Metropolian vuosikatsaus 2020 on julkaistu

4.5.2021 - 14:05

Vuonna 2020 Metropoliassa panostettiin vahvasti uudistumiseen tähdäten vahvempaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Fokuksessa olivat tutkintokoulutuksen ja muiden oppimisratkaisujen kehittäminen ja toteuttaminen, vaikuttavat innovaatiokeskittymät, elinkeinotoiminnan kasvattaminen, kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö sekä selkeä toiminnanohjaus. Metropolia suuntasi katseensa tulevaisuuden tuomiin mahdollisuuksiin julkaisemalla uuden strategian 2021-2030.

Koronaviruspandemialla oli keskeiset vaikutukset korkeakoulun toimintaan vuonna 2020. Kampukset olivat suljettuina maaliskuusta kevätlukukauden loppuun asti ja syyslukukaudella toiminta jatkui hybridimallilla.

Metropolian vuoden 2020 avainluvut ja keskeiset tapahtumat on julkaistu vuosikatsauksessa verkkosivuilla:

Koronapandemiasta huolimatta Metropolian vuoden 2020 tulos oli merkittävästi odotuksia parempi. Metropolian tilikauden 2020 tulos oli 5,1 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 3,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tulosparannuksen mahdollistivat kasvanut liikevaihto, toimintojen virtaviivaistaminen, toimitilakulujen aleneminen uusien kampusten myötä sekä koronapandemian seurauksena pienentyneet toimintakulut.

Vuosikatsaus sisältää toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkolan katsauksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja Henri Kuitusen puheenvuoron, tilinpäätöksen 2020 tuloslaskelman ja taseen sekä avainlukuja graafeina.

Lisätietoja
Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori
Katso Riitta Konkolan profiili People Finderissa