelainen.

Tukea kaivattiin mm. matemaattisten aineiden etäopiskeluun, pääainevalintaan ja opinnäytetyötä koskeviin huoliin, liialliseen opiskelukuormaan, jaksamiseen ja terveydellisiin kysymyksiin, keskittymiseen ja ajankäyttöön liittyviin haasteisiin, motivaatioon ja sosiaaliseen eristäytymiseen. Tuen tarve jakautui eri koulutusaloilla tasaisesti ja tukea tarvitsevat on ohjattu palveluihin tarpeen mukaan.

”Vaikka kontaktointikampanjan aiheuttama työmäärä oli suuri ja joustoa tekijöiltään vaativa, on kampanja herättänyt tärkeää keskustelua. Pohdinta jatkuu mm. siitä, miten dialogia opiskelijoiden kanssa voisi entisestään vahvistaa, millaisia hyviä toimintatapoja on jo olemassa ja miten varmistaa, että jokainen opiskelija tietää korkeakoulussaan tarjotun monialaisen tuen mahdollisuuksista. Lisäksi on syytä miettiä, miten entistä varhaisemmassa vaiheessa tavoitetaan ne opiskelijat, joiden opinnot jostain syystä eivät etene suunnitellusti”, summaa Kortelainen.

Lisätiedot

Pekka Korhonen
Palvelujohtaja, Korkeakoulupalvelut
+358 50 341 2527
pekka.korhonen@metropolia.fi

Maarika Kortelainen
Opintokuraattori, Opiskeluhyvinvointipalvelut
+358 40 714 5111
maarika.kortelainen@metropolia.fi